Wonna I de Jong

Bild: TT/Charlotte Brunzell/Ida Karlsson

Tvättstugorna flyttades upp – hyresgästerna åkte ner i källaren

Ombyggda tvättstugor utan fönster och bygglov hyrdes ut för 12 000 kronor i månaden till polska arbetare. Efter kommunens hot om miljonvite utrymdes lokalerna och fick användningsförbud. Så avslöjades Wonna I de Jongs svartbyggen.

Hyresvärden Wonna I de Jong har ett fastighetsimperium som enligt henne själv är värderat till flera miljarder kronor. Hon har ofta berättat offentligt om hur hon började sin karriär med att sälja grönsaker på torget hemma i Polen. I programmet ”Min sanning” i SVT berättade hon 2012 om hur hon kom till Rinkeby som 18-åring och drevs av sin dröm om att bli en framgångsrik affärskvinna. Efter att ha sålt och köpt både smör, porslin och öl gav hon sig in på fastighetsmarknaden och började köpa hyreshus i flera Stockholmsförorter för att bygga sin dröm.

Wonna I de Jong och fastigheten på Brantholmsgränd

Bild: TT/Eero Hannukainen/Ida Karlsson

Wonna I de Jong har skapat ett hyresimperium som enligt henne själv omfattar över 1 600 lägenheter, 2 000 lokaler och är värt tre miljarder.

Svartbyggen kan bli dödsfällor

Men inkomsterna som hon har byggt hyresimperiet på kommer bland annat från uthyrda svartbyggen och lokaler där ingen människa ska bo. Något som fortfarande förekommer och som Hem & Hyra upptäckt i flera fastigheter i en stor granskning. Det handlar bland annat om lokaler utan fönster och gamla cykelrum som byggts om utan tillstånd från kommunen. Svartbyggen som kan bli dödsfällor vid en brand och där inga kontroller av bostäderna gjorts av kommunen. Dessutom har värden hyrt ut utrymmen i en industrilokal som inte är godkänd att använda som bostad, har Hem & Hyra kunnat avslöja.

Källare Brantholmsgränd

Bild: Ida Karlsson

I mörka källare, intill elcentral och soprum, hyrde Wonna I de Jong Fastigheter ut bostäder utan fönster – som saknade bygglov.

Men det här är inget nytt. För flera år sedan upptäcktes att källare i Skärholmen i Stockholm byggts om utan kommunens godkännande för att hyras ut dyrt.

Flyttade upp tvättstugan ovan jord

Det hela är kopplat till en satsning som Wonna I de Jong själv marknadsför som ”The Laundry”. Genom att flytta upp tvättstugan ovan mark vill hon skapa trivsel och trygghet berättar hon i ett reportage i Electrolux tidning Tvättbjörnen i samband med lanseringen. Med den nya tvättstugan kunde värden lägga på 75 kronor per månad på hyran för ökad standard.

The Laundry Brantholmsgränd

Bild: Ida Karlsson

Satsningen som Wonna I de Jong själv marknadsför som ”The Laundry”.

Hyresgäster flyttade ner i mörker

Men när tvättstugan flyttade upp till markplan flyttade hyresgäster ner i mörker, till de gamla tvättstugorna utan fönster i källaren. Till olagliga bostäder som saknade bygglov. Med en hyra mycket högre än för lägenheter ovan jord.

Det hela anmäls till stadsbyggnadskontoret i början av 2018 med hänvisning till ”fara för säkerhet och hälsa”. Lokalpolis i Skärholmen upptäcker också att åtta polska arbetare anställda av Wonna I de Jong bor i ett källarutrymme.

Wonna I de Jongs fastighet på Brantholmsgränd och satsningen The Laundry

Bild: Stadsbyggnadskontoret/Ida Karlsson

När tvättstugan flyttade upp till markplan flyttade hyresgäster ner till de gamla tvättstugorna utan fönster i källaren. Lokalpolis i Skärholmen upptäcker att åtta polska arbetare anställda av Wonna I de Jong bor i ett källarutrymme.

I polisens anteckningar står: ”I källargången Brantholmsgränd bor flera personer i en lägenhet som saknar fönster. För detta betalar de 12 000 kronor till Wonna de Jong. Priset de betalar för en lägenhet som egentligen inte borde finnas är mycket märkligt. Patrull har sett en hyresavi på 12 000 kronor gällande den ’illegala’ lägenheten”.

Högre hyra än lägenheter ovan jord

Källarlokalerna har inte funnits med i någon hyresförhandling med Hyresgästföreningen och hade en högre hyra än lägenheter med motsvarande storlek längre upp i huset.

Strax efter det begär stadsbyggnadskontoret en förklaring. De skriver att fastighetsägaren kan rätta till det hela genom att omedelbart säga upp hyresavtalen och ta bort inredning som visar att personer använder lägenheterna som bostad.

I maj 2018 gör stadsbyggnadskontoret en besiktning och dokumenterar att det finns en bostad i ett källarutrymme. I oktober och november 2019 när kommunen är på plats konstateras att flera lokaler i källaren används som bostadslägenheter.

Brantholmsgränd 26-30 svartbygge

Bild: Stadsbyggnadskontoret

Brantholmsgränd 26-30 i södra Stockholm. Kommunen konstaterar att gamla tvättstugor utan fönster hyrts ut som bostäder.

Fastighetsägaren och hyresvärden Wonna I de Jong säger till kommunen att de anmälda lägenheterna tidigare var tvättstugor som 2016 gjordes om till bostadslägenheter. Fyra månader senare lämnar hon in en ansökan om bygglov i efterhand.

Lokalerna saknar fönster – kan inte godkännas

Men stadsbyggnadskontoret säger nej. Boverket har regler kring dagsljus och solljus som måste vara uppfyllda för en bostad. Att lokalerna helt saknar dagsljus bedöms som så allvarligt och negativt för hälsan att stadsbyggnadskontoret inte kan ge bygglov för ändrad användning från tvättstuga till lokal för övernattning.

Wonna I de Jong Fastigheter drar då tillbaka sin ansökan.

Fakta. Bostäder måste ha fönster

  • Det finns dagsljuskrav i byggregelsystemet. Boverket slår fast att bostäder måste ha fönster för att vara godkända.

Källa: Boverket

Först i juli 2020 skickar stadsbyggnadskontoret ett beslut till Wonna I de Jong om användningsförbud för olovligt inredda bostäder och hotar med sammanlagt 2,5 miljoner kronor i vite om värden inte upphör med att använda lokalerna som bostäder.

Sedan dröjer det ytterligare två år. Då gör stadsbyggnadskontoret ett besök hos värden igen. Kommunen uppger att de inte hunnit med tillsynsbesök tidigare, på grund av omsättning av personal.

Svartbygge på Brantholmsgränd 60-64

Bild: Stadsbyggnadskontoret

Brantholmsgränd 60-64 i Skärholmen. I juni 2022 gör stadsbyggnadskontoret ett uppföljande besök. Då konstateras att källarlokalerna är tömda och inte ser ut att användas längre. Elen och vattnet var avstängt i samtliga utrymmen.

I juni 2022 konstaterar stadsbyggnadskontoret att lokalerna som fått användningsförbud inte längre används som bostäder och att hyresvärden slipper vite. Användningsförbudet står fast då det fortfarande inte finns några fönster i bostäderna och det saknas bygglov.

Wonna I de Jong ansöker direkt om ett nytt bygglov. Den här gången gäller bygglovet ändrad användning av lokal från tvättstuga till lager.

Agneta Granlind, enhetschef, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Bild: Ida Karlsson

Agneta Granlind, enhetschef, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

”Allvarligt att någon skapar farliga bostäder”

Agneta Granlind, enhetschef, stadsbyggnadskontoret Stockholm, säger att de ser mycket allvarligt på att någon skapar farliga, olagliga bostäder och sedan hyr ut dem.

– Vi beslutade därför om ett användningsförbud för de identifierade så kallade bostäderna.

– Jag kan inte påstå att det är ofta som vi får in denna typ av anmälningar, men olovliga bostäder anmäls kanske någon gång varannan månad i snitt.

När Hem & Hyra begär ut alla anmälningar av olovliga bostäder i Stockholm sedan 2018 upptäcker vi att fastighetsägaren Wonna I de Jong anmälts flest gånger – vid fyra tillfällen, och vid ytterligare ett efter att vi börjar ställa frågor till kommunen om hennes bostäder.

Fakta. Fler försök att göra om tvättstuga till bostad

  • Även i en annan fastighet några hundra meter bort, på Ekholmsvägen 233, har Wonna I de Jong Fastigheter ansökt om att få göra om tvättstugor till bostäder. Den ansökan drogs tillbaka av värden.
Wonna I de Jongs fastighet på Ekholmsvägen

Bild: Ida Karlsson

Wonna I de Jongs fastighet på Ekholmsvägen i Skärholmen.

Fakta. Wonna I de Jongs hyresimperium

  • Wonna I de Jong Fastigheter uppger att de äger och förvaltar omkring 1 600 lägenheter och runt 2 000 kommersiella lokaler. Fastigheterna finns i bland annat Skärholmen, Vårberg, Bredäng, Kungens kurva, Hässelby, Nacka och Malmköping. Wonna I de Jong äger också hotell- och konferensgården Yxtaholm slott som köptes för 33,5 miljoner kronor. Slottet ligger på en egen ö i Yxtasjön strax nordöst om Flen i Södermanland.
  • Region Stockholm sålde en fastighet på Kungsholmen till Wonna I de Jong för 262 miljoner kronor 2018. Höghuset har nu fått namnet Wonna Tower.
  • Hyresgäster klagar på eftersatt skötsel. I enkätundersökningen Din värd, där hyresgäster får tycka till om sina hyresvärdar ligger Wonna I de Jong lågt. Hon har också försökt säga upp förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen vid ett tillfälle. Hon ville förhandla direkt med sina hyresgäster om hyran och andra villkor, men uppsägningen gick inte igenom.
  • Själv bor fastighetsmiljardärskan och hyresvärden Wonna I de Jong i en villa i Djursholm som köptes för 16,5 miljoner 2007.
Wonna I de Jong och fastigheten på Brantholmsgränd

Bild: TT/Eero Hannukainen/Ida Karlsson