HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kamp för gräsrotens överlevnad

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg Aktiva medlemmar är viktiga för att Hyresgästföreningen ska lyckas. Men elva av 38 kommuner i region BohusÄlvsborg-Skaraborg saknar lokalförening. "En oroande utveckling", anser folkrörelseassistent Marie Sundberg.
Foto: Nils-Olof Larsson
Marie Sundberg, folkrörelseassistent på Hyresgästföreningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg, tycker att minskningen av antalet lokalföreningar är oroande.

Utan aktiva medlemmar på gräsrotsnivå har Hyresgästföreningen svårt att göra verklig nytta. Därför är lokalföreningarna viktiga.

Men Hem & Hyras kartläggning visar att de lokala föreningarna i regionen blivit färre. I början av 2014 var de 75 stycken. I dag ligger siffran på 64. I elva av 38 kommuner finns det ingen lokalförening alls.
En oroande utveckling, anser folkrörelseassistent Marie Sundberg.
– Det är genom det lokala engagemanget som vi, på tjänstemannasidan, får veta vad som är på gång ute i bostadsområdena. När det är dags för hyresförhandling är de förtroendevalda guld värda. Det är ju de som vet vilka bristerna är och vad som måste åtgärdas, säger Marie Sundberg.

Läs ocksåTre av tjugo kommuner i norra Skåne saknar lokal hyresgästförening

Vad går en hyresgäst utan lokalförening miste om?
– En möjlighet att påverka och förbättra sitt eget boende. Inte minst genom de boinflytandeavtal som vi har med många bolag. Hyresgästföreningen ska vara en demokratisk folkrörelse där hyresgästerna blir representerade. Då behövs lokalföreningarna.
Men det finns även glädjeämnen. För samtidigt som antalet lokalföreningar minskat har antalet aktiva medlemmar ökat. Från 563 år 2014 till 654 i dag.
– Där det saknas lokalförening har vi ofta husombud eller kontaktpersoner. Som husombud har man inte samma förpliktelser. Å andra sidan har man inte heller några egna pengar. Vill du genomföra något får du i stället äska pengar från Hyresgästföreningen på föreningsnivå, säger Marie Sundberg.

Hur ska lokalföreningarna bli fler?
– Viljan måste komma från medlemmarna själva. Men vi bör bli bättre på att ställa frågan. Sedan måste vi förnya oss. Ta hjälp av modern teknik och anamma nya arbetsformer. Kan man inte gå på ett fysiskt möte kanske man kan delta via Skype. Och den som tackar nej till styrelseuppdrag kanske gärna är med arbetsgrupp som tillfälligt jobbar för att rusta upp områdets lekplats, säger Marie Sundberg.

Fakta: Lokal hyresgästförening

• Organiseras områdesvis.
• Styrelse med minst tre personer.
• Har egen budget som ska finansiera verksamheten.

Fakta: Husombud

• Kontaktperson för de boende gentemot hyresvärden.
• Saknar egen budget, men kan äska pengar per projekt.

Fakta: Elva av 38 kommuner saknar lokalförening
Hyresgästföreningens vita fläckar i region BohusÄlvsborg-Skaraborg.
Läs också ”Risken finns att vi blir något slags försäkringsbolag” Lokala hyresgästföreningar försvinner en efter en Hyresgästerna åker ut från Balders lokal i Åstorp Borås folkhögskola växer på Hässleholmen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.