Annons

”Vaktmästaren” ansvarade för flyttbesiktningar – egna firman anlitades för målning vid slitage

Kista Studenterna i Kista galleria åker på flyttnotor för bristande städning och slitage. En man som studenterna kallar vaktmästaren sköter flyttbesiktningarna – vid beslut om slitage anlitades hans egna målerifirma för ommålning. "Det luktar jäv", säger Katerina Ahlm, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.
Skylt på dörr med texten "Kista studentbostäder"
Foto: Linda Dahlin
Studenter i Kista galleria vittnar om att de fakturerats 2 500 kronor trots att de städat noggrant. Ofta får studenterna även en faktura på 2 500 kronor för slitage, då hyresvärden Citycon som äger Kista galleria, menar att lägenheten behöver målas om.

Hem & Hyra har tidigare berättat om studenter i Kista gallerias studentbostäder som fått fakturor för bristande städning, trots att de städat ordentligt enligt checklistan, många av dem med hjälp av städfirma. Men hyresvärden Citycon har även stränga krav när det gäller slitage i lägenheten, och fakturerar utflyttande studenter för onormalt slitage lika frekvent som för bristande städning.

Faktureras oftast 5 000 kronor totalt

De studenter som Hem & Hyra har varit i kontakt med har oftast fått en flytträkning på sammanlagt 5 000 kronor, där 2 500 är för bristande städning, och den andra delen för överslitage.

pappersfaktura för städ och slitage
Övervägande delen av de studenter som Hem & Hyra pratat med faktureras både för bristande städning och slitage.

Studenten Simon, som egentligen heter något annat men vill vara anonym, filmade sin lägenhet när han flyttade in i september 2021.

– Jag hade hört om studenter som flyttat ut och som fick falska fakturor efteråt och att man skulle dokumentera redan vid inflytt, så jag var noga med att ta bilder och filma lägenheten när jag flyttade in.

Hålen fanns redan vid inflytt

När han flyttade ut i maj 2022 fick han en avflyttningsräkning på 2 500 kronor för onormalt slitage en månad senare.

– Citycon påstod att det behövde målas om och att jag hade gjort hål i väggen. Men de hålen fanns redan där när jag flyttade in. Det fanns även en gardinstång som fanns där när jag flyttade in, som de menade att jag skulle ha tagit ner, men eftersom den redan fanns där trodde jag att den fanns i alla rum, säger Simon, som bestred fakturan och slapp betala.

Studentbostäder i Kista galleria
Kista galleria ägs av Citycon, som också är hyresvärd för studentbostäderna i gallerian.

Katerina Ahlm, jurist och ärendehandläggare på Hyresgästföreningen Region Stockholm, säger att kraven när det gäller slitage i många fall är grundlösa.

– Hyresvärden har hänvisat till hyreskontrakten där de har skrivit in en klausul att man inte får göra hål i väggarna och om man gör det ska man spackla över det. Men det är inte en giltig klausul. Enligt hyreslagen har man rätt att sätta sin egen prägel på lägenheten, och hittills har vi inte sett någon som har gått bananas på lägenheten, det skulle lika gärna kunna vara gamla hål, säger hon.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Flera studenter har fått hjälp att bestrida

Katerina Ahlm har hjälpt flera studenter med att bestrida sina flyttnotor. Av sju studenter som vänt sig till juridiska avdelningen på Hyresgästföreningen har sex av dem blivit av med betalningskravet eller fått ett ändrat slutbelopp.

– När det gäller slitage verkar hyresvärden inte ta någon hänsyn till hur länge hyresgästen har bott i lägenheten utan verkar köra på rutin och debiterar samma belopp till alla studenter som faktureras, säger Katerina Ahlm.

Katerina Ahlm, jurist och ärendehandläggare på Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Ett annat mönster som dök upp när hon började titta på hyresvärdens faktureringskrav var att en person som studenterna kallar för vaktmästaren hade koppling till en målerifirma som anlitades för ommålning. Mannen har varit med på besiktningar vid utflytt och varit den som tagit beslut om lägenheterna städats ordentligt eller utsatts för onormalt slitage.

– Han besiktar lägenheterna och tar beslut om de utsatts för slitage och sedan beställs ommålning från hans eget bolag. En sådan brilliant affärsidé, men det luktar jäv, säger Katerina Ahlm.

Annons

”Han har hittat en guldgruva”

Mannen sitter i styrelsen för målerifirman, som hade en omsättning på nästan 29 miljoner förra året, jämfört med 13 miljoner 2020. Trots den kraftigt ökade omsättningen har vinsten i bolaget inte ökat nämnvärt.

– Han har hittat en guldgruva. Enligt fakturorna som målerifirman skickat till Citycon har lägenheterna oftast målats om hela två gånger, även om det bara varit för enstaka borrhål och där det sannolikt räckt att spackla över hålen, säger Katerina Ahlm.

Läs ocksåStudenten Mira vågade ifrågasätta hög flyttnota från Citycon – slapp betalaUng student vid vägg

När Hem & Hyra pratar med mannen i telefon säger han att han jobbar på uppdrag åt Citycon som konsult, men att han inte är med på själva besiktningarna utan avgör om eventuellt slitage eller bristande städning utifrån bilder som tagits av den personal som utför besiktningen efter en checklista.

– Man kan se ganska lätt från bilderna om de har städat ordentligt eller om de utsatt lägenheten för onormalt slitage. De flesta städar inte alls utan lämnar bara lägenheten som den är, säger han.

Flera studenter som Hem & Hyra har pratat med vittnar om att du har varit med på besiktningen, stämmer det? Ditt namn finns även med på besiktningsprotokoll som vi tagit del av.

– Jag gör inte besiktningarna, men förut var mitt namn med på protokollen. Men Citycon har tagit bort mitt namn nu. Men du får komma till Kista galleria för mer information, jag svarar inte på frågor via telefon.

Nästa gång Hem & Hyra ringer för att bestämma en dag att komma ut, vill han inte längre svara på frågor och hänvisar till Citycon.

Namnet borttaget från protokollen

Magnus Bergman, tillförordnad centrumchef, som enbart svarar på frågor via mejl, skriver att det är Citycon som beslutar om flyttstädning ska genomföras.

Men studenter vittnar om att ”vaktmästaren” varit med på besiktningar, och att det är han som tar beslut om vem som ska faktureras. Stämmer det?

– Personen har tidigare varit delaktig vid besiktningar. Men nu är namnet borttaget från protokollen då han inte längre är delaktig. Vi har ett bolag som utför besiktningar åt oss, och som i sin tur samarbetar med olika underleverantörer.

Den här personen som kallas för vaktmästaren sitter med i styrelsen för ett måleriföretag som anlitas vid ommålning. Är inte det jäv? 

– Det är Citycon som beslutar och bokar om en ommålning skall genomföras. Frågor som rör enskilda personer eller medarbetare kommenterar vi inte.

Annons

Hem & Hyra har mejlat Magnus Bergman ett flertal gånger för att få mer utförliga svar, men han har inte svarat.

Studentkorridor med skylt
Kista studentbostäder har fler ingångar från gallerian.

I samma veva som Hem & Hyra började ställa frågor har Citycon sett över faktureringsprocessen så att hyresgästen kan anlita städbolag direkt och använda rutavdrag. Den nya kostnaden blir då 800 kronor för städning efter rut-avdrag.

– Om studenten städar själv och städningen inte är utförd enligt instruktion, så bokar vi som fastighetsbolag städning för cirka 1 600 kronor. Det blir den faktiska kostnaden som leverantören fakturerar oss, då vi inte kan nyttja rutavdrag, säger Katja Bolander, tidigare centrumchef för Kista Galleria och som vid intervjutillfället var den som svarade på våra frågor.

Har justerat mellanskillnaden

– Under tiden när översynen av faktureringsprocessen pågick, så har vi justerat mellanskillnaden till de hyresgäster som kontaktat oss. Samma process gäller för slitage, ommålning etc, säger hon.

Vad blir det för kostnad för en ommålning?

– Vid eventuellt behov av målning vid avflytt, så är det hyresgästen som själv bokar in målning med det bolag som hyresgästen väljer att använda. Ifall målningen inte är genomförd vid utsatt beslutat datum så behöver vi som fastighetsbolag beställa målningen och hyresgästen faktureras på den faktiska kostnaden som leverantören fakturerar fastighetsägaren, säger Katja Bolander.

Hur mycket kostnaden blir för en ommålning för studenterna efter att faktureringsprocessen gjorts om får vi inget svar på.

Kista studentboende i Kista galleria
Kista studentbostäder består av två huskroppar ovanpå Kista galleria. Totalt finns här 570 studentlägenheter.

Kista studentbostäder har 570 lägenheter i gallerian. Hur många studenter som faktureras för bristande städning eller onormalt slitage vid utflytt har Citycon ingen statistik över.

– Det är inget vi för statistik på, och därför är det svårt att lämna ut några uppgifter. När det gäller studentbostäder så är det en mer frekventare flöde av in- och utflytt jämfört med vanliga hyresrätter, säger Katja Bolander, tidigare centrumchef.

Under 2022 har sex anmälningar mot hyresvärden Citycon som rör Kista studentbostäder kommit in till Konsumentverket. Än så länge har ingen av anmälningarna gått vidare för utredning.

Fakta: Normalt slitage
  • Som hyresgäst behöver man inte betala för skador som uppstår när man använder lägenheten på ett normalt sätt, så kallat ”normalt slitage”.
  • Man får exempelvis sätta upp tavlor. Golv och tapeter ska hålla sin ”normala” livslängd.
  • Ibland blir det diskussioner runt vad som är ”normalt slitage”.
  • Läs mer här om vad du ska tänka på inför en besiktning.

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.