Annons

Familj får bo kvar i sexrummare

Nyheter ​Lägenheten betalades av socialtjänsten och kommunen tyckte att sexrummaren var för stor för familjens behov. Men hovrätten anser att besittningsskyddet väger tyngre och låter familjen bo kvar.
Familjen fick sexrummaren på 147 kvadratmeter i Nacka via socialtjänsten redan 1997. Kommunen sa upp familjen sommaren 2007 eftersom bara två barn bodde kvar hemma. En större familj skulle få ta över lägenheten. I stället erbjöds en fyrarummare på 90 kvadratmeter i ett annat område i kommunen med lägre hyra. Hyran för sexrummaren betalades av socialtjänsten.
Familjen ville dock inte flytta. Som skäl angav de att barnen går i skolan och har alla sina kamrater där de nu bor. Dessutom hade ett äldre barn och hans hustru flyttat tillbaka till sexrummaren.
Hyresnämnden avslog kommunens yrkande att kontraktet skulle upphöra. Skälet är att nämnden anser att det inte finns något giltigt beslut om att familjen avsagt sig besittningsskyddet.
– Grundprincipen är att avtal om avstående från besittningsskydd ska godkännas av hyresnämnden. Så har uppenbarligen inte skett i detta fall, säger P-G Nyström, jurist på Hyresgästföreningen.  
Nacka kommun överklagade till hovrätten – som gör samma bedömning som hyresnämnden. Hovrätten påpekar dock att lägenheten är att betrakta som en så kallad kategoribostad. Kommunen har behov av att ge lägenheten till en familj med större behov. Därför bör familjen ställa in sig på att flytta.
– Hovrätten antyder att skyddet för en så kallad kategoribostad är svagare. I och med domen har hyresgästen blivit medveten om detta. Vid en ny prövning kan familjen tvingas att flytta, säger P-G Nyström.
Conny Pettersson
Fakta: besittningsskydd
Besittningsskydd innebär att en hyresgäst i regel har rätt till förlängning av sitt hy­resavtal. Är värden och hyresgästen inte ense om att avtalet ska upphöra, avgörs tvisten av hyresnämnden. Till dess tvisten avgjorts har hyresgästen rätt att bo kvar i lägenheten. Besittnings­skyddet gäller även när en lägenhet hyrs ut i andra hand längre tid än två år i följd.
Källa: Hyresnämnden

Annons
Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Därför är skyddet svagt för tiotusentals hyresgäster – Robin och Louise tvingades flytta från två radhus Betalade alla hyror i tid – ändå vräktes fyrabarnsfamiljen två gånger på ett år Hyresgäst får bo kvar - kommunen tvingas vänta med att riva: "Kan inte bara kasta ut mig" Värdens planerade graviditet räckte inte för uppsägning Ingen prövning i Högsta domstolen – Maria får bo kvar i hotellhus

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.