HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

”För dyrt att bo i nybygge”

Västra Götaland "När över hälften av inkomsten går till hyran. Då är något allvarligt fel!" Det säger regionordförande Lennart Derehag efter att Hyresgästföreningen kartlagt hyresgästernas boendekostnader i BohusÄlvsborg-Skaraborg.
Foto: Minna Ulin
Ska Munkedal sälja sitt bostadsbolag? KD och SD har lagt en gemensam motion om att det ska utredas.

För andra gången har Hyresgästföreningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg tagit reda på hur mycket av inkomsten som hyresgästerna tvingas lägga på hyran. Den förra granskningen kom i början av 2017.

– Tyvärr ser det lika illa ut idag. En genomsnittlig hyresgäst lägger 52 procent av sin nettoinkomst på en nybyggd tvåa. Det är helt orimligt, säger utredaren Magnus Ejerhed.

Läs också"Orimligt stor del av inkomsten går till hyra"

Svårast är situationen för unga vuxna, äldre och utomnordiskt födda. De har alla mindre pengar att röra sig med än den genomsnittlige hyresgästen vilket gör hyran kan äta upp över 60 procent av deras inkomster. En kommun som sticker ut även denna gång är Munkedal. Där får en hyresgäst med medianinkomst, som vill flytta in i en nybyggd tvåa, lägga 63 procent av sin nettoinkomst på hyran.

– Lägenheterna som byggs i dag är alldeles för dyra. Nu måste politikerna ta sitt ansvar. Både på kommunal och statlig nivå, säger Hyresgästföreningens regionordförande Lennart Derehag och kommer med ett antal förslag:

– Som lokalpolitiker kan man underlätta för de kommunala bostadsbolagen. Exempelvis genom att sänka avkastningskrav och taxor på exempelvis vatten. Sedan kan man se till att det finns tomter till humana priser att bygga på. Som rikspolitiker kan man bygga ut investeringsstödet och införa förmånliga statliga lån för de allmännyttiga bostadsbolagen.

Läs ocksåRebecka lämnar Munkedal för billigare boende

Men det är inte bara nyproduktion som behöver politisk stöttning. I rapporten poängteras även att de äldre hyresrätterna, med rimliga hyror, behöver värnas.

– Tyvärr har vi sett flera exempel på när allmännyttiga bolag säljer ut sina äldre lägenheter för att få in pengar till att bygga nytt. Problemet med det är att det kan leda till kraftigt höjda hyror. För de privata bolag som blir nya ägare låter ofta hyrorna skena iväg efter genomförd renovering, säger Magnus Ejerhed.

Varför presenterar ni en ny rapport just nu?

Läs ocksåLokalpolitiker: ”Det är rent bedrövligt”

– För att väcka debatt. Vi närmar oss ett val och det finns partier som föreslår marknadshyror, eller friare hyressättning som de väljer att kalla det. Men med tanke på bostadsbristen så skulle marknadshyror förvärra situationen ytterligare. Det är en ekonomisk tes att om endast tillgång och efterfrågan sätter priset så skulle hyrorna skjuta i höjden. Vilket i sin tur skulle bli rena katastrofen för de grupper som redan i dag har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför vill vi värna om dagens system där hyresgästerna har rätt till kollektiva förhandlingar och politiken har ett ansvar för bostadsförsörjningen, säger Lennart Derehag.

Så vilka tycker du att man ska rösta på?

– Det uttalar vi oss inte om. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt oberoende organisation och ska så förbli. Men vi uppmanar våra medlemmar och alla andra att rösta på människan och att sätta sig in i var partierna står i bostadsfrågan, säger Lennart Derehag.

 

Fakta: Dyrast i Munkedal
  • I snitt lägger en hyresgäst i BohusÄlvsborg-Skaraborg 52 procent av nettoinkomsten på en nyproducerad tvåa.
  • I Munkedal får en person med medianinkomst lägga 63 procent av nettoinkomsten på en ny tvåa.
  • De hyresgäster som bor i regionens äldre lägenheter (producerade under år 2007 eller tidigare) lägger i genomsnitt 34 procent av nettoinkomsten på hyran.

Källa: Hyresgästföreningens rapport ”Halva inkomsten till hyran”, juli 2018

Fakta: Så gjordes rapporten
Med hjälp av hyresuppgifter från de allmännyttiga bostadsbolagen fastställdes en snitthyra per kvadratmeter och år.

Inkomstuppgifter för de olika kommunerna inhämtades från Statistiska Centralbyrån.

Genom att dela snitthyran med nettoinkomsten fick man fram hyrans andel av inkomsten i procent.

Källa: Hyresgästföreningens rapport ”Halva inkomsten till hyran”, juli 2018

Läs också "Uppseendeväckande, men inte felaktigt" Hyresgästerna på trygghetsboendet i Uddevalla får inte tillbaks överhyran

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.