HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

”Orimligt stor del av inkomsten går till hyra”

Västra Götaland Unga och äldre drabbas värst. De kan få lägga närmare 70 procent av sin inkomst på hyran. Det visar Hyresgästföreningens västsvenska granskning. "Vi visste att det var illa. Men inte att det var så här bedrövligt", säger utredaren Stefan Kudryk.
Foto: Johanna Ohlson
Hyresgästföreningen anser att en hyresgäst inte ska behöva lägga mer än 25 procent av sin inkomst på hyran. "För att nå dit föreslår vi en rad åtgärder", säger regionordförande Lennart Derehag. Här tillsammans Stefan Kudryk, som utrett frågan.

Vem har råd att bo i nybyggda hyreslägenheter? Ja, vem har råd att bo i hyreslägenhet över huvud taget?

Det är frågor som Hyresgästföreningens bostadspolitiska utredare Stefan Kudryk ställer efter att ha granskat de västsvenska hyresgästernas boendekostnader. Rapporten ”Halva inkomsten till hyran” innehåller unika siffror från region BohusÄlvsborg-Skaraborgs 39 kommuner.

Läs ocksåRebecka lämnar Munkedal för billigare boende

– Genom att jämföra hyresgästernas nettoinkomster med deras genomsnittliga hyra hos allmännyttan har vi fått fram hur stor andel av inkomsten som går till boendet. Resultatet är skrämmande och visar på djupa orättvisor, säger Kudryk och ger ett exempel:

– Om man ser på samtliga hyresgäster, det vill säga alla över 20 år, tvingas de i genomsnitt lägga 52 procent av sin nettoinkomst på en nybyggd tvåa. Det är helt orimligt. Inte minst med tanke på att personer som bor i bostadsrätt eller villa lägger mindre än en tredjedel av sin inkomst på boendet.

Svårast är situationen för unga vuxna, äldre och utomnordiskt födda. De har alla mindre pengar att röra sig med än den genomsnittlige hyresgästen vilket gör hyran kan äta upp närmare 70 procent av deras inkomster.

Läs ocksåLokalpolitiker: ”Det är rent bedrövligt”

– Ta Lysekil, där avsätter hyresgäster, som är över 65 år, 67 procent av inkomsten till hyra. Och det är inklusive eventuella boendestöd. Det säger sig självt att den kalkylen inte går ihop, säger Kudryk.

Annons

Varför utgå från nybyggda lägenheter? Kan man inte hyra en äldre, billigare lägenhet, för att få mer pengar över?

– Problemet är bostadsbristen. Billiga lägenheter är extremt svåra att få tag på. Dessutom visar vår granskning att även de som bor i äldre hyresrätter lägger orimligt stor del av sina pengar på hyran. För hyresgästerna i vår region, BohusÄlvsborg-Skaraborg, går i genomsnitt 34 procent av inkomsten till hyra. I exempelvis Åmål ser det ännu värre ut. Där handlar det om hela 40 procent.

Läs ocksåSå stökigt får du ha det hemma utan att bli vräkt

Vad vill ni åstadkomma med rapporten?

– Väcka debatt. Bristen på bostäder är akut och orättvisorna på bostadsmarknaden är enorma. Vi vill se en större nyfikenhet hos politikerna för att hitta lösningar.

I rapporten kommer Hyresgästföreningen med förslag på åtgärder. Åtgärder som, enligt regionordförande Lennart Derehag, måste ske på flera nivåer.

Annons

– Staten ska ge både allmännyttan och privata aktörer stöd så att de kan bygga hyresrätter till rimliga priser. Det kan handla om att förmånliga statliga lån till den som vill bygga hyresrätter, säger Derehag.

Andra förslag handlar om att göra de ekonomiska villkoren för olika boendeformer mer jämlika. Förenklade processer när man söker bygglov hos kommunen samt återhållsamhet när man höjer priset på fjärrvärme, elnät, vatten och avlopp samt sophämtning.

– Men framförallt måste politikerna återta bostadspolitiken från marknaden. Se möjligheterna och göra allmännyttan till det bostadspolitiska instrument det kan vara, säger Kudryk.

Fakta: Siffror från rapporten
  • I snitt lägger en hyresgäst i BohusÄlvsborg-Skaraborg 52 procent av nettoinkomsten på en nyproducerad tvåa.
  • I Munkedal får en person med medianinkomst lägga 63 procent av nettoinkomsten på en ny tvåa.
  • De hyresgäster som bor i regionens äldre lägenheter (byggda före 2006) lägger i genomsnitt 34 procent av nettoinkomsten på hyran.

Källa: Hyresgästföreningens rapport ”Halva inkomsten till hyran”, 2017

Fakta: Så gjordes rapporten

Med hjälp av hyresuppgifter från de allmännyttiga bostadsbolagen fastställdes en snitthyra per kvadratmeter och år.

Inkomstuppgifter för de olika kommunerna inhämtades från Statistiska Centralbyrån.

Genom att dela snitthyran med nettoinkomsten fick man fram hyrans andel av inkomsten i procent.

Källa: Hyresgästföreningens rapport ”Halva inkomsten till hyran”, 2017

 

Läs också Höghusen på Sjöryd i Hjo dröjer: "Inte ekonomiskt försvarbart" Juristen om bulvankontrakt - så gör du för att undvika fällorna
Länkar Läs även: Rebecka lämnar Munkedal för billigare boende Läs även: "Halva inkomsten till hyran", Hyresgästföreningen 2017 Läs även: "Det går att bygga billigare", Hyresgästföreningen 2017
Dokument & filer Läs hela rapporten: Halva inkomsten till hyran, En granskning av västsvenska hyresgästers boendekostnad, 2017. (Hyresgästföreningen)

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.