HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Annonshärvan i Angered – föreningens egen berättelse

Göteborg Missförstånd, oreda eller rent bedrägeri? Berättelserna om Hyresgästföreningen i Angereds ekonomiska haveri går isär. Hem & Hyra har tagit del av materialet som hjälper till att lägga pusslet.
Foto: AnnaKarin Löwendahl
Kristofer Lundberg, Pia Leppäniemi och Katarina Tegneskog har lagt många timmar i föreningslokalen på att gå igenom och försöka förstå fjolårets annonsfakturor till Angeredsföreningen.

Lokalens stora whiteboard är fortfarande full av anteckningar och siffror från styrelsens pusslande kring fjolårets annonsfakturor. Det står GT, Nöjesextra, BK Häcken. Kvällsposten, Expressen, Handboll.

Här, i Hyresgästföreningen Angereds lokal vid Angereds centrum, har framför allt styrelseledamöterna Katarina Tegneskog och Pia Leppäniemi lagt många timmar på att försöka förstå hur det kunde gå så illa. Ända sedan föreningens underskott fullkomligt exploderade i januari, och drog hela regionstyrelsen med sig i fallet.

Läs ocksåStarkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg

I en av kolumnerna på skrivtavlan, med datum från förra våren, går annonsernas innehåll att följa. ”Nej till marknadshyra”. ”Annons biograf Draken massmöte”.

På skrivtavlan har styrelsen försökt pussla ihop fakturor med verkliga annonser och orderbekräftelser de fått in i efterhand.

I kolumnen intill, som gäller hösten, är spåret borttappat. Stora poster – 25 035 kronor, 31 285 kronor, 37 535 kronor – följs i stort sett alla av frågetecken i tusch. Där har föreningen inte kunnat se vilka annonser pengarna har gått till.

Nu skiner vårsolen in genom fönstret. Intill handspriten på bordet ligger kopior av annonsfakturorna från förra året, prydligt ihopsatta med gem. Högen är flera centimeter tjock.

Läs ocksåVill ha fond för fattiga hyresgäster – nobbas av ministern: "Kostnadskris"Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen, vill se en fond för hyresgäster med ekonomiska problem. Bostadsminister Andreas Carlson (KD) anser att man redan gör mycket för personer med ekonomiska problem.

Angeredsföreningens ordförande Kristofer Lundberg, tillika ordförande för hela region Västra Sverige, bläddrar bland de noggrant sorterade pappren. Stämningen är allvarsam. Både Angeredsföreningen och Lundberg personligen riskerar påföljder på grund av det som hänt.

Men vad är det, egentligen? Om det tycks det råda delade meningar.

Klart är att Angeredsföreningen i början av förra året ville synas mer. Januariavtalet väckte kamplust i hela regionen.

Läs ocksåFastighetskung stäms på 300 000 för tvivelaktiga aktieaffärerEn man i 50-årsåldern sittandes i en soffa.
Kampanjmaterial pryder entrén till Angereds föreningslokal vid Angereds centrum.

Angeredsföreningen hade redan året före beställt en regiongemensam annons inför Hyresgästernas dag. Nu köper föreningen fler annonser. Styrelsens sekreterare har bra kontakter i branschen.

– Sekreteraren kontaktade mig och frågade om vi inte skulle ha annonser mot Januariavtalet. Jag var föräldraledig, och inte i Sverige då. Styrelsen tog beslut om annons hos Göteborgsgirot och annonser angående marknadshyror, säger Kristofer Lundberg.

– Hon sade att hon kunde få bra pris i GT.

Annonseringen rullar på. Fakturorna godkänns gemensamt av kassör Katarina Tegneskog och sekreteraren, som har attesträtt. Några fler formella, protokollförda styrelsebeslut om annonser tas inte. I stället pågår diskussionerna via messenger, eller muntligt.

Någonstans här börjar berättelserna spreta. Trion vi träffar i föreningslokalen våren 2020 hävdar att merparten av fjolårets annonser aldrig har beställts. Det har inte funnits offerter, bokningsbekräftelser eller annat underlag – bara fakturor. En del ska ha gått direkt till regionkontoret, och attesterats per mejl. Flera av de betalade annonserna har gruppen i efterhand inte ens lyckats hitta i tryck.

Kristofer Lundberg står personligen som mottagare på de flesta fakturor, visar Hem & Hyras genomgång. Sedan i höstas är det delvis ändrat till Katarina Tegneskog. Båda hävdar i dag att de blivit lurade.

– Vi är utsatta för ett bedrägeri. Dels Angeredsföreningen, men också för att våra namn står på fakturor vi inte har beställt.

Annonsföretaget hävdar å sin sida att även muntliga avtal gäller. Deras referens går i god för att allt har gått rätt till. Det är nämligen samma person som sitter som sekreterare och attestant i föreningsstyrelsen. Hon är sedan flera år anställd på annonsföretaget, som säljare.

Enligt henne har kollegerna i styrelsen hela tiden känt till att hon haft dubbla roller. De, däremot, säger sig ha blivit förda bakom ljuset. Sekreteraren står dock som avsändare på samtliga fakturor från annonsföretaget sedan januari 2019.

– Jag har inte bokat något som inte är beställt. Regionen behövde inte ta tio månader på sig att se att jag attesterade mina egna fakturor, säger sekreteraren.

Men tänkte du inte på det själv?

– Jag är inte utbildad ekonom på något sätt. Jag är säljare.

När tio månader har gått, i slutet av oktober, uppmärksammar Hyresgästföreningens regionkontor sex förfallna fakturor som inte har attesterats. Kontoret ber också att någon annan än den som skickat fakturorna ska attestera dem.

Det är snart månadsskifte och ont om tid. Hem & Hyra har tagit del av mejlet som sekreteraren skickar till ordföranden: ”Här är flera jättegamla fakturor som inte har blivit betalda. Kan du attestera dom och svara att vi sätter dom på expeditionen så länge så får vi kolla allt sen.”

Hon föreslår också att föreningen ska sätta kassören som mottagare framöver, och att ordförande i stället kan attestera.

Kristofer Lundberg attesterar de sex fakturorna.

– Jag skulle inte ha litat på det, säger han i dag.

Han säger att han i sin roll som ideellt arbetande regionordförande har uppmanats att släppa på sitt kontrollbehov, att våga lita på att kontrollsystemen fungerar. Det ångrar han nu.

– Det gör att man sitter i en jävligt utsatt situation när något händer. Med facit i dag skulle vi ha attesterat allt kollektivt på styrelsemöten, och vi skulle inte ha nöjt oss med regionkontorets svar när vi bett om tätare rapporter. Det är klart att det är en läxa. Man ska vara med hela tiden.

Annons

Men hur ser du på ditt och föreningens eget ekonomiska ansvar?

– När det inte är jag som betalar räkningarna eller har tillgång till några konton så kan jag bara lita på det jag får till mig. Jag har inte haft någon orsak att tro att saker inte har fungerat. Om ingen ger en bild av att något inte står rätt till, om inte min kassör och attestant rapporterar på styrelsemöten, så har jag inget att agera på.

Enligt Kristofer Lundberg har Angeredsföreningen inte haft några ekonomiska problem sedan han tillträdde som ordförande 2014. Tvärt om säger han att föreningen har fått löpande beröm från regionkontoret. Han beskriver en intensiv vardag, inklämd i en bågnande kalender med jobb, familj och förtroendeuppdrag som tar 30 timmar i veckan.

– Jag träffar förtroendevalda mer än jag träffar mina barn, och så hamnar man i den här situationen.

För det är nu, senhösten 2019, som Angereds ekonomi börjar falla fritt. Vid regionstyrelsens möte den 11 november rapporteras föreningen ligga drygt 230 000 kronor back.

Angeredsstyrelsen tolkar siffrorna som att föreningen tillfälligt har tagit kostnader för ett lokalt cykellopp som sedermera ska fördelas på alla lokalföreningar.

Kristofer Lundberg säger i efterhand att det är nu han första gången ber regionkontoret om stöd att bena ut vad som hänt.

En månad senare kommer nya uppgifter, om att Angered nu har spräckt budgeten med en halv miljon kronor. I digitala, interna konversationer med regionkontoret som Hem & Hyra tagit del av resonerar Kristofer Lundberg om att det inte kan stämma. Han hänvisar till ett beslut om att kassören och sekreteraren ska gå igenom fakturorna. Inte heller de säger sig förstå hur underskottet har uppstått. Kassören säger sig dock ha reagerat över att det har varit ”en hel del” annonsering.

– Det kom höga räkningar på 30 000. Jag tog upp det på ett styrelsemöte. Sekreteraren sa att vi får betala först och bestrida sedan, säger Katarina Tegneskog.

Men december är hektisk och saker kommer emellan. Kontrollen blir inte av under julhelgerna.

Det blir 2020. På nyårsdagen skriver sekreteraren på sin öppna Facebook om det gångna året, som för hennes del startade tufft. Men, skriver hon, det avslutades med försäljningsrekord på jobbet. Flera styrelsekolleger hjärtmarkerar det hoppfulla inlägget.

Inför regionstyrelsens första sammanträde 2020, den 14 januari, har Angereds underskott svällt till över 700 000 kronor. En överrumplad föreningsstyrelse kallar till krismöte i lokalen vid Angereds centrum. I dialogen med regionkontoret konstaterar Kristofer Lundberg: ”Vi tror att vi har både dubbelfakturerats och felfakturerats. Det är en rad stora fakturor som ska bestrida och gås igenom. Vi ska granska vad som hänt, redan innan finns flera som vi undrar över.”

Angered startar en utredning. Ledamöterna som deltar upptäcker snabbt att räkningarna inte stämmer. Förvånade hittar de totalt 49 annonsfakturor för 2019. Några är dubbelfaktureringar.

Samtidigt stoppar de fyra nya fakturor på väg att betalas till annonsbolaget. Två av dem, på vardera 12 595 kronor, bestrids och hålls inne. Ytterligare två, på sammanlagt 95 000 kronor, betalas helt enkelt inte.

Enligt Katarina Tegneskog kommer det inte ens någon påminnelse från bolaget.

Den 4 februari meddelar förbundsstyrelsen överraskande att hela regionstyrelsen blir av med sina befogenheter på grund av misstänkta ekonomiska oegentligheter.

Några veckor senare framkommer uppgifter om att det är problem i två föreningar som ligger bakom. Angeredsföreningen är en av dem. Lundberg, Tegneskog och Leppäniemi har just besökt det aktuella annonsbolaget för att få svar på sina frågor, utan framgång.

Den 11 mars hävdar Angeredsföreningen via sin Facebooksida att de fakturerats för annonser värda 560 705 kronor som de inte har beställt. Av dessa har 425 595 kronor hunnit betalas ut.

Hela underskottet är enligt föreningen själva 769 184 kronor. Resten består enligt Facebookinlägget av felaktig budgetering, ökad lokal verksamhet, fler förtroendevalda och att Angered tagit kostnader som andra föreningar skulle ha varit med och delat på.

Trots coronatider håller Angeredsföreningen sitt årsmöte som planerat, lördagen den 21 mars. Regionens revisorer avråder deltagarna från att ge styrelsen ansvarsfrihet. De bedömer att styrelsens ledamöter handlat i strid med föreningens stadgar, och att det lett till att budgeten överskridits med 761 329 kronor. ”Föreningsstyrelsen har ansvar för hyresgästföreningens ekonomi och verksamhet, vilket vi menar grovt har åsidosatts”, skriver de.

Men i stället blir det tvärt om. Ansvarsfrihet beviljas med 41 röster för och fyra emot. Alla som står för omval blir omvalda. Katarina Tegneskog påbörjar en ny mandatperiod som kassör, Kristofer Lundberg fortsätter som ordförande. Men attesträtten har ändrats, så att sekreteraren inte längre får attestera. Hon har ett år kvar på sitt mandat i styrelsen, och sitter tills vidare kvar.

Ni hävdar att ni utsatts för bedrägeri. En styrelseledamot har koppling till det aktuella företaget. Ville ni ha ansvarsfrihet?

– Alla räkningar betalas nu kollektivt av hela styrelsen. Vi skriver under med kassör och attestant på styrelsemöte, och protokollför hela betalningen varje månad. Vi har avsagt oss arvodet. Vi har förklarat att vi utsatts för räkningar vi inte har beställt, säger Kristofer Lundberg.

Hur tänker ni kring att polisanmäla?

– Vi har frågat förbundet om vi ska göra en polisanmälan. Vi har sagt allting till deras utredare. Förbundet säger att de äger den frågan, och jag vill inte göra något övertramp. Men vi vill polisanmäla företaget. Framför allt för att det är våra namn, säger Kristofer Lundberg.

– Jag tycker att vi måste polisanmäla det. När det här uppdagades trodde ingen av oss att det kunde vara så här, säger Katarina Tegneskog.

Sekreteraren vill å sin sida inte ta på sig något personligt ansvar för det som skett. Hon menar att hela styrelsen gemensamt har brustit.

Annons

– Att jag har attesterat själv är ren tanklöshet, okunskap. Det har gått av bara farten. Ingen av oss i styrelsen har tänkt på det, säger hon.

Det handlar om enorma summor, på väldigt kort tid?

– Ja, jag vet.

Vad tänker du om det?

– Jag kan inte säga. Jag har inte lagt in något som inte är bokat.

Men har du som säljare inte tänkt ”oj, nu börjar det bli stora belopp här”?

– Nej. Vi fick aldrig reda på att det var ett sådant underskott förrän väldigt sent.

Anklagelserna om bedrägeri håller hon ”så klart” inte med om, säger hon. Efter flera mandatperioder i styrelsen är hon en av de mest rutinerade. Hon säger att hon brinner för föreningen, och lovordar Kristofer Lundbergs ledarskap.

Både Angeredsföreningen och Kristofer Lundberg personligen riskerar påföljd för det här jättelika underskott som har uppstått. Hur ser du på din roll i det?

– Varför skulle jag sätta min egen förening i skiten? Så korkad är jag inte. Det är jättetråkigt, för han är världens bästa ordförande. Och jag vill också vara kvar. Det här har blivit fel, och det är fel från oss alla. Det är klart att jag inte skulle ha attesterat. Vi tänkte inte så långt, bara.

Hon säger sig också ha avstått delar av sin försäljningsprovision på jobbet.

– Jag har en väldigt liten provision. Och jag har inte tagit ut provision på allt jag har sålt till Angeredsföreningen. Jag valde att ta bort den på många av ordrarna, för att få ner priset.

Den senaste tiden har varit väldigt tuff, konstaterar kassör Katarina Tegneskog. Stora mängder förtroendekapital har vittrat sönder, på olika håll inom organisationen. Nu är det lätt att vara efterklok.

– Jag har haft ont i magen, vad kommer att hända? Jag har ju skrivit på fakturorna, och anförtrott mig åt sekreteraren.

Även styrelsekollegan Pia Leppäniemi är självkritisk.

– Varför ställde vi inte följdfrågor? Vi skulle ha diskuterat det mer. Jag ångrar att vi inte har suttit tillsammans i styrelsen med fakturorna. Men vi hade ingen aning om att något sådant här skulle komma.

Erfarenheten har varit dyrköpt. Men den har också skärpt upp föreningens rutiner.

– Vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska kunna hända igen.

I förra veckan fick regionstyrelsen i Västra Sverige tillbaka sina befogenheter. Undantaget är Kristofer Lundberg och ytterligare en ledamot, som fortfarande är under utredning.

I samband med det pratade Hem & Hyra med Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder om det som nu uppdagats kring Angeredsföreningen.

Hem & Hyra har tagit del av fakturor där annonsföretagets referens är samma person som har attesterat fakturan i egenskap av förtroendevald. Borde inte regionkontoret reagera när sådant dyker upp?

– Man måste ha hela bilden klar för sig. Vår interna process är inte klar än. Men om det är så, så är det fortfarande en förtroendevald som agerat fel. Och man måste komma ihåg att det är föreningens styrelse som samfällt är ansvarig för hur man hanterar sina ekonomiska rutiner. Sedan kan regionkontoret underlätta det arbetet. Men föreningsstyrelsen borde själva reagera när saker går till så här.

Styrelseansvar är kollektivt. Men i pressmeddelandet nämner ni enbart Kristofer Lundbergs namn. Varför?

– Det är för att han är ordförande i Hyresgästföreningen Angered. Men regionstyrelsen har även ett tillsynsansvar för föreningarna, och Kristofer Lundberg är ordförande i regionstyrelsen, säger Marie Linder.

Uppdatering: Efter denna artikels publicering bekräftar Kristofer Lundberg för Hem & Hyra att Angeredsföreningen har polisanmält annonsbolaget.

Fakta: Annonsbolaget

Annonsbolaget i fråga är en koncern. Moderbolaget anmäldes till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i januari 2018. Ärendet prövades dock aldrig, eftersom anmälan kom från en näringsidkare. ARN prövar bara ärenden där ena parten är konsument.

Koncernen rymmer också ett inkassobolag. Det fälldes två gånger 2013, för att ha tagit felaktiga fakturor till inkasso. Kunderna hävdade att leveranser fortsatt trots att avtal saknats. Ytterligare en anmälan 2013 prövades aldrig, eftersom motparten inte lämnade in nödvändig komplettering.

Själva annonsbolaget förekommer inte i ARN:s register.

Fakta: Så säger Hyresgästföreningens stadgar

Regionstyrelsen ansvarar för regionens och hyresgästföreningarnas ekonomi. Det slår stadgarna fast.

Regionstyrelsen utövar också tillsyn över hyresgästföreningar och lokala hyresgästföreningar.

Föreningarnas verksamhet finansieras inom ramen för regionens budget. Föreningarna får äska pengar utifrån den verksamhet de planerar att ha under året. Regionstyrelsen tar fram ett budgetförslag, och de förtroendevalda i regionfullmäktige tar beslut.

Föreningsstyrelsen ansvarar för att ha koll på föreningens ekonomi, och för ekonomisk tillsyn över de lokala hyresgästföreningarna.

Föreningsstyrelsen är skyldig att anmäla till regionstyrelsen om man upptäcker missförhållanden som kan leda till suspendering, uteslutning eller att en lokalförening fråntas beslutanderätten.

Läs mer: Så är Hyresgästföreningen uppbyggd

Läs också ”Paketering” gav Roslagsbostäder ett skatteklipp på sju miljoner kronor Förslaget om att stoppa skatteplanering försvann

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.