Annons

Stora vinster för privatvärdarna

Göteborg ​Det går ekonomiskt bra för de stora privata hyresvärdarna i Västsverige. Det visar en färsk utredning gjord av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige, där det också framgår att av varje hundralapp i hyra går i genomsnitt 15 kronor i ren vinst.

– De privata fastighetsägarna hävdar ju ofta att lönsamheten i branschen är dålig, säger Arnold Wittgren, näringspolitisk sekreterare hos Hyresgästföreningen, och upphovsman till utredningen.

Annons
–  Men det är ett rykte som jag skulle vilja påstå är klart överdrivet, i alla fall när det gäller de större fastighetsbolagen.
I utredningen ingår 17 av de större privata fastighetsägarna som är verksamma i Västsverige och alla siffror baseras på bolagens egna årsredovisningar från åren 2005 och 2006.
– Årsredovisningarna för 2007 är ju inte klara ännu men att döma av bolagens delårsrapporter finns det inga tecken på att lönsamheten skulle ha försämrats förra året, förklarar Arnold Wittgren.
Av siffrorna framgår att riktigt stora fastighetsägare som Wallenstam, med drygt 3 000 lägenheter i Göteborg, och Stena fastigheter med omkring 8 500 i samma stad kunde redovisa vinster år 2006 på runt 200 miljoner kronor bara på förvaltningen av sina hyresfastigheter.
Det innebär att av varje hyreshundralapp som Wallenstams hyresgäster betalar utgör 18 kronor ren vinst. Hos Stena Fastigheter är motsvarande andel 11 kronor och omräknat för alla de 17 granskade bolagen är den genomsnittliga hyresvinsten för ägarna under de två granskade åren 15 kronor per hundralapp.
En annan stor inkomstkälla för flera av de granskade bolagen är köp och försäljning av fastigheter. Ett exempel är Akelius som under 2006 sålde fastigheter för över två miljarder kronor.
Det i sin tur innebär extra klirr i kassan för bolagens aktieägare. Akelius fördubblade till exempel sin aktieutdelning från 400 miljoner år 2005 till 800 miljoner år 2006. Wallenstams aktieägare fick dela på 155 miljoner kronor i utdelning jämfört med 128 miljoner året innan.
De företag som ingår i undersökningen har som minst 300 hyreslägenheter i Göteborgsregionen. Många är dock betydligt större och några av dem är också verksamma i hela landet.

Annons
Fakta: 3-i-topp för pensionärer

FAKTA:
Bolagens vinst i procent per hyreskrona år 2006:
Akelius 4
Bygg-Göta  55
Diligentia  – 7
ES-fastigheter  17
Ernst Rosén 8
Holger Blomstrand  34
Ivar Kjellberg  8
Stena Fastigheter  11
Wallenstam  18
Alexandersson – 17
S Arnlöv förvaltning -2
Curt Lundahl & Co 46
Bostjärnan AB  2
Bror Johansson & Co  8
Förvaltnings AB Västerstaden  14
Källfelt   1
Örgryte Bostads AB  35
 
I undersökningen ingår inte fastighetsbolag som Acta och Centerplan, trots att de storleksmässigt borde ingå. Skälet till det är att dessa bolag är hemmahörande i Norge respektive Danmark och därför inte redovisar sin verksamhet i Sverige.
Källa: ”Är det en bra affär att äga hyresfastigheter – privatvärdarnas ekonomi i Göteborg 2005 och 2006”.

Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din Rapport: Så stor del av din hyra blir vinstpengar för hyresvärden Hyrorna klara för 6000 hyresgäster i Uppsala Kommunpolitikern slängde ut sin hyresgäst – tyckte hon kunde bo kontraktslöst Ny mångmiljonvinst för allmännyttan i Malmö Helsingborgshems vinst högre än väntat

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.