Här är topparna i blockuthyrningskedjan – får betalt när andra kursar och vräks

Hyresgästerna blev utkastade och blåsta på sin deposition. Mellanhanden riskerar konkurs. Men fastighetsägaren riskerar nästan ingenting och har redan fått betalt. Så skyddas bolaget på toppen av blockuthyrningskedjan.

När en uthyrningskedja i fyra led rasade samman som ett korthus förra året fanns det många förlorare.

Hundra hyresgäster i Häggvik i Sollentuna och Hässelby i Stockholm stod plötsligt utan boende. De hade betalat tusentals kronor i överhyra och deposition, pengar som de troligtvis aldrig får se igen.

Mellanhanden Essens of Living, som först fick uppdraget att hyra ut lägenheterna, ligger två miljoner kronor back. Företaget har vänt sig till Kronofogden för att få pengarna från Rent Xpress, den hyresvärd de anlitade för att hyra ut bostäderna.

Och till och med Rent Xpress, som på många sätt kan beskrivas som boven i dramat, har nu skulder åt alla möjliga håll och kommer sannolikt att behöva ansöka om konkurs.

Fastighetsägaren har redan fått betalt

Men i toppen av kedjan sitter börsnoterade fastighetsägaren Svenska Nyttobostäder, som via så kallade blockhyresavtal delegerat allt ansvar för situationen till sina partners. Vd:n Tommy Johansson bekräftar att Svenska Nyttobostäder har fått betalt för uthyrningen av mellanhanden Essens of Living.

– De har skött sitt ekonomiska åtagande bra.

Läs hela intervjun med Tommy Johansson längst ner i artikeln.

Svenska Nyttobostäder har byggts av kapital från Alm Equity, med fastighetsmagnaten Joakim Alm i toppen och med investerare som Björn Ulvaeus. Bolaget bildades 2019. På bara några år har det vuxit snabbt och förvaltar nu 1 979 lägenheter. Målet är att fortsätta växa och äga nästan 6 000 lägenheter 2025.

Företaget är börsnoterat på Nasdaq och trots att verksamheten är uthyrning av bostäder så agerar det sällan hyresvärd direkt mot privatpersoner. Affärsidén bygger istället på blockuthyrning, att hyra ut flera lägenheter åt gången till ett företag.

Fakta Så gick blockuthyrningen till

Fritt att sätta hyran vid blockuthyrning

Fördelen är att hyran kan sättas mer fritt och att Svenska Nyttobostäder slipper allt ansvar för hyresgästerna som i slutändan bor i deras hus.

Ur ett ekonomiskt perspektiv, gentemot aktieägare, agerar företag som Svenska Nyttobostäder helt rätt, det medger Bengt Öhman, jurist vid Hyresgästföreningens region i Stockholm, som sett mycket av företagsuthyrningens konsekvenser.

Bengt Öhman

Bild: Ida Karlsson

Bengt Öhman, jurist på Hyresgästföreningens region Stockholm.

– Varför skulle någon hyra ut till en förhandlad hyra och med besittningsskydd för hyresgästen när den kan skriva blockhyresavtal och ta ut marknadshyra utan besittningsskydd?

Men när det blir som i Häggvik i Sollentuna, och i Hässelby i Stockholm, där 100 hyresgäster plötsligt kastas ut när Svenska Nyttobostäder upptäcker att hyresvärden misskött sig, anser Bengt Öhman att fastighetsägaren borde ta större ansvar.

– Dessutom visar det sig nu att hyresgästerna hade haft rätt till förstahandskontrakt och skälig hyra, säger Bengt Öhman som hänvisar till en ny HD-dom.

Jag tycker Svenska Nyttobostäder borde ge kompensation

Tania Kashkol, tidigare hyresgäst i Häggvik

Även Tania Kashkol, en av de många hyresgäster som Hem & Hyra träffat frågar sig varför inte Svenska Nyttobostäder hjälper till mer.

Blockuthyrningens baksida. Tania Kashkol utanför huset i Häggvik

Bild: Kristina Sahlén

Tania Kashkol var en av hundra hyresgäster som tvingades lämna sina hem med kort varsel.

– Vi var så många som blev vräkta. Ensamstående mammor, barnfamiljer, funktionsnedsatta, folk i olika livssituationer … det drabbade folk väldigt hårt. Jag tycker Svenska Nyttobostäder borde ge kompensation eller låta oss hyra direkt av dem.

Vart tog pengarna vägen?

Hyresgästerna som bodde i husen i Häggvik i Sollentuna och i Hässelby i Stockholm betalade hyror på runt 9 000 kronor för lägenheter där förstahandshyran är närmare 6 000 kronor. Så vart tog alla pengar vägen?

De avtal som Svenska Nyttobostäder skrivit med Essens of Living och vilka summor det handlar om har ingen av parterna velat delge Hem & Hyra. Men Christer von Essen, som är vd för Essens of Living, skriver att Rent Xpress lagt på någonstans mellan 1 500 och 3 000 kronor på hyrorna:

“Till och med mer för vi gav dem hyresrabatter för att de skulle hinna hyra ut kontrollerat och långsamt, vilket vi nu vet att de inte gjorde.”

På andrahandsmarknaden har det blivit straffbart med fängelse för överhyra. Något sådant hot finns inte för parterna i en blockuthyrning. Men det finns en ekonomisk risk för mellanhänderna. Nämligen att de boende begär tillbaka överhyra. Just det är dock inget som behöver drabba fastighetsägaren.

Låg risk med blockuthyrning för fastighetsägaren

Och enligt Svenska Nyttobostäder som initierat blockhyresavtalen är riskerna med dessa hyresförhållande är låg. I bolagsbeskrivningen förklaras att blockhyresavtal kräver godkännande från hyresnämnden och att om sådana avtal inte godkänns så innebär det att hyresgästen har besittningsskydd och att Svenska Nyttobostäder skulle få ett större underhållsansvar.

Det hela sammanfattas:

“Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg”

Men avtalen som Svenska Nyttobostäder ingick med Essens of Living blev aldrig godkända av hyresnämnden. Trots det har Svenska Nyttobostäder och Essens of Living gått vidare med uthyrningen. Och trots att hyresgästerna kastades ut, har alltså Svenska Nyttobostäder fått betalt av Essens of Living.

I dag säger vd Tommy Johansson att företaget inte längre kommer att bedriva någon blockuthyrning via mellanhänder. Utan i stället hyra ut direkt till de företag som faktiskt har ett behov av lägenheter till sin personal.

Svenska Nyttobostäders vd: ”Vi tog vårt ansvar”

Så här svarar vd Tommy Johansson på våra frågor:

Hyregäster har betalat upp till tiotusen kronor i hyra. Hur mycket tog ni ut i hyra i ert blockavtal?

– De avtalen är inte offentliga och de kommer jag inte att kommentera.

Men när du ser de höga beloppen som de boende betalat – kan du misstänka att någon av mellanhänderna gjort stora påslag?

– Jag vet faktiskt inte vad de betalat till Rent Xpress. Jag har läst att vissa betalat 10-15 000 i deposition. Om det avser en eller två hyror kan jag inte spekulera i. Men folk verkar inte helt nöjda.

Vad får allt detta för konsekvenser för era aktieägare?

– Det skulle jag väl säga att det inte får eftersom aktierna inte påverkas. Men som bolag har det påverkat oss. Vi har nu mycket mer strikta rutiner. Vi har otroligt mycket mer rigorösa kontroller av det som görs i bolaget i form av avtalsförhandlingar, men min bedömning är inte att det påverkat aktieägarna, säger Tommy Johansson.

Detta var hyresgäster med blandad och ofta lite kunskap om svenska hyresmarknaden. Många trodde de hyrde i första hand. När de frågar sig varför de inte kunna få bo kvar hos Svenska Nyttobostäder – vad är ditt svar?

– Till att börja med så har jag inte tagit del av hur avtalen med RentXpress sett ut men det jag har förstått är att de inte varit särskilt transparenta med vad de varit. De (hyresgästerna reds anm.) har blivit lurade, om de har en tro att de har bott i första hand.

Men var tycker du att ert ansvar ligger i att det har blivit såhär? Att en oseriös aktör hyr ut era lägenheter? Vad har du för ansvar?

– Jag tycker vi tog vårt ansvar genom att agera omgående och ganska kraftfullt. När vi upptäckte att en oseriös aktör lagt händerna på våra lägenheter, då agerade vi direkt och kraftfullt. Jag tycker vi gjort precis det vi inom lagen kan och bör göra. Sedan är det tråkigt självklart att folk hamnar i kläm. Det är bara beklagligt. Det är supertråkigt att det blir så.

Hade ni kunnat göra något för att det inte skulle bli såhär?

– Nej, alltså. Jag förstår inte hur du ställer den frågan. Att vår hyresgäst hyrt ut felaktigt i andrahand, eller hur menar du?

Borde ni haft någon sorts kontroll över vilka som faktiskt hyr lägenheterna som är era?

– Vi inför rutiner nu för sånt, där vi kollar folkbokföring och liknande och det är en ny rutin för oss. Sedan är det svårt att upptäcka den här typen av otillåtna tredjehandsuthyrningar ändå. Men vi har försökt införa så långtgående rutiner vi kan och framför allt har vi mycket mer genomgående screening av våra direkta hyresgäster. Men jag har svårt att se hur man skulle kunna ha gjort det på ett bättre sätt.

Har ni något ansvar för att de där oseriösa aktörerna inte ska nå fram och slå sig in i branschen?

– Jag tycker att vi har ett ansvar och det tog vi. Men, återigen, tråkigt att det hamnar människor i kläm. Men vi gör det vi kan utifrån förutsättningarna i vårt bolag. Med det sagt, bostadsmarknaden är knepig, det har den varit i många år.