Annons

Stödet som ger miljonärer lägre hyra – så spenderades statens bostadsmiljarder

Nyheter Han tjänar 1,5 miljoner kronor, hon har 124 000 kronor i pension. De bor i samma hus, i lägenheter rabatterade av staten. Investeringsstödet har gått till både fattig och rik.
Amanda Nielsen Johansson framför kvarteret Mars i Trollhättan.
Foto: Karin Gistedt
Inkomsterna för hyresgästerna i det subventionerade kvarteret Mars i Trollhättan varierar, från låga pensioner till miljonlöner. "Stödet borde ha gått till människor som verkligen behöver det", säger lägenhetssökande Amanda Nielsen Johansson.

Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande infördes i slutet av 2016 med målet att bygga fler lägenheter med lägre hyror. Sedan årsskiftet är stödet borta, efter att M, SD och KD reserverat sig mot regeringens budget.

Länsstyrelserna och Boverket behandlar fortfarande ansökningar som kom in före den 1 januari. Men så här långt har staten beviljat 19 miljarder till byggandet av drygt 53 000 lägenheter. De första 15 åren ska de ha en lägre hyra än motsvarande bostäder byggda utan de statliga pengarna. En lägenhet på 70 kvadrat har i genomsnitt cirka 2 000 kronor lägre hyra än en lägenhet som byggts utan stöd.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Slumpen har avgjort

Till en början var investeringsstödet även inriktat mot de ekonomiskt svaga grupperna. Det skriver analysföretaget Evidens i den utvärdering av stödet som publicerades förra året. I rapporten citerar man Boverket som 2016 skrev att en prioriterad grupp var ”hushåll som mest behöver en bostad till rimlig hyra”.

Den här inriktningen övergavs 2017 när regelverket ändrades. Evidens ville ändå veta om investeringsstödet hade nått hushållen med svag ekonomi.

Svaret blev: Det är tveksamt. Några utjämnande effekter mellan svaga och starka grupper på bostadsmarknaden verkar det inte ha haft.

Läs ocksåSkuldsatta erbjuds nya och dyra lägenheter – Eksam möter en tuff bostadsmarknadTre kvinnor som står sida vid sida och tittar in i kameran

I stället har slumpen avgjort vilka som fått ta del av de subventionerade hyrorna.
– Det finns ingen systematisk bild som visar att lägenheter med investeringsstöd lockar hushåll med lägre inkomster, säger Evidens vd Ted Lindqvist.

Amanda Nielsen Johansson, 27 år, och bostadssökande i Trollhättan.
Med fast jobb och en ny stad som hon trivs i har många bitar fallit på plats för 27-åriga Amanda Nielsen Johansson. Problemet är att hon inte hittar någon bostad i Trollhättan.

Börjar bli desperat

En som börjar bli desperat i sin jakt på en lägenhet är 27-åriga Amanda Nielsen Johansson, simskollärare i Trollhättan.
– Jag trodde att fast anställning, medelinkomst och goda referenser skulle göra det möjligt att få tag på en bostad. Men det verkar kört, säger Amanda.

Vi träffas intill kvarteret Mars i centrala Trollhättan. Här har det kommunala bostadsbolaget Eidar byggt 177 lägenheter med hjälp av investeringsstöd. Hem & Hyras granskning visar stödet gått till både fattig och rik. Nästan hälften av 247 hyresgäster i kvarteret Mars tjänar mer än den genomsnittlige Trollhättebon. 26 av dem har en årsinkomst på över en halv miljon. Några tjänar över en miljon och har kapitalinkomster på över en halv miljon.

Annons
Läs ocksåNygammalt investeringsstöd ska ge 7000 billiga bostäder per år

Amanda tycker att tanken med investeringsstödet var god men hon beklagar att stödet gått till grupper som inte behöver det.

– Det behövs fler lägenheter med rimlig hyra, så att även unga människor har råd. Därför är det synd att stödet gått till hyresgäster som egentligen inte behöver det. Sen är det förstås synd att det är slopat nu, för bostadsbristen är ett problem för både samhället och individen, säger Amanda.

Tjänar miljoner

När Hem & Hyra granskar hyresgästernas inkomster i 19 hus i Mellan- och Västsverige som byggts eller byggts om med stödpengar – ja, då får vi samma bild som Evidens. I några kvarter som vi undersöker tjänar flertalet av hyresgästerna mindre än genomsnittet i sin hemkommun. Många har heller inga tillgångar att tala om.

Men vi hittar också ett kvarter där två av tre hyresgäster har en årsinkomst som är över snittet i hemkommunen. Nästan hälften äger eller har ägt ett hus och flera har dessutom höga inkomster från det som kan vara aktier eller försäljning av fastigheter.

Kort sagt – här bor många som ekonomiskt sett har det riktigt bra. Å andra sidan finns det hyresgäster här som har normala eller låga inkomster. I samma hus som personen med högst inkomst – 1,5 miljon kronor – bor till exempel en pensionär som har 124 000 kronor om året att leva på.

Kvarteren Mars i Trollhättan, Diamanten i Falköping och Södra Drömstan i Lidköping har alla byggts med hjälp av statligt investeringsstöd.
Kvarteren Mars i Trollhättan, Diamanten i Falköping och Södra Drömstan i Lidköping har byggts med hjälp av investeringsstöd.

Fler har fått råd

Flera experter som Hem & Hyra varit i kontakt med anser att investeringsstödets stora fördel är att större grupper fått råd att hyra en nybyggd lägenhet. De svagaste grupperna på bostadsmarknaden får man stödja på annat sätt, eftersom det alltid är så dyrt att bygga nytt. Hyresnivåerna blir helt enkelt för höga, även med investeringsstödet.

– Om de här lägenheterna skulle efterfrågas av hushåll med riktigt, riktigt låga inkomster skulle hyran ha behövt vara mycket lägre och stödet mycket högre, säger Stefan Svensson.

Annons

Han är ämnesråd på finansdepartementet och den som på politikernas uppdrag utformade investeringsstödet.

Bild på en byggarbetsplats med en byggkran mot en blå himmel.
Investeringsstödet har gjort att över 50 000 hyresbostäder har byggts eller är på väg att byggas.

Lägre ingångshyror och att hyresvärdarna inte kan ställa höga inkomstkrav på sina hyresgäster – det räcker med att kunna betala hyran. Sammantaget gör detta att många fler har haft möjlighet att hyra en nybyggd bostad, enligt Svensson.

Så du är nöjd med hur stödet har fungerat?
– Ja, jag tänker att det har fått effekt. Det har beviljats stöd för runt 50 000 lägenheter under de här åren. En del hävdar att de skulle ha byggts ändå, vilket jag tvivlar på. Det skulle i så fall ha varit vissa lägenheter, men då med betydligt högre hyror.

Förklara för en marsian

Micael Nilsson är expert på bostadssociala frågor på Boverket. Han tycker det är märkligt att staten spenderat flera miljarder på ett stöd som inte jämnat ut skillnaderna mellan rik och fattig:
– Skulle man försöka förklara för någon från Mars varför staten subventionerar vissa hyreslägenheter som byggs. Ja, då skulle man ändå säga att det är för att en del människor har lägre inkomster och behöver få en lägenhet med lägre hyra.

Micael Nilsson, Boverket
”Det verkar orimligt att de här lägenheterna ska gå till höginkomsttagare”, säger Micael Nilsson, Boverket.

Sverige har en generell bostadspolitik. Det betyder att den ska rikta sig till alla – inte till specifika grupper eftersom det skulle vara utpekande och segregerande.

Micael Nilsson tycker att det är dags att börja diskutera det synsättet. Att fördela bostäder efter behov är ett effektivt sätt att använda statens pengar, anser han.
– Den här prissänkta lägenheten ska gå till den ensamstående tvåbarnsmamman som jobbar deltid. Det kan man säga i andra länder i Europa men i Sverige går det av någon anledning inte, säger han.

Fakta: Miljonärer i stödlägenheter

Kvarter i Mellansverige 1:
Nära 90 hyresgäster där två av tre tjänar mer än genomsnittet i kommunen. 15 personer
har mer än 500 000 kronor om året och i några fall är årsinkomsterna på en miljon
eller mer. Nästan hälften äger eller har ägt ett hus och 14 personer har under tre år haft
kapitalinkomster (t ex pengar från aktier eller en bostadsförsäljning) på en halv miljon
kronor och uppåt.

Kvarter i Mellansverige 2:
170 hyresgäster där två av tre tjänade mindre än genomsnittet i sin kommun. Var femte person äger eller har ägt ett hus. En handfull har under tre år haft kapitalinkomster som överstigit 300 000 kronor.

Kvarteret Mars i Trollhättan:
45 procent av 247 hyresgäster tjänar mer än genomsnittet i kommunen. 26 av dem har en
årsinkomst på över 500 000 kronor. Några tjänar över en miljon och hade i fjol
kapitalinkomster på över en halv miljon.

Kvarteret Diamanten i Falköping:
50 procent av de 102 hyresgästerna tjänar mer än genomsnittet i kommunen. 16 av dem hade
förra året kapitalinkomster på över en halv miljon.

Kvarteret Södra Drömstan i Lidköping:
32 procent av de 157 hyresgästerna tjänar mer än genomsnittet i kommunen. Sju av dem hade
förra året kapitalinkomster på över en halv miljon

Fakta: 2 000 kronor billigare

Stödet premierade mindre bostäder. Husen skulle vara energieffektiva.
Det finns ett tak för hur hög hyran får vara. Det löper på 15 år.
En stödlägenhet på 70 kvadrat har i genomsnitt cirka 2 000 kronor lägre hyra än en lägenhet som byggts utan stöd.

Fakta: Omstritt redan från början

Investeringsstödet infördes i slutet av 2016 av S- och MP-regeringen. Det var omstritt redan från början. Bland annat var dåvarande allianspartierna emot det liksom Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier.
2019 försvann stödet efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget gått igenom riksdagen – bara för att införas på nytt 2020, som ett resultat av januariöverenskommelsen.
Men sedan den 1 januari i år är stödet borttaget på nytt, efter att M, KD och SD reserverat sig mot regeringens budget.

Läs också När som helst kan marken ge vika – deras hem står mitt i riskzonen ”Hade varit fruktansvärt” Mannen ville spara el, skaffade kamin och orsakade brand – får betala skadestånd Fettklump på 40 ton hittades i avloppsrör – här är proppen som dykare fick hugga bort

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.