HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Utredning: Ingen besparing med statliga asylbostäder

Nyheter Staten sparar inga pengar på att äga och förvalta bostäder för asylsökande. En färsk utredning visar också att det finns flera andra hinder att införa ett sådant system.

Utredningen kommer drygt tre månader efter att bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) lanserade planer på att placera modulbostäder runt om i landet.

– I det långa loppet kommer det förhoppningsvis att vara en mer effektiv hantering av boendet så att det blir billigare, sa Kaplan till Dagens Nyheter i mars.

Läs ocksåInga miljoner till Bjarke efter att asylsökande förstört hyreshus: “Får vara nöjd”

Uttalandet gjordes efter att behovet av tillfälligt inhyrda bostäder ökat dramatiskt de senaste åren, mycket på grund av inbördeskriget i Syrien. År 2010 handlade det om drygt en kvarts miljon dygn, en siffra som förra året var uppe i över 5 miljoner.

Tanken på statligt ägda boenden för asylsökande har också förts fram av riksdagsledamoten Roland Utbult (KD). I en interpellation till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) skrev han: ”Bostadsbristen ökar också statens kostnader för mottagandet då Migrationsverket tvingas betala överpriser till privata aktörer som hyr ut bostäder. Kristdemokraterna föreslår därför att Migrationsverket ska ges möjlighet att själva äga och driva egna boenden för asylsökande.”

Men nu visar en jämförelse som Statskontoret har gjort att tillfälligt bostäder för asylsökande som hyrs av privata aktörer kostar staten drygt 100 kronor per dygn och person. Om bostäderna i stället var statligt ägda skulle de kosta upp till 132 kronor per dygn.

Läs ocksåMigrationsverket gick bet – nu väntar miljonkrav för skador från asylsökande

”Statskontorets samlade bedömning är att det – med det underlag som har varit tillgängligt – inte är kostnadseffektivt för staten att äga och förvalta asylbostäder”, står det i utredningen, som gjordes efter att Migrationsverket föreslagit statligt ägda bostäder.

Utredningen påpekar även behovet av en bedömning av de långsiktiga effekterna av statligt ägda asylbostäder: ”Vilka konsekvenser detta har på lokal arbetsmarknad, bostadsmarknad, den kommunala planprocessen och för kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen av nyanlända, är frågor som behöver utredas ytterligare.”

Statskontoret har även kommit fram till att det finns vissa statligt ägda fastigheter och tomter där bostäder för asylsökande skulle kunna byggas, men det kan också visa sig vara problematiskt. ”Markområdena är dock i allmänhet inte detaljplanelagda vilket innebär att marken inte kan bebyggas förrän en sådan process har genomförts.”

Läs ocksåAsylsökande kan mista ersättning vid flytt till Göteborg
Tillfälligt inhyrda bostäder
Antal platser Antal dygn
2014 16 282 5 051 000
2013 7 041 1 766 000
2012 3 839 814 000
2011 1 296 370 000
2010 955 260 000
Källa: Migrationsverket
Fakta: Bostadssituationen för flyktingar

Under väntetiden erbjuder Migrationsverket asylsökande någonstans att bo. De kan också välja att bo hos exempelvis vänner eller släktingar. Vid årsskiftet var cirka 79 500 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, varav två tredjedelar i anläggningsboende och den resterande delen i eget boende. När anläggningsboendena inte räcker till slussas flyktingar vidare till tillfälligt hyrda bostäder.

Läs också De sover på golvet i tv-rummet Tältläger för tiotusentals flyktingar planeras

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.