Borgarrådet om granskningen av Wonna I de Jong: ”Kriminell verksamhet”

”En kriminell verksamhet som är satt i system – otroligt upprörande”. Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd (S) i Stockholm Stad, skräder inte orden när han kommenterar Hem & Hyras granskning av Wonna I de Jong. Nu lovar han mer pengar till tillsyn av hyresvärdar.

Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd (S) är en av de mest rutinerade politikerna i Stockholms stadshus. Men han reagerar ändå med förvåning när Hem & Hyra berättar om att hyresgäster betalar ockerhyra för olagliga bostäder och bor i ombyggda skrubbar utan fönster.

– Å herregud, det låter helt otroligt. Det klarar ingen tillsyn det där, säger han.

Hur ser du på att vi hittat en mängd olovliga bostäder i Wonna I de Jongs fastigheter, en hyresvärd med fastigheter för tre miljarder, enligt henne själv?

– Det är en kriminell verksamhet som bedrivs när man satt det i system. Människor kan fara illa. Det kan vara hälsovådligt och dyrt med viten om man inte sköter sig. Jag hoppas de åker dit ordentligt om de brutit mot lagen.

Jag hoppas de åker dit ordentligt om de brutit mot lagstiftningen.

Jan Valeskog (S) stadsbyggnadsborgarråd

Men är du förvånad över att det ser ut så här med svartbyggen och att man faktiskt registrerar dem i lägenhetsregistret och sedan tar ut ockerhyra?

– Jag är förvånad över att fastighetsägare så flagrant bryter mot lagen, att de utnyttjar människor i sådan omfattning är otroligt upprörande. Det är förvånande att man arbetar på det sättet om man vill ha ett bra samarbete med staden. Det måste ske tillsyn så att sådant här beivras, säger han

”Det är otroligt allvarligt”

– Det är otroligt allvarligt. De flesta fastighetsägare är villiga att gå den rätta vägen och söka bygglov, men här agerar man på ett medvetet sätt.

Vi har sett att människor bor i industrilokaler, och utrymmen utan fönster som är svartbyggen, som brandskyddsexperter menar kan bli dödsfällor vid brand. Vad tänker du kring det?

– Det är skandalöst och otroligt allvarligt.

Källarlägenhet Hässelby

Bild: Kenneth Samuelsson

Ett av svartbyggena Hem & Hyra har hittat finns i en källare i en fastighet som ägs av Wonna I de Jong.

Vill öka kontrollen av hyresvärdar

För att skapa lite mer ordning på Stockholms bostadsmarknad vill Jan Valeskog öka tillsynen av bland annat hyresvärdar.

– Tillsynen har fungerat dåligt de senaste åren. Nu vill vi prioritera det och har därför avsatt drygt 6 miljoner extra till stadsbyggnadskontorets tillsynsverksamhet i budgeten. Samtidigt har miljöförvaltningen fått 4 miljoner som delvis ska gå till tillsyn. Det finns en massa krav för att det ska vara en tillräckligt bra bostad, men stadsbyggnadskontoret har inte haft resurser att följa upp alla anmälningar, säger han.

Hur ser du på att stadsbyggnadskontoret missat att följa upp olovliga bostäder som saknar fönster hos Wonna I de Jong, trots att det anmälts?

– Det måste vara ett misstag.

Vi har också sett att det tagit två år från en anmälan av en farlig bostad till dess att kommunen beslutat om användningsförbud. Hur kan det ta så lång tid?

– Stadsbyggnadskontoret har inte kunnat jobba så snabbt på grund av bristande resurser. Men vi har gett dem mer pengar till tillsyn nu, säger han.

Vi vill prioritera tillsyn och följa upp alla anmälningar.

Jan Valeskog (S) Stadsbyggnadsborgarråd.

En nyckel till att Wonna I de Jong har kunnat fortsätta sin ljusskygga verksamhet stavas lägenhetsregistret. Genom att hennes företag har registrerat bostäderna i det nationella lägenhetsregistret har svartbyggen i ett trollslag blivit vanliga bostäder där människor flyttat in och folkbokfört sig. 

Fakta. 33 svartbyggen i Stockholm

Dagens system fungerar så att hennes företag ber Stockholm stad att registrera en ny lägenhet, stadsbyggnadskontoret registrerar sedan bostaden utan att kontrollera om den har bygglov.  De som registrerar nya bostäder samarbetar inte heller med bygglovsavdelningen och kan därför inte upptäcka felaktigheter.

”Vi måste prioritera det som är allvarligt”

Men Jan Valeskog är ändå tveksam till att de som har hand om lägenhetsregistret också ska kontrollera om det finns bygglov för bostaden. Han menar att det skulle ta mycket resurser i anspråk. 

– Jag tycker att vi i första hand ska följa upp anmälningar och det som vi vet är allvarligt. Men att undersöka om det finns bygglov när nya lägenheter registreras kan vara en väg. Jag tar med mig den frågan. Men ibland krävs tillstånd för att samköra olika register, säger Jan Valeskog.

Lägenhetsregister

Bild: Ida Karlsson

Ett svartbygge på 10 kvadratmeter har registrerats som lägenhet hos Lantmäteriet, visar Hem & Hyras granskning.

Fram till 2010 fanns den så kallade förvärvslagen, där hyresvärdar kontrollerades innan de fick köpa en fastighet. Jan Valeskog är positiv till återinförande av någon form av kontroll av fastighetsägare som ska köpa hyreshus.

– Frågan har diskuterats till och från men det har inte funnits något stöd i riksdagen för att införa en sådan lag igen. Jag tycker att ett sådant system eller liknande hade varit välkommet. Det skulle vara bra att ha det redskapet. Men publicerar ni era uppgifter på olovliga bostäder kommer stadsbyggnadskontoret ta tag i varenda en av de där och göra en tillsyn. Det utgår jag ifrån.

Tvättstugor på Brantholmsgränd

Bild: Stadsbyggnadskontoret/Ida Karlsson

När tvättstugan flyttade upp till markplan flyttade hyresgäster ner i mörker, till de gamla tvättstugorna utan fönster i källaren.

Hur ser du på att Wonna I de Jong har fortsatt att hyra ut olovliga bostäder efter att hon hotades av miljonvite 2018?

–Det visar att hon inte bryr sig och att det kriminell verksamhet, säger han.

När vi visar honom dokument som avslöjar att hon inte bara hyr ut olagliga bostäder utan också tar ut ockerhyra av utsatta människor reagerar han starkt.

– Det där är kriminell verksamhet, om de brutit mot lagstiftningen hoppas jag att de åker dit rejält säger han.

Hem & Hyra har sökt Wonna I de Jong men hon har inte återkommit.