HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Värsta värden vann över kommunen

Nyheter Skandalfastigheten är sliten och har stått tom i flera år. Men Landskrona kommun har inte rätt att tvångsinlösa huset. Den långdragna tvisten som spänt över flera år och många juridiska instanser har nu fått ett slutligt avgörande.
Foto: Fredrik Rubin
Får inte tvångsinlösas. Fastigheten Delfinen 15 i korsningen S:tOlofsgatan/Timmermansgatan i Landskrona kan inte tvångsinlösas.

Huset på Öster i Landskrona har stått tomt i flera år på grund av att miljöförvaltningen dömt ut det som bostadshus. Problemen i fastigheten har varit många men sammanfattningsvis handlar det om fukt, mögel, dålig ventilation, eftersatt underhåll samt förekomst av skadedjur som vägglöss, kackerlackor och silverfiskar.

När Hem & Hyra besökte fastigheten i slutet av 2014 klagade hyresgästerna på fukt, mögel och en värd som var omöjlig att nå.
Huset hade då nyligen satts under tvångsförvaltning i tre år. Ett beslut som värden Lars-Erik Persson överklagade till hovrätten utan framgång. I början av 2015 nominerades Lars-Erik Persson dubbelt till värsta värden för misskötseln av fastigheterna han äger i Landskrona och Göteborg.

Läs ocksåSvartlistad hyresvärd lider av psykisk sjukdom

Landskrona kommun nöjde sig inte med att huset var satt under tvångsförvaltning. Man ville se att värden en gång för alla fråntogs ansvaret det innebär att vara fastighetsägare. I en unik dom från början av 2016 beslutade Mark- och miljödomstolen i Växjö att huset skulle tvångsinlösas. Det betyder att kommunen går in och köper fastigheten mot en summa som en domstol fastställt. I det här fallet skulle Landskrona kommun betala 2 002 294 kronor för fastigheten, för att vara exakt.

Beslutet överklagades. Och ungefär där så slutar de juridiska motgångarna för Lars-Erik Persson. De långa dokument med osammanhängande text med allehanda typsnitt och bilder, som sannolikt fått hyresråd och andra jurister att lägga pannan i djupa veck fick sin förklaring: Värden bedömdes lida av en psykisk sjukdom. Hans exfru samt en av hans tre döttrar blev god man och gemensamt tog systrarna över ansvaret för pappans fastigheter.

De juridiska turerna fortsatte på flera plan. Döttrarna bestred storleken på förvaltararvodena som tvångsförvaltaren Landskronahem skickat.
I slutet av sommaren 2017 upphörde tvångsförvaltningen med omedelbar verkan eftersom Lars-Erik Persson inte längre bedömdes ha något inflytande över fastigheterna. Landskrona kommun överklagade till hovrätten – som fastställde hyresnämndens beslut.

Läs ocksåTvångsinlösning av fastighet – unik dom i Sverige

Frågan om tvångsinlösen har emellertid haft en betydligt långsammare juridisk gång.

Först nu har Mark- och marköverdomstolen sagt sitt: Eftersom huset inte längre är tvångsförvaltat kan det inte tvångsinlösas.
Landskrona kommun kommer inte söka prövningstillstånd i Högsta domstolen. Det avslöjar Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringschef. Därmed tycks alla juridiska turer vara avslutade.

– Vi hade föredragit en mer erfaren fastighetsägare, men nu hoppas vi på det bästa och att huset rustas upp så att det fungerar för kommande hyresgäster, säger Marie-Louise Svensson.

Läs ocksåOm hyresvärden stämmer dig - så gör du för att inte bli ruinerad i rättenEn hand med mynt samt en sedel på ett bord, och en kvinna med händerna för ansiktet.

Annika Sonander, god man och dotter till Lars-Erik Persson, har hand om skötseln av pappans hus tillsammans med sina två systrar:

– Det känns fantastiskt att huset är tillbaka till oss. Nu ska vi fundera på om vi ska renovera eller sälja. Som huset står nu kan det inte se ut, säger hon.

PROBLEM MED VÄRDEN? Klicka här för att gå med i FB-gruppen Värsta värden

Läs också Värden ville vräka covidsjuk 72-åring - utreddes för terrorism och penningtvätt Nya lagar 2022: Hyresvärdar kan tvingas sköta om sina hus, rökare kan få böta för fimpar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.