HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hög höjning i Sveriges största hyresuppgörelse

Göteborg De nya hyrorna hos Göteborgs kommunala bostadsbolag är klara. Höjningen blir 1,2 procent. Förhandlingarna var hårda och beslutet togs i Stockholm eftersom parterna inte kunde komma överens trots medling.
Foto: AnnaKarin Löwendahl

LÄS MER: Så mycket höjer västsvenska värdar hyran 2018 – hela listan

Sammanlagt 72 000 hushåll i Göteborg berörs av avtalet, som gäller de kommunala bolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

Läs ocksåDe räddade den välbesökta kvarterslokalen i Bergsjön

Det är en så kallad rak uppgörelse, vilket betyder att alla lägenheter får 1,2 procent hyreshöjning oavsett husets skick, standard och nuvarande hyra. Procentuellt är det en av de högsta höjningarna i hela Västsverige hittills i år.

Översatt till reda pengar: för en lägenhet med en månadshyra på 6 000 kronor innebär ökningen 72 kronor mer i månaden.

Den nya hyran gäller från och med 1 januari, men eftersom det redan är mars kommer de tre första månadernas höjning att tas ut retroaktivt. Det innebär att det blir ett extra belopp på hyresavierna för april, maj och juni.

Läs ocksåVästsveriges kommunala värdar lämnar ifrån sig miljontals kronor

1,2 procent är en bra bit högre än förra årets uppgörelser, som låg mellan 0,65 och 0,85 procent för de fyra bolagen. Beslutet kommer från HMK, Hyresmarknadskommittén i Stockholm (se faktaruta).

Lennart Johansson är förhandlare på Hyresgästföreningen.

– Vi tycker det är för högt. Men en positiv effekt av uppgörelsen är att vi fått besked om att samtliga bolag nu kommer att arbeta med kvalitetshyra (se faktaruta), säger han.

Läs ocksåStarka reaktioner på hyreshöjning i Göteborg – ”empatistört”

De kommunala bolagen förhandlade för första gången gemensamt genom Framtiden-koncernen. Framtiden hade yrkat på en hyreshöjning på 3,5 procent, medan Hyresgästföreningen ville ha en uppgörelse i nivå med förra årets, runt 0,7 procent.

Redan från början var parterna oeniga om vad som över huvud taget skulle ingå i förhandlingsunderlaget. Det var en av anledningarna till att förhandlingarna körde fast och så småningom fick skickas till HMK.

– Normalt sett förhandlar man utifrån att pengarna ska räcka till drift, underhåll och investeringar i befintliga hus. Men nu ville Framtiden även ha med investeringar i kommande nybyggen i förutsättningarna. Vi var ganska förvånade över detta, säger Lennart Johansson.

Ett annat område som parterna haft svårt att komma överens om har varit Göteborgs särskilt utsatta områden. Framtiden ville ta ut högre hyror över hela staden för att kunna slussa pengar till satsningar i förorterna. Något som Hyresgästföreningen inte velat gå med på.

Eva Paulson är hyresmarknadsansvarig på Framtiden.

– Vi vill att alla hyresgäster ska vara med och bidra till alla utmaningar som finns i hyresrättsbeståndet. De som bor i de särskilt utsatta områdena ska inte drabbas dubbelt, säger hon.

Nu hamnade uppgörelsen på ett betydligt lägre belopp än de 3,5 procent som Framtiden hade yrkat på. Eva Paulson säger att bolagen måste sätta sig ner och resonera över hur man ska kunna gå vidare för att leva upp till ägardirektiven från kommunpolitikerna.

– Bara våra kostnadsökningar i år ligger på en högre nivå än 1,2 procent. Vi hade hoppats på ett högre utfall. Men i övrigt är vi nöjda med överenskommelsen. Det var nytt med koncerngemensam förhandling och vi har lärt oss mycket. Jag tror absolut båda parterna är bättrade rustade nu, säger Eva Paulson.

För att komma vidare och inte fastna i samma situation nästa år har man nu skapat en gemensam arbetsgrupp

– Den ska reda ut formerna kring vad det är vi förhandlar om. Vi inleder med möten redan nu på vårkanten, säger Lennart Johansson.

LÄS MER:

Oklar spelplan för förhandlingar i Göteborg

Så mycket höjer västsvenska värdar hyran 2018 – hela listan

Här är värdarna i Västra Götaland som vill höja din hyra 2018

Fakta: Hyresmarknadskommittén

Hyresmarknadskommittén (HMK) är ett medlingsinstitut för hyresförhandlingar.

HMK är sammansatt av företrädare för Hyresgästföreningens riksförbund och de kommunala bostadsbolagens riksförbund SABO.

Om en förhandling kör fast på det lokala planet kan parterna hänskjuta den till HMK för att avgöras där.

Tekniskt sett räknas det inte som en strandning, eftersom förhandlingen fortsätter, men i ett annat forum.

HMK kan sedan medla mellan parterna. Tycker kommittén att de inte ansträngt sig tillräckligt kan förhandlingen även skickas tillbaka till lokalplanet.

Går det inte att komma överens trots medling kan HMK fatta ett eget beslut som parterna sedan får rätta sig.

För förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och privata värdar finns inget liknande medlingsinstitut.

Fakta: Kvalitetshyra

Sedan flera år tillbaka tillämpar Hyresgästföreningen, allmännyttan och de stora privatvärdarna i Göteborg ett system som kallas kvalitetshyra.

Det innebär att parterna förhandlar om hyran utifrån den kvalitet som erbjuds i boendet. Till kvalitetsfaktorerna räknas fastighetens standard, skötsel och läge.

I flera andra kommuner i västra Sverige har man de senaste åren påbörjat ett liknande arbete med systematisk hyressättning, både ihop med de kommunala bostadsbolagen och med privatvärdarna.

Läs också Nu höjs hyrorna för 73 000 hushåll i Göteborg Flyttade till Tyskland – hyrde ut svart och tog ockerhyra

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.