Annons

Striden om Asylen går vidare

Vadstena Striden om eventuella hyreshus i Asylenparken i Vadstena går vidare. Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagandena har överklagats till nästa instans.

I juni 2015 antog kommunfullmäktige i Vadstena detaljplanen som krävs för att Vadstena fastighets AB ska få bygga 48 lägenheter vid Asylen. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av en rad personer och organisationer. Det blev avslag och nu har även mark- och miljödomstolen kommit fram till samma slutsats i sin dom.

Tolv överklaganden lämnades in till mark- och miljödomstolen. Nu väljer två av de klagande, en privatperson samt Asylengruppen, att driva frågan vidare till ytterligare en instans, mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Privatpersonen, som bor i närheten av parken, framhåller i sitt överklagande att området är ett riksintresse och befarar att konsekvensen av en byggnation kan bli att även andra skyddsvärda områden kan bebyggas i framtiden.

Annons

Asylengruppen, som säger sig representera privatpersoner som vill vara anonyma, menar i sitt överklagande att miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig. ”Man ignorerar den däggdjursinventering som gjorts av fridlysta fladdermusarter”, skriver Asylengruppen bland annat. Man menar också att synpunkter från myndigheter och sakkunniga, till exempel Statens fastighetsverk, har ignorerats under processen.

Mark- och miljööverdomstolen prövar inte automatiskt alla ärenden som kommer dit, utan fattar först beslut om prövningstillstånd ska beviljas. Domstolen prövar ärenden där det kan finnas skäl att anta att tidigare instans fattat ett felaktigt beslut eller om en dom kan vara principiellt viktig och få vägledande betydelse. Det kan också finnas andra synnerliga skäl som gör att prövningstillstånd lämnas.

Annons
Läs ocksåSå blir din hyra 2021 i Östergötland
Läs också VFAB:s vd slutar med omedelbar verkan Högre hyror för drygt 700 hyresgäster i Vadstena Vadstenabo får badkar efter tvist Höjda hyror hos Vadstenas största värd

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.