HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Värdar nöjda med boinflytande

Gotland Hyres­gäst­fö­re­nin­gen får gott be­tyg när det gäl­ler ar­be­tet med bo­in­fly­tan­de, det vi­sar Hem & Hy­ras un­der­sök­ning.
Foto: Jakob Kindesjö

Undersökningen har skickats ut till to­talt 52 kom­mun­äg­da bo­stads­bo­lag i re­gi­on Syd­ost, som be­står av Ös­ter­göt­land, Got­land, Ble­kinge, Kro­no­berg, Kal­mar och Jön­kö­pings län. Av 29 hy­res­vär­dar med bo­in­fly­tan­de­av­tal är ma­jo­ri­te­ten, 82,7 pro­cent, nöj­da el­ler myc­ket nöj­da med Hyresgästföreningens ar­be­te.

Un­ge­fär hälf­ten, 24 av 52, av hy­res­vär­dar­na pla­ne­rar att de kom­man­de tre åren teck­na av­tal med Hyres­gäst­fö­re­nin­gen om bo­in­fly­tan­de.

Läs ocksåInger Borg vald till ordförande – föreningsdialoger skapade det förtroende som krävdesInger Borg, regionordförande Sydost.
Läs också Regionens medlemstapp ska fixas vid dörren Allt fler strider när hyran ska höjas: "Konfliktnivån har ökat" Ny regionordförande lämnar sina uppdrag Färre tar hjälp av Hyresgästföreningen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.