Annons

”Ofta samhällets svagaste som drabbas”

Nyheter Sveriges värsta värdar har en sak gemensamt. Hyresgästerna lider.

Sedan tio år tillbaka samarbetar Hem & Hyra med Hyresgästföreningen för att kasta ljus på landets mest ansvarslösa bostadsföretag. Värdar som är beredda att offra hyresgästernas förtroende och välmående för att dryga ut den egna kassan eller saknar kunskapen som krävs för att rå om andras hem.

I bostadsbristens Sverige har hyresvärden uppnått en verklig maktposition. Det desperata behovet av lägenheter gör att somliga människor tvingas gå med på skamhyror och boendevillkor som aldrig hade accepterats före millennieskiftet. I dag är kön lång bakom den som tackar nej till ett hyreskontrakt i attraktivt läge, oavsett villkor.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Ofta är det samhällets svagaste som drabbas av de ljusskygga värdarnas fulspel. I en tid då många bostadsbolag ställer krav på en fast, skuldfri ekonomi och en fläckfri meritförteckning hänvisas stora grupper människor till värdar med ett rymligare samvete. Priset de betalar är inte sällan ett minskat inflytande, ett närmast obefintligt underhåll och oproportionerligt höga hyror.

Annons

Trots att bostadskrisen hårdnar och fler hamnar i kläm behöver både journalister och Hyresgästföreningen slita allt mer för att hitta personer som är villiga att höja rösten mot undermåliga fastighetsägare. Rädslan för repressalier gör att folk uthärdar. Den skeva maktbalansen cementeras och orättvisan har på vissa håll blivit norm.

Men kanske stundar bättre tider. Hyresgästföreningens påtryckningar och Hem & Hyras rapportering ledde till att den förra bostadsministern tillsatte en utredning om hyresgästers utsatthet.

Annons
Läs ocksåTvångsförvaltningen i Hägersten överklagasDe nymålade fönstren på Fastlagsvägen 15-17 ansåg inte hyresnämnden var fackmannamässigt renoverade.

I februari ska rapporten vara klar. Förhoppningsvis är den ingen trevlig läsning för Sveriges värsta värdar.

Fakta: Har du en dålig värd?

•Kontakta värden
Kontakta värden och påtala bristerna. Om tiden går och inget händer, kontakta Hyresgästföreningen. Telefonnumret är 0771–443 443.

•Spara allt
För gärna konversationen med värden via e-post och spara breven. Om allt är dokumenterat är det lättare att bevisa att du verkligen påtalat bristerna. Eller om fastighetsägaren uttrycker sig nedlåtande eller hotfullt.

•Prata ihop er
Prata med grannarna om det rör sig om generella fel i fastigheten. Exempelvis om tvättstugan inte fungerar. Tillsammans blir ni starkare.

•Hjälp finns att få
Om värden struntar i att åtgärda de brister du påtalat kan du få hjälp av Hyresgästföreningen att ansöka om åtgärdsföreläggande. Om bristerna är särskilt allvarliga och drabbat flera hyresgäster kan det bli aktuellt med ännu strängare ingripande, förvaltningsåläggande eller tvångsförvaltning.

•Kontakta kommunen
Kan bristerna vara skadliga för hälsan, exempelvis mögel eller höga radonhalter, har kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning ett tillsynsansvar. Kommunen kan ålägga värden att utreda och åtgärda bristerna. Om fastighetsägaren ignorerar uppmaningarna kan kommunen döma värden att betala vite.

•Är ärendet akut?
Är bristerna livsfarliga eller akuta, exempelvis att värmen eller fastighetselen är avstängd, kan hyresnämnden snabbare besluta om tvångsförvaltning.

Läs också Trots klagomål – Willhem höjer hyrorna i Storgöteborg Värdarna som är sämst i landet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.