Besiktning tömt svartbygge

Bild: Stadsbyggnadskontoret

Kommunen förvarnade skandalvärden – då tömde hon svartbygget

Kommunen förvarnade Wonna I de Jong om att de skulle kontrollera ett svartbygge. Då kastade värdens personal ut hyresgästerna och tömde lokalen. Nu hävdar Wonna I de Jong att hyresgästernas tidigare bostad är ett fikarum.

Hem & Hyra har vid upprepade tillfällen de senaste månaderna varit på plats i Wonna I de Jongs fastigheter och pratat med hyresgäster som bor i svartbyggen. Vi har träffat flera personer som hyr skrubbar utan fönster. Vi vet vad de heter, vad de betalar i hyra och vilka namn som står på dörrarna.

När vi ställer frågor om skrubbarna i Skärholmen till stadsbyggnadskontoret bestämmer de sig för att granska ett misstänkt svartbygge utan fönster som anmälts tidigare. Men när kommunen startar sitt tillsynsärende får det snabbt flera konsekvenser.

I slutet på november när stadsbyggnadskontoret dyker upp på adressen för att granska det misstänkta svartbygget i södra Stockholm är det tömt på hyresgästernas saker.

Uttömt svartbygge Wonna I de Jong

Bild: Stadsbyggnadskontoret

Kommunen förvarnade Wonna I de Jong Fastigheter om att de skulle kontrollera ett svartbygge. Då kastade värdens personal ut hyresgästerna och tömde lokalen. Nu hävdar hyresvärden att utrymmet använts som fikarum för personalen.

Hyresgästernas säng, kläder och andra tillhörigheter är borta. Samtidigt har utrymmet fyllts av nya möbler. Foton från kommunens besiktning visar flera fällstolar framför två skrivbord. På väggen hänger en tv. I lokalen finns också några tidskriftshållare och ett par pennor. Annars är det tomt. Hyresgästernas namn på brevinkastet som Hem & Hyra dokumenterat har nu tagits bort.

Fick fly hals över huvud

Flera hyresgäster i huset vittnar om att hyresgästerna fick fly hals över huvud. De berättar att det var Wonna I de Jongs personal som tvingade bort dem. I samma veva togs namnen på brevinkastet bort.

– De kastade ut dem från huset för två veckor sedan. Det tog hela lördagen och söndagen för dem att packa allt, säger en upprörd hyresgäst.

Tömt svartbygge Wonna I de Jong

Bild: Stadsbyggnadskontoret

Badrummet är tömt. Hyresgästerna kastades ut för två veckor sedan, berättar boende i huset.

Bostad blev fikarum

Wonna I de Jong hävdar i sin kommunikation med stadsbyggnadskontoret att utrymmet inte alls är en bostad utan ett fikarum för hennes personal. Hon skriver till kommunen att lokalen används för personalen och ibland för att kvittera ut nycklar och skriva på avtal. ”De är iordningställda för att kunna ta fika, dusch efter smutsigt jobb,” skriver hon. Det säger också fastighetsförvaltaren som kommunen möter på plats vid besiktningen. Samma sak hävdar också en annan fastighetsförvaltare på telefon.

Men Hem & Hyra som varit på plats och träffat hyresgästerna i skrubbarna vet att det inte stämmer.

Wonna I de Jong har också själv skickat in uppgifter till kommunens lägenhetsregister redan 2017 om att ”fikarummet” är en bostad. Och sedan 2020 har också flera personer varit folkbokförda i ”fikarummet”, visar Hem & Hyras granskning.

Fakta. 33 svartbyggen i Stockholm

Kommunen förvarnade om besök

Kommunens besök i november kom inte heller som en överraskning för Wonna I de Jong. Redan i oktober förvarnade kommunen om att de skulle komma på platsbesök.

Hem & Hyra har sökt handläggare som varit på plats vid besiktningen och enhetschefen Agneta Granlind på stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Agneta Granlind säger att utrymmet som nu är besiktigat inte innehöll någon bostad. Det utrymme Hem & Hyra vet är tömt på hyresgäster.

Vi vet ju att utrymmet har varit en bostad, fram tills att ni förvarnade värden. Då tvingades hyresgästerna bort. Vad säger du om det?

– Om detta tänker jag att det är precis så lagstiftaren menar att det ska vara – rättelse har skett och det olovliga har upphört. Det är själva syftet.

Vi frågar hur kommunen ser på att människor bott i olagliga bostäder utan fönster, trots att dessa anmälts till stadsbyggnadskontoret redan 2018. Vi undrar varför endast ett av 12 utrymmen som anmälts i fastigheten 2018 kontrollerats vid det här senaste besöket.

Agneta Granlind hänvisar till att för att kommunen ska kunna kontrollera övriga 11 svartbyggen så räcker inte de uppgifter som stod i anmälan. Där stod lägenhetsnummer och adress, men hon menar att de behöver en tydligare beskrivning av var utrymmena finns. När vi frågar om vad de behöver mer än adress och lägenhetsnummer får vi inget svar på det.

Agneta Granlind

Bild: Ida Karlsson

”För att stadsbyggnadskontoret ska kunna göra oanmälda besök så krävs en lagändring,” säger Agneta Granlind, enhetschef, stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Vi undrar hur hon ser på att hyresvärden kan röja undan bevis för olovliga bostäder när kommunen förvarnar om besök, och varför de inte gör oanmälda besök. Agneta Granlind säger att de inte har den möjligheten.

– För att göra oanmälda besök så skulle det behövas ske en lagändring. Det är inte något som vi eller andra kommuner kan välja att göra på eget bevåg.

Hem & Hyra har upprepade gånger sökt Wonna I de Jong för att hon ska få kommentera uppgifterna men hon har inte återkommit.