HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Bygget får nej i domstol – Plankans hyresgäster jublar

Stockholm Det omdebatterade bygget på kvarteret Plankans innergård på Södermalm har tagit en ny vändning. En enhällig mark- och miljödomstol sågar tillbyggnaden.

I december 2010 antog kommunfullmäktige detaljplanen där man ville bygga ett runt höghus på Plankans innergård, samt påbyggnader på husets tak. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att inte pröva den nya detaljplanen och avslog överklagandena. Men nu har ärendet prövats i mark- och miljödomstolen. Och där blir det stopp. Domstolen har invändningar mot detaljplaneförslaget bland annat vad gäller luftkvalitet, buller, ljusförhållanden, barnens miljö och det kulturhistoriska värdet.

– Det känns jätteskönt, vi är jätteglada. Att man äntligen får betalt för något man har kämpat för, säger Hans Edler, som är en av hyresgästerna i Plankan och som har arrangerat flera demonstrationer mot den nya bebyggelsen på gården.

Läs ocksåPlankans hyresgäster förlorade i hovrätten

Plankan, med sin stora innergård, har ett stort kulturhistoriskt värde enligt Stadsmuseet som ett välbevarat exempel på 1960-talets allmännyttiga bostadsbyggande. Något som miljödomstolen också tog fasta på. Det aktuella projektet strider helt mot 1960-talets arkitektur och stadsplanering. Domstolens bedömning är att det nya projektet inte alls är anpassad till huset och gårdens nuvarande karaktär.

Annons

Miljödomstolen konstaterar också att de boende i kvarteret Plankan redan idag utsätts för höga bullernivåer från både flyg- och vägtrafik. Några egentliga åtgärder för att skapa en godtagbar ljudmiljö för befintliga som nytillkomna hyresgäster har inte gjorts i detaljplanen. De ljudmässiga olägenheterna som ett sådant här bygge för med sig bedöms som oacceptabla.
– Bostaden är ju en utgångspunkt för ens liv. Det hade blivit hemskt om de hade byggt här inne, vi har det jobbigt redan som det är med renoveringen av huset som hållit på i två år, säger Hans Edler.

Flera av de boende har också lyft frågan om ljus- och siktförhållande i och med den nya byggnaden. Miljödomstolen bedömer att förändringen för flera av de boende är allvarlig och utgör en brist i detaljplaneförslaget. Även barnens miljö bedöms bli sämre.

Annons
Läs ocksåHovrätten ska övertygas med en busvissling

Det är ännu inte klart huruvida Stockholm stad kommer att överklaga domen. Hem & Hyra har sökt Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) för en kommentar.

Läs också Sista ordet sagt om Plankan? Bakslag för Plankans hyresgäster Dom: Stockholmare får tåla mer buller

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.