Annons

Se upp med riskerna på lekplatsen

Nyheter Varje år skadas cirka 50 000 barn när de stojar runt i landets lekparker. Men med bättre tillsyn och underhåll kan många olyckor undvikas.
Ha koll på riskerna. Spikar som sticker ut, skruvar som inte är åtdragna, trasiga staket och lösa brunnslock, till exempel. Grafik: TT Nyhetsbyrån.

Att ett stort antal lekplatser har allvarliga säkerhetsbrister bevisas gång på gång.

När Hem & Hyra nyligen lokalt granskade lekplatser i Halland hade majoriteten anmärkningar. I Skåne var det lika illa. Där riskerade barn att skada sig på var femte lekplats.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Vid Konsumentverkets och Boverkets senast kontroll upptäcktes 500 säkerhetsbrister på de 26 lekplatser som inspekterades på olika håll i landet. Två tredjedelar av alla brister var underhållsbrister.

Sven Erik Henriksson har besiktigat lekplatser i över 40 år. Han är bekymrad över den bristande säkerheten och tycker att problemet verkar vara konstant över tid.

Annons

Att kommuner inte sköter sig tycker han är det mest allvarliga.

Läs ocksåSå mår lekplatserna i Halland

– Varför i hela friden utövar de inte sitt tillsynsansvar? De flesta verkar faktiskt inte bry sig alls, säger han.

Självklart kan inte alla skador undvikas. Skrubbsår på knäna och en och annan rispa får man nog räkna med. Men med löpande besiktningar, åtgärder och underhåll kan åtskilliga allvarliga lekplatsolyckor faktiskt förebyggas. Och då krävs att både fastighetsägare och kommuner tar sitt ansvar.

Lars Brask, jurist på Boverket, arbetar just nu med ett regeringsuppdrag om tillsynsvägledning. Förhoppningen är att kommunerna ska bli bättre på tillsyn generellt, lekplatser inkluderat.

Annons
Läs ocksåBolagens slarv riskerar barnens livBoverket lyfter fram FN:s barnkonvention som slår fast att alla barn har rätt till lek i stimulerande, trygg och lämplig miljö.

–Om inte tillsynen fungerar bättre därefter får staten fundera på om det ska lösas på annat sätt, säger Lars Brask som inte är främmande för skärpta krav, eller rent av en nationell tillsynsmyndighet.

När Hem & Hyra besöker en lekplats i västra Stockholm blir bristerna tydliga. Plötsligt hörs en smäll, som följs av upprörda barnskrik. Läs mer här.

Fakta: Gör så här om du upptäcker brister

• Lekredskapsstandarderna säger att lekplatser ska inspekteras och underhållas regelbundet. De bör även årligen besiktigas av en behörig besiktningsman.
• Om du själv upptäcker fel och brister på en lekplats kan du göra en anmälan till fastighetsägaren. Det vill säga det bostadsbolag eller den bostadsrättsförening eller kommun som ansvarar för lekplatsen.
• Gäller det din hyresvärds lekplats och du inte får något gensvar på din anmälan kan du kontakta din lokala hyresgästförening. Där kan du även få hjälp med checklistor som underlättar när du vill inspektera en lekplats.
• Du kan även vända dig direkt till kommunen som är tillsynsmyndighet och därmed ska se till att alla lekplatser är tillgängliga, säkra och vårdade.
• Du kan också kontakta Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för att säkerheten hos lekredskap uppfylls – enligt produktsäkerhetslagen. Lagen säger att fastighetsägaren och tillverkaren ska garantera att lekredskapen är säkra.
• Ett bra tips när du inspekterar en lekpark är att ta med tumstock och kamera. Då kan du lättare mäta och dokumentera de brister du upptäcker.
• Du kan be din hyresvärd om protokoll från den senaste inspektionen av lekplatsen.
• Kopior på senaste säkerhetsbesiktningen av offentliga lekplatser kan du få av kommunens gatu-, park- eller fastighetskontor.

Vill du veta mer? Ladda ner ”Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap” härifrån:
Boverket
Konsumentverket

Läs också Hyresgästföreningen kritiska efter granskning – "Går inte blunda för hur det ser ut" Svartbyggen och skrämda hyresgäster: Grillkungen i blåsväder Här är hyresvärdarna med flest kameror - nästan varannan skaffar fler: "Efterfrågas starkt"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.