HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Dom: Stockholmare får tåla mer buller

Nyheter I Stockholm får man göra avsteg från bullernormerna. Därför tillåter mark- och miljööverdomstolen ett omstritt bygge i kvarteret Plankan. Domen ska överklagas.
Planerna på ett runt hus inne på Plankans innergård har nu fått godkänt.

Hyresgäster i kvarteret Plankan har stridit länge och hårt emot Svenska Bostäders planer på att bygga ett runt bostadshus på kvarterets stora innergård och extravåningar på de befintliga husen.

I november 2012 jublade de, sedan mark- och miljödomstolen underkände stadens detaljplan. Bygget skulle medföra för mycket buller och försämra  luftkvalitet, ljusförhållanden, barnens miljö och det kulturhistoriska värder, enligt den domen.

Läs ocksåHyresgästen Sam om det långvariga byggbullret: "Stressen jag utsattes för var omänsklig"Byggbuller i Eriksberg, Sam, Anders, Eva och Lena i soffan i Lenas vardagsrum

Men Stockholm stad överklagade och nu har mark- och miljööverdomstolen godkänt detaljplanen. 

Hyresgästen Hans Edler, som har anordnat demonstrationer mot planerna, är upprörd.

– De har dömt helt fel och vi kommer att överklaga domen till Högsta Domstolen. Vi känner oss orättvist behandlade, säger han.

Läs ocksåVästlänken en mardröm för Hilda och Björn: ”Nästan omöjligt att bo här”Hilda Petursdottir och och grannen Björn Tillrooth har bott intill Västlänkenbygget i fyra år. Båda har testat ersättningsboende, men tycker att det funkar dåligt. "Jag är spyfärdig på detta", säger Hilda.

Mark- och miljööverdomstolen skriver bland annat att förutsättningarna för att bygga bostäder i Stockholm är helt unika i jämförelse med resten av Sverige. Befolkningstillväxten är mycket stor och möjligheterna att förtäta staden är klart begränsade. 

Därför har den så kallade Stockholmsmodellen tillåtit avsteg från de bullerregler som anges i Boverkets allmänna råd. Dessa avsteg har flera gånger accepterats av regeringen och Regeringsrätten och kan alltså användas även för Plankan, enligt domen. 

Mark- och miljööverdomstolen påpekar att alla bostäder kommer att ha en tyst sida där bullret inte överskrider riktvärdena. 

Läs ocksåHyresgäster och unga störs mer än andra – ny studie förvånar forskareDan Norbäck, porträttbild utomhus. Han och hans kollegas forskning visar att hyresgäster och unga störs betydligt mer av buller än boende i bostadsrätt, något som förvånade forskarna.

Ljus- och skitförhållandena kommer visserligen påverkas något, men inte mer än vanligt vid förtätningar i innerstaden, enligt domen. Även resonemangen om barnens miljö avfärdas med att innergården fortfarande kommer att ha stora ytor för lek och annat.

I frågan om luftkvalitet bedömer mark- och miljööverdomstolen att de befintliga lägenheter som vetter mot hårt trafikerade Hornsgatan redan i dag har för dåliga värden. Däremot kommer de inte bli sämre av de planerade byggnaderna på tak och innergård.

Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom att det vore angeläget att få dessa frågor prövade även i Högsta domstolen, för att få fram en prejudicerande dom. Därför tillåter man att domen överklagas, vilket alltså hyresgästsidan tänker göra.

Hans Edling ser många nackdelar om planerna skulle bli verklighet.

– Det blir mindre plats för barnen att leka på och gräset kommer inte att växa när ljuset försämras. För oss som bor här påverkas den psykiska biten, då kan vi inte längre sitta och lyssna på fåglar och titta på träden, den biten ska man inte underskatta, säger Hans Edler.

Men det flyttar ju in många människor till Stockholm, var ska alla bo om alla säger nej till nyproduktion?

– Det finns andra ställen att bygga på som inte förstör för människor som till exempel där det idag är kontor och industrier eller utanför stan där det finns mycket plats som inte används. Jag tycker man förstör Stockholm när man gör så här, Stockholm är färdigbyggd.

Andra intressenter, som Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO och byggförespråkarna Yimby, gläds däremot och kallar domen för en seger för framtida bostadssökande.

Läs också Struntar i hyresgästerna – värsta värden upptagen med att strida i rätten Hög bilmusik problem på småorter – så många "störande körningar" har anmälts i Västsverige

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.