Bild: Ida Karlsson & TT/Eero Hannukainen

Miljardären hyr ut olagliga bostäder i industrilokaler och skrubbar

Fastighetsägaren Wonna I de Jong har byggt upp ett hyresimperium i Sverige sedan hon kom från Polen för över 40 år sedan. Hem & Hyra kan nu avslöja hur miljardären tjänar pengar på utsatta människor som bor i skrubbar, industriutrymmen och gamla cykelrum.

Det är en sen kväll i ett ödsligt industriområde i Kungens Kurva i södra Stockholm. En hög industribyggnad reser sig mot den mörka himlen. Utanför sitter tre män och röker. Vi hälsar och börjar småprata. Männen kommer gissningsvis från Östeuropa och svarar med bruten engelska på våra frågor.

Ja, de bor i industrilokalen. Hyran är på 4 000 kronor per person.

Lokalen är inte godkänd för att bo i. Ändå används den alltså som bostad. Våra efterforskningar visar också att kommunen inte känner till att någon bor här.

Är fler bosatta i byggnaden? Det får vi inte svar på, men klart är att boendet har inretts av några som tänkt sig stanna ett tag.

På en avsats uppe vid taket hänger en parabol. Skor syns genom en öppen dörr. Längre in hörs röster. Någon pratar i telefon. Vi skymtar ett utrymme med en säng och på en torkställning hänger tvätt. Vid en dörr utanför står en kruka med tomatplantor och en grill.

Wonna I de Jongs fastighet i Kungens kurva

Bild: Ida Karlsson

Olagliga bostäder. Miljö- och bygglovsförvaltningen Huddinge slår fast att byggnaden i Kungens Kurva ska användas som industrifastighet och inte som bostad.

Började med att sälja grönsaker i Polen

Ägare till industrilokalen är hyresvärden Wonna I de Jong. Hon har ofta berättat offentligt om hur hon började sin karriär med att sälja grönsaker på torget hemma i Polen. År 2012 beskrev hon i SVT:s program ”Min sanning” hur hon som 18-åring kom till Sverige med två tomma händer. Hon drevs av sin dröm om att bli en framgångsrik affärskvinna.

– Jag ville bli ekonomiskt oberoende. Familj och pengar var drivkrafterna, berättar hon i programmet.

 Under flera år köpte och sålde hon både smör, porslin och öl för att tjäna pengar och bygga sin dröm. 

Sedan gav hon sig in i fastighetsbranschen och köpte hyreshus i Stockholmsförorter. Nu har Wonna I de Jong skapat ett hyresimperium som enligt henne själv omfattar över 1 600 lägenheter, 2 000 lokaler och är värt tre miljarder.

Wonna tower

Bild: Ida Karlsson

Wonna Tower, en fastighet som Wonna I de Jong köpte 2018, ligger mittemot Sankt Görans sjukhus i Stockholm.

2018 sålde politikerna och region Stockholm en fastighet på Kungsholmen till henne för flera hundra miljoner. Huset har hon gett namnet Wonna Tower.

Hon har också köpt ett slott som ligger på en egen ö i Södermanland. Framgångshistorien hoppas hon kan bli en Hollywoodfilm. Hon skissar på ett manus berättar hon i ”Min sanning”.

Själv bor Wonna I de Jong i en 500 kvadratmeter stor villa i Djursholm. I kanal 5:s ”Den hemliga miljonären” har hon visat runt i salongerna med guldspeglar och en kristallkrona som hon säger är värd en miljon kronor. Det är också hemifrån villan i Djursholm hon driver sitt affärsimperium.

Wonna I de Jong och fastigheten på Brantholmsgränd

Bild: TT/Eero Hannukainen/Ida Karlsson

Wonna I de Jong har skapat ett hyresimperium som enligt henne själv omfattar över 1 600 lägenheter, 2 000 lokaler och är värt tre miljarder.

Lika känd som Wonna I de Jong är för sitt luxuösa leverne är hon för att ha missnöjda hyresgäster. Hon har varit i blåsväder flera gånger. Uthyrningen av olovliga bostäder i industrilokalen är inte en engångsföreteelse.

Polisen anmälde svartbygge

Redan 2018 upptäckte polis i Skärholmen att hon hyrde ut flera olovliga bostäder. Det handlade om ombyggda tvättstugor utan bygglov. Det anmäldes till stadsbyggnadskontoret med hänvisning till ”fara för säkerhet och hälsa”. I ett källarutrymme bodde åtta personer tillsammans, flera av dem uppgav att de var anställda av Wonna I de Jong.

Fakta. Bostäder måste ha fönster

  • Det finns dagljuskrav i byggregelsystemet. Boverket slår fast att bostäder måste ha fönster för att vara godkända.

Källa: Boverket

I polisens anteckningar står: ”I källargången Brantholmsgränd bor flera personer i en lägenhet som saknar fönster. För detta betalar de 12 000 kronor till Wonna de Jong. Priset de betalar för en lägenhet som egentligen inte borde finnas är mycket märkligt. Patrull har sett en hyresavi på 12 000 kronor gällande den ’illegala’ lägenheten”.

Hyresgäster flyttade ner i källaren

Det hela är kopplat till satsningen som de Jong själv marknadsför som ”The Laundry”. Genom att flytta upp tvättstugan ovan mark vill hon skapa trivsel och trygghet berättar hon i ett reportage i Electrolux tidning, Tvättbjörnen, i samband med lanseringen.

Wonna I de Jongs fastighet på Brantholmsgränd och satsningen The Laundry

Bild: Stadsbyggnadskontoret/Ida Karlsson

När tvättstugan flyttade upp till markplan flyttade hyresgäster ner i mörker, till de gamla tvättstugorna utan fönster i källaren.

Tvättstugan har stora fönsterytor mot innergården, ljuset flödar in. Wonna I de Jong säger att hon vill vara en förebild och är mån om att skapa en vacker miljö.

Priset de betalar för en lägenhet som egentligen inte borde finnas är mycket märkligt.

Polisen i Skärholmen

Hem & Hyra kan nu berätta om ett mönster som vi sett på fler adresser. När tvättstugan flyttade upp till markplan flyttade hyresgäster ner i mörker, till de gamla tvättstugorna utan fönster i källaren. Till olagliga bostäder som saknade bygglov.

Efter kommunens hot om miljonvite utrymdes källarlokalerna på Brantholmsgränd och fick användningsförbud.

Källare Brantholmsgränd

Bild: Ida Karlsson

Efter kommunens hot om miljonvite utrymdes källarlokalerna på Brantholmsgränd och fick användningsförbud.

Men vi kan avslöja att trots att Wonna I de Jong haft kommunen efter sig har hon fortsatt hyra ut svartbyggen. Vi bestämmer oss för att titta närmare på sju av miljardärens fastigheter. Det är då vi förstår att den ljusskygga verksamheten är större än vi anat.

Fakta. Hyresvärden som anmälts flest gånger

  • Wonna I de Jong Fastigheter är den hyresvärd i Stockholm som anmälts flest gånger för olovliga bostäder, sedan 2018, visar Hem & Hyras granskning.

Vi åker ut till Olle Engkvists Väg och Ormängsgatan i Hässelby i västra Stockholm. Här har vi genom sökningar i kommunens arkiv hittat fler svartbyggen. Lägenheter som inte är godkända men som skrivits in i kommunens lägenhetsregister och hyrts ut. I ett fall ser vi att Skatteverket till och med uppmanat kommunen att registrera en lägenhet åt hyresvärden 2018. En lägenhet som alltså egentligen är olaglig.

Familjehotellet Hässelby

Bild: Ida Karlsson

På Olle Engkvists Väg och Ormängsgatan i Hässelby i västra Stockholm finns fler svartbyggen.

Den gången ställer kommunen frågor. Är det en ny lägenhet? Finns det bygglov? Wonna I de Jong Fastigheter säger inget om bygglov men svarar att det handlar om en befintlig lägenhet som inte fått något lägenhetsnummer. Sedan ber värden kommunen registrera ytterligare två lägenheter med lägenhetsnummer. Kommunen gör så, lägger in allt direkt i lägenhetsregistret.

Saknas bygglov för bostäderna

Men Hem & Hyra kan berätta att det saknas bygglov för lägenheterna. För att en bostad ska vara godkänd att bo i måste stadsbyggnadskontoret ge sitt godkännande. Stadsbyggnadskontoret avgör om en bostad uppfyller lagkraven och är hälsosam att bo i.

Källarlägenhet Hässelby

Bild: Kenneth Samuelsson

Svartbygge i källarplan i en av de fastigheter som ägs av Wonna I de Jong.

Men trots det, och utan att kontrollera brandskydd, ventilation eller ljusinsläpp, registrerar kommunen bostäder på uppmaning av Wonna I de Jong Fastigheter.

Sökningar i Skatteverkets folkbokföringsregister på några av lägenheterna visar också att officiellt har ingen bott på nyregistrerade utrymmen i Hässelby förrän de senaste åren, trots att husen byggdes på 1950-talet. Först 2017 och 2020 har flera personer varit folkbokförda på adresserna och Wonna I de Jong tog över som hyresvärd redan 2005.

Gamla cykelrum blev bostäder

Hyresgäster vittnar om att gamla cykelrum har blivit bostäder både i Hässelby och Bredäng. Vi hittar utrymmen som byggts om till lägenheter i källarplan som endast har små, gallerförsedda fönster. Ett kök har satts in i ett litet utrymme som har stora, grå rörledningar längs med cementtaket, så som i en källarkulvert. Här får det inte plats mycket mer än en säng och kanske en soffa.

Vi hittar en anonym anmälan till kommunen 2018 om flera ombyggda cykelrum i Bredäng som blivit bostäder. Det saknas bygglov och handlar om svartbyggen.

Wonna I de Jong förklarar att cykelrummen byggts om redan 2004 och att ärendet då borde vara preskriberat. Men när kommunen frågar efter bevis har hon inget underlag. Sedan lägger kommunen ned ärendet utan åtgärd.

I samma fastighet i Bredäng har kommunen senast i maj i år registrerat ett nytt svartbygge som en vanlig lägenhet, efter att Wonna I de Jong Fastigheter lämnat in uppgifter om det.

Fastighet på Järnbärarvägen

Bild: Ida Karlsson

En anonym anmälan lämnades till kommunen 2018 om flera ombyggda cykelrum i Bredäng som blivit bostäder.

När vi granskar de sju fastigheterna som ägs av Wonna I de Jong ser vi omfattningen av bostadsfusket. Vi har hittat 33 svartbyggen. Motsvarande ett helt hyreshus. Av de 33 är 24 registrerade som lägenheter hos kommunen och Lantmäteriet, trots att de alltså saknar bygglov.

Registrerat svartbyggen utan fönster

Två bostäder har överhuvudtaget inga fönster. Detta trots att Boverket har regler kring dagsljus och solljus som måste vara uppfyllda för en bostad. Lokaler som helt saknar dagsljus bedöms som så allvarligt och negativt för hälsan att de inte godkänns som bostäder.

Utöver det ser vi flera utrymmen på Brantholmsgränd i Skärholmen som kan vara gamla barnvagnsförråd eller cykelrum. Vid dörrarna sitter det kvar lås för nyckelbrickor. Något som tyder på att de varit allmänna utrymmen tidigare. När vi jämför lägenhetsnummer från husens portlistor med uppgifter från Lantmäteriet ser vi att minst fyra lägenheter inte finns registrerade hos myndigheten. Enligt Lantmäteriet ska de inte finnas. Ändå hyrs de ut. Samma sak gäller ytterligare två lägenheter på Brantholmsgränd, en lägenhet på Ekholmsvägen, en på Järnbärarvägen och en på Olle Engkvists Väg.

Låsbricka Wonna I de Jong Fastigheter

Bild: Ida Karlsson

Vid dörrarna sitter det kvar lås för nyckelbrickor. Något som tyder på att de varit allmänna utrymmen tidigare.

Vi möts av fler berättelser när vi knackar dörr i husen. Hyresgäster är rädda för värden och har inte någon annanstans att ta vägen berättar de. En man säger att han blev erbjuden att hyra ett utrymme i en källare bredvid ett soprum för 6 000 kronor i månaden.

– Jag trodde det var ett skämt.

Fakta. 33 svartbyggen i Stockholm

Små skrubbar hyrs ut

Hem & Hyra har pratat med ett 40-tal hyresgäster och flera av dem har starka åsikter om värdens upplägg.

– Att man bryter mot regler och att hyresgäster bor trångt är allvarligt. Flera bor i olämpliga bostäder, säger en kvinna som hyrt av värden i flera år.

Hon berättar om pyttesmå skrubbar som hyrs ut i hennes hus.

– De som bodde där ställde ut stolar i korridoren för att de inte fick plats.

Hyresgäster vittnar om att det bott många i lägenheterna. Både barnfamiljer och byggjobbare från Polen.

– Under sommaren kan det bo åtta personer i en liten lägenhet.

Tvättstuga blev olovlig lägenhet

Flera olovliga bostäder hittar vi på Vårbergsplan i södra Stockholm. En hyresgäst visar runt i husen i olika utrymmen där bland annat skrubbar blivit bostäder som hyrs ut dyrt. Dessa utrymmen finns inte med på listan över hyror som förhandlas med Hyresgästföreningen, vilket kan vara ett brott mot förhandlingsordningen.

Det visar sig också att en person är folkbokförd på ett källarutrymme.

– I källaren har värden byggt om en tvättstuga till en lägenhet, berättar hyresgästen, som vill vara anonym.

Källarhyresgästen har sin brevlåda vid tvättstugan på markplan eftersom brevbäraren inte kommer in i den låsta källarvåningen, vittnar grannarna om.

Fastighet på Vårbergsplan

Bild: Ida Karlsson

Flera olovliga bostäder finns på Vårbergsplan i södra Stockholm.

Totalt 24 av de 33 svartbyggen vi hittar i Stockholm är alltså registrerade med lägenhetsnummer hos kommunen och Lantmäteriet. Lägenhetsnummer behövs för att människor ska kunna folkbokföra sig på adresserna, något som krävs enligt folkbokföringslagen. Men hur kan då ett boende som inte är lagligt ändå registreras och gå att folkbokföra sig på?

Kommunen saknar kontroll

Förklaringen är att det inte finns någon kontroll. Bygglovsärenden och lägenhetsregistret sköts av två olika avdelningar på kommunen. Registren samkörs inte.

– Detta är ett problem, men inget vi ser om inte någon anmäler det, säger Agneta Granlind, enhetschef på stadsbyggnadskontoret.

Video. Miljardärens svartbyggen

Skriv en text..

När vi frågar om ärendet som gäller de gamla cykelrummen som anmälts, men där ärendet lagts ner, så säger Agneta Granlind att kommunen har bevisbördan.

– Om vi inte kan bevisa att bygget skett en viss tidpunkt måste vi lita på det fastighetsägaren säger.

Utöver det har kommunen missat att undersöka anmälningar om flera olagliga bostäder hos Wonna I de Jong. Vi får ingen förklaring till att kommunen inte besiktigat dessa bostäder, trots att de varit på plats.

– Det kan jag inte svara på. Den handläggare som hade ansvar för det här jobbar inte kvar, säger Agneta Granlind och reagerar med att själv göra en ny tillsynsanmälan.

När vi når den tidigare handläggaren och ställer frågor säger hon att hon inte vill uttala sig eftersom hon inte jobbar kvar på stadsbyggnadskontoret.

Agneta Granlind, enhetschef, Stadsbyggnadskontoret

Bild: Ida Karlsson

”Vi ser mycket allvarligt på att någon skapar farliga, olagliga bostäder och sedan hyr ut dem,” säger Agneta Granlind, enhetschef, stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Wonna I de Jong Fastigheter är det bolag som anmälts flest gånger för olovliga bostäder i Stockholm sedan 2018.

– Vi ser mycket allvarligt på att någon skapar farliga, olagliga bostäder och sedan hyr ut dem, säger Agneta Granlind.

När vi frågar varför de inte gjort fler kontroller i hyresvärdens fastigheter säger hon att de inte arbetar så.

– Vi bevakar inte fastighetsägare. Vi reagerar på anmälningar om konkreta överträdelser.

”Ni får skriva som ni vill”

Hem & Hyra har sökt Wonna I de Jong vid flera tillfällen både via telefon och mejl. Vi har skickat alla frågor och uppgifter om de olovliga bostäderna för att hon ska få bemöta kritiken, men inte fått några svar. När vi till slut får tag på henne på telefon så säger hon:

– Ni får skriva som ni vill. Jag är inte tillgänglig.

Wonna I de Jong lägger på luren och samtalet bryts.

Vi fortsätter mejla och får beskedet att Wonna I de Jong ska återkomma med svar på våra frågor om tio dagar. Men svaren uteblir.

*Vi har valt att anonymisera vissa bostadsadresser för att skydda hyresgäster i reportaget.

Läs en längre intervju om kommunens bristande kontroll av olagliga bostäder här.