Jan Tomtin, brandinspektör, Storstockholms brandförsvar

Bild: Pressbild

Brandförsvaret: Wonna I de Jongs svartbyggen kan bli en dödsfälla

Hyresvärden Wonna I de Jong Fastigheter har hyrt ut källare och andra utrymmen utan fönster. Brandförsvaret ser allvarliga risker om en brand skulle bryta ut. ”Finns det inga fönster kan människor inte ta sig ut”.

Jan Tomtin, brandinspektör på Storstockholms brandförsvar, förklarar att för brandsäkerheten så krävs två utrymningsvägar i en bostad.

– Trapphuset är den gemensamma utrymningsvägen, medan fönster är det andra alternativet. Genom fönster kan vi undsätta personer med våra stegar om det brinner i trapphuset.

Finns inga fönster kan människor inte ta sig ut vid brand.

Jan Tomtin, brandinspektör

För att fönster i en källarlägenhet ska vara godkända som utrymningsväg krävs att de är minst 50 centimeter breda och 60 centimeter höga. De får inte heller sitta för högt upp mot taket, utan högst 1,2 meter över golvet ska fönstrens nederkant vara.

Brantholmsgränd 6-10

Bild: Stadsbyggnadskontoret

”Långa källarkorridorer kan bli en dödsfälla om det blir rökfyllt. Finns inga fönster kan människor inte ta sig ut,” förklarar Jan Tomtin, brandinspektör.

I hyreshus kan ventilationen i källaren sitta ihop. Vid brand i källarutrymme eller gamla cykelförråd sprider det sig lätt till andra delar av källaren. Då kan det snabbt bli fara för människors liv.

– Man måste tänka på säkerheten. Långa källarkorridorer kan bli en dödsfälla om det blir rökfyllt. Finns inga fönster kan människor inte ta sig ut.

Farligt om det brinner

Samma sak gäller om utrymmet som saknar fönster ligger ut mot en korridor eller ett trapphus.

– Om trapphuset är fyllt av rök kan det börja tränga in rök samtidigt som det är omöjligt att ta sig någonstans.

Källarlägenhet Hässelby

Bild: Kenneth Samuelsson

Svartbygge i källarplan. Vid brand i källarutrymme eller gamla cykelförråd sprider det sig lätt till andra delar av källaren enligt brandförsvaret.

Utan fönster kan de boende inte heller göra räddningstjänsten uppmärksamma på att de behöver hjälp.

Krävs att någon anmäler brister

Allt det här är allvarliga brister som kan få katastrofala följder vid en brand, menar Jan Tomtin. Men för att bristerna ska upptäckas krävs att någon är uppmärksam och anmäler det hela till kommunen. Inga rutinmässiga kontroller görs i flerbostadshus.

Ibland är det först när det brinner som problemen upptäcks, när människors liv redan kan vara i fara. Jan Tomtin berättar att de hittat olovliga bostäder när de varit på plats för att släcka bränder.

Wonna I de Jongs fastighet i Kungens kurva

Bild: Ida Karlsson

En brand kan gå fort i en industribyggnad, berättar Jan Tomtin, brandinspektör.

– Om vi upptäcker namnskyltar på dörrar i källaren vid en insats är vår rutin att vi kontrollerar med kommunen om det finns något bygglov. Om bygglov saknas betraktas lägenheterna som svartbygge och vi gör då en klagoanmälan till kommunens byggnadsnämnd, säger han.

Fakta. 33 svartbyggen i Stockholm

Jan Tomtin påpekar också att för industribyggnader ställs det inte lika höga krav på brandsäkerheten som för hyreshus, eftersom de inte är avsedda för boende.

– En brand kan gå fort i en sådan byggnad. Risken är att människor inte hinner sätta sig i säkerhet, säger han.

Hem & Hyra har upprepade gånger sökt Wonna I de Jong men hon har inte återkommit.

Fakta. Miljardärens svartbyggen

Wonna I de Jong och fastigheten på Brantholmsgränd

Bild: TT/Eero Hannukainen/Ida Karlsson