Annons

Utredning: Kommuners särkrav fördyrar bostadsbyggen

Nyheter Konkurrensen inom bostadsbyggandet är för dålig, vilket leder till dyrare bostäder än i jämförbara länder. En av anledningarna är kommunala särkrav, konstaterar Konkurrensverket.

Sådana särkrav förbjöds redan 1 januari 2015, men enligt en färsk rapport från Konkurrensverket förekommer de ändå.

– Det tycks vara så att kommuner tolkar lagen på olika sätt, säger rapportens projektledare John Söderström.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Detta har medfört att många byggprojekt har blivit dyrare än vad de borde ha blivit, säger myndighetens generaldirektör Rikard Jermsten.

– När kommuner ställer egna särkrav vid bostadsbyggande leder det till försämrad konkurrens och till att hålla uppe kostnaderna för byggande. Ska vi få en bättre konkurrens, som leder till att våra höga svenska byggkostnader kan närma sig andra jämförbara länder, krävs åtgärder som underlättar för företag att verka i hela landet.

Statistiken är talande: Konkurrensen minskar när allmännyttan ska bygga nytt. En granskning av drygt 400 upphandlingar av allmännyttan under åren 2015-2017 visar att det i 41 procent av fallen handlade om två eller färre anbudsgivare. Under åren 2009-2013 var andelen 20 procent.

Annons
Läs ocksåMyndighet: För lite konkurrens när bostäder byggs

De allmännyttiga bostadsbolagens samarbetsorganisation Sabo har kommit fram till samma slutsats. När man 2016 frågade drygt 60 av medlemsföretagen hur många anbud de hade fått på byggprojekt svarade 81 procent att det handlade om tre eller färre.

Samma problem finns även i andra EU-länder, även om svenska byggföretag enligt rapporten upplever att plan- och byggprocesserna är mycket kortare i Tyskland och Finland för att ta ett par exempel.

Slutsatsen är att Sverige har hamnat på efterkälken, och glappet kommer att öka om inget görs. Detta då regeringar och myndigheter i flera andra länder, däribland Tyskland och Finland, vill genomföra reformer för att underlätta byggandet.

Läs ocksåRapport: Svårt att bygga lägenheter som folk har råd med

”Detta kan tolkas som att Sverige har mycket stora behov av reformer och att myndigheter och kommuner måste förändra sitt arbetssätt och sina processer för att förbättra förutsättningarna för en dynamisk konkurrens som möjliggör att bygga fler och billigare bostäder.”

Annons

I november kommer ännu en rapport i ärendet. Denna gång från Boverket och John Söderström tror att den kommer att visa att Sverige har mycket att lära.

– Det som är tydligt att det saknas kunskap om bostadsbyggandet i andra länder. Det finns mycket att lära från andra länder. Boverket har i uppgift att undersöka konkurrenssituationen med avseende på bostadsbyggandet i andra länder och ska presentera sin rapport i november.

– Det är svårt att jämföra men det finns inte många indikationer som säger att det är bra i Sverige. Vi bygger mindre än många länder och vi bygger dyrare.

Fakta: Hela rapporten finns här

Konkurrensverkets rapport är mycket omfattande och tar upp även andra problem som kan göra byggen dyrare. Hela rapporten finns här.

Läs också Dålig konkurrens skäl till bostadsbrist Boverket: Nu kan billigare bostäder byggas Kommunens känga till regeringen: ”Orimligt att bli lämnad så ensam”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.