HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Skolpersonal och fotbollstränare ska rädda familjens lägenhet

Malmö De anklagades av en granne för att sprida oväsen i hyreshuset. En mamma, en pappa och sju barn i Malmö kan i ett slag förlora sin bostad. Hyresgästföreningen har tagit strid. Snart går fallet upp i Svea hovrätt.
Barnet på bilden är inte samma som i texten.

En granne anklagade sjubarnsfamiljen på Rosengård för störningar. Att barnens lek orsakade dunsar och smällar. Fastighetsägaren Victoria Park sade upp familjens hyreskontraktet i höstas och hyresnämnden gjorde senare samma bedömning. Nämnden menade att föräldrarna inte hade tagit klagomålen på allvar och att de var tvungen att flytta. 

Nämndens avgörande av konflikten innehöll hårda formuleringar. Ur beslutet från december i fjor:

Läs ocksåNu förklarar paret: "Därför äter vi grannarnas sopor"En man och en kvinna i ett fönster visar två plastbyttor med mat.

“Enligt hyresnämnden är det uppenbart att en familj med sju barn tveklöst, liksom andra barnfamiljer, orsakar väldigt mycket ljud i form av såväl ordväxlingar och skrik som ljud från den verksamhet som förekommer hos en barnfamilj, eftersom något annat vore omöjligt “.

Men sista ordet i frågan är inte sagt. Fallet ska upp i Svea hovrätt då familjen har överklagat med hjälp av Hyresgästföreningen som vill riva upp Victoria Parks uppsägning. Föreningens jurist Josephine Stensson sågar störningsrapporterna som Victoria park lämnat in till nämnden som bevis och menar att de inte är pålitliga, bland annat eftersom alla inte skrivits av personer som varit på plats. Hon har begärt att föräldrarna ska få höras en gång till i hovrätten.

Nämnden anser att föräldrarna inte har haft insikt om att de störde. Men frågan togs inte riktigt upp i nämnden. De ska höras om sin barnuppfostran och vad de vidtagit för åtgärder sedan de hört att grannen under hade klagat, säger hon.

Läs ocksåNu vågar Anastasiia bjuda hem sonens kompisar igen

Men Victoria Park tycker inte att detta behövs och ser hellre att Svea hovrätt avgör frågan baserat på vad som redan har sagts i nämnden. Hur Svea hovrätt väljer att hantera frågan kan påverka hur lång tid det går innan en dom kommer. Tills dess kan familjen bo kvar i sin lägenhet.

Vi mår bra men har flera barn och påverkas av det här. Det är tråkigt och vi är mycket oroade, säger pappan i familjen. 

Rosengård i Malmö.

Hyresgästföreningens jurist vill lyfta fram en annan bild av parets föräldraroll. Det handlar om rektorn på barnens skola, en fotbollstränare samt förskolepersonal som intygar att föräldrarna är ansvarsfulla, engagerade och lätta att samarbeta med. Deras utlåtanden har skickats in till hovrätten.

Jag har visat att de är engagerade föräldrar och skötsamma hyresgäster som är lyhörda. Det ska även styrka att de har mycket aktiviteter, säger Josephine Stensson.

I överklagandet lyfter hon fram förarbetena till lagstiftningen där det står att grannar får acceptera vissa lindriga störningar, som exempelvis barnlek. Att man även måste ta hänsyn till “den allmänna uppfattningen” om vilka störningar som är acceptabla i ett flerfamiljshus. Och att det inte går att ta hänsyn till personer som är extra känsliga.

Grannen som stått bakom klagomålen bor inte längre kvar. Men processen rullar ändå vidare. Evert Rydell är Victoria Parks områdeschef och svarar på våra frågor i ett mejl.

Läs ocksåFrån hot till Kronofogden – då kan du bli vräkt och så går det till

Varför driver ni vidare detta när den som klagat har flyttat?

”Hyresnämnden delade vår bedömning och ansåg att hyresgästerna åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäster i sådan grad att hyresavtalet skäligen inte skulle förlängas. Därefter har ärendet överklagats till Svea hovrätt som nu kommer att pröva ärendet. Den person som vittnade i hyresnämnden gällande klagomålen bor inte längre kvar men hon representerade hushållet från lägenheten i anslutning till prövningslägenheten. Hennes föräldrar bor fortsatt kvar och vittnar om att störningarna alltjämt pågår”.

Är era störningsrapporter pålitliga?

”Rapporterna som åberopats kommer från ett seriöst och professionellt bevakningsföretag. Fem av de rapporter som åberopades i hyresnämnden bekräftar störningar i form av oljud, då har vi även tagit kontakt med hyresgästerna i fråga. I övriga rapporter har det varit fråga om ljudstörningar vid tiden för anmälan men bevakningsföretaget har konstaterat att det varit lugnt när de anlänt till fastigheten, därav har ingen kontakt sökts med hyresgästerna. Detta är helt i enlighet med hur bevakningsföretag jobbar vid ljudstörningar”

Fakta: Så går det till

Om en hyresgäst inte godkänner en uppsägning av ett kontrakt och flyttar frivilligt kan hyresvärden gå vidare med en ansökan till hyresnämnden. Nämnden fattar beslut i ärendet, på hyresgästens eller fastighetsägarens linje. Det kan också resultera i att parterna kommer överens om en lösning.

Hyresnämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt som gör en ny bedömning. Hovrättens beslut kan inte överklagas.

Fakta: Victoria Parks regler

Så här står det på hyresvärdens hemsida: 

”Du är skyldig att visa hänsyn gentemot dina grannar. Undvik störningar som höga skrik, hög musik och liknande. Det är extra viktigt mellan kl. 22.00 – 07.00. Tala om för dina grannar om och när du ska ha fest. Håll bostadsområdet rent och fint. Det gäller både i lägenheten och gemensamma utrymmen”.

Fakta: Barn utsatts på skånsk bostadsmarknad

En uppsägning behöver inte leda till en vräkning men kan i värsta fall göra det. Hem & hyras tidigare rapportering visar att barn är en utsatt grupp på bostadsmarknaden i Skåne. Enligt siffror från kronofogdemyndigheten ligger Skåne och Malmö i topp. I fjor vräktes 96 barn i Skåne, en ökning med 12 jämfört med året innan. 33 av dessa bodde i Malmö. Antalet barnvräkningar minskar nationellt men antalet barn som vräks ökar och förklaringen ligger i att det är större familjer som drabbas.

Läs också Par sägs upp - lagar mat av grannarnas sopor på gården Skräckbesöket: Psykotisk granne trängde sig in och hotade barnfamilj med kniv i deras hem

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.