Annons

Få vill ha inneboende

Nyheter Hälften av dem som bor i villa eller bostadsrätt har minst ett sovrum för mycket, men bara en bråkdel hyr ut till inneboende. Statskontoret föreslår därför en statlig informationskampanj och bostadsministern är positiv.
Foto: Jann Lipka
Bostadsminister Peter Eriksson (MP) tror det finns en stor potential i att fler hyr ut sitt extra rum.

Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart, men många påpekar att även de befintliga bostäderna måste utnyttjas bättre. Inte minst bostadsminister Peter Eriksson (MP) har talat sig varm för att fler ska hyra ut till inneboende eller dela på större lägenheter.

Därför fick Statskontoret i uppdrag att analysera privatuthyrningen och komma med förslag till hur den kan ökas. Nu har rapporten Åtgärder för att öka uthyrningen av privatbostäder kommit.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Statskontoret konstaterar bland annat att det är lönsamt för de flesta att hyra ut hela eller delar av sin privatbostad. Det är inte ännu friare hyror eller generellt mer generösa skatteavdrag som behövs.

Problemet är i stället att viljan saknas.

En enkät med 4 000 personer som äger bostadsrätt eller villa visar att hälften har minst ett sovrum som de inte behöver. Bara en procent av dem har inneboende.

Läs ocksåTänk på det här när du skaffar inneboende

På frågan till de övriga varför de inte hyr ut sitt extra rum svarar 75 procent att de inte vill ha någon annan person i sitt hem. Många uppger också att de inte behöver hyra ut rum av ekonomiska skäl eller att de vill ha rummet till annat (se faktaruta nedan).

Särskilt ovilliga att hyra ut rum är de som är äldre än 60 år –  de som har störst bostadsyta över.

Annons

Statskontoret föreslår en statlig informationskampanj med budskapet att det är positivt att hjälpa någon till en bostad, att det vanligtvis är lönsamt och att de som hyr ut ofta är nöjda med det. Dessutom föreslås tydligare information om vilka regler som gäller och att man tar fram ett säkrare system för depositioner i samband med andrahandsuthyrning för att öka tryggheten för båda parter.

Läs ocksåAtt hjälpa student med boende kan bli förlustaffär

Bostadsminister Peter Eriksson tycker att det är intressanta förslag.

– Det finns en väldigt stor potential där. Sverige skiljer ut sig från andra länder genom att vi har stor bostadsbrist och samtidigt stora grupper som har mer bostadsyta än man behöver, men vi har inte en kultur att hyra ut.

Tror du man kan ändra en kultur genom information?

– Ja, jag tror informationsfrågan är viktig. Har man tydlig information om vilka regler som gäller så kan det skapa en säkerhet som gör att fler vågar ta steget att hyra ut.

Enligt undersökningen vill ju de flesta inte ha inneboende. Då hjälper det kanske inte med informationskampanjer?

Annons

– Nej, men vi behöver inte nå alla. Det skulle räcka om vi ökade till att 10-15 procent hyr ut, så skulle det göra jättestor skillnad. Potentialen är väldigt stor och min inriktning är att privatuthyrningen ska öka, säger Peter Eriksson.

Han är även positiv till den en annan färsk rapport från Boverket. Den handlar om hur flera hushåll ska kunna delar på en större hyresrätt, med individuella hyreskontrakt och egen besittningsrätt. Boverket pekar på att det krockar med regler om brandskydd, buller, med mera, men för fram en möjlig lösning där man hyr en ”ideell andel” av en bostad. På så sätt kan man möjligen kringgå regler som är kopplade just till bostadslägenheter, men rapporten andas mycket tveksamhet kring den lösningen.

Båda förslagen handlar om att flera ska dela på befintliga bostäder. Ett annat sätt att utnyttja bostadsytorna är att få fler att flytta när bostaden blir för stor. Peter Eriksson tror dock inte att det kommer några genomgripande förslag för att öka rörligheten den närmaste tiden.

– Det skulle behövas en blocköverskridande överenskommelse om det, men det är väldigt ovanligt med sådana inför ett val. 

Fakta: Därför hyr de inte ut sitt extra rum
Vilket eller vilka är de viktigaste skälen till att du valt att inte hyra ut en del av din bostad?
Inte beredd att ha ytterligare person/personer i bostaden 61%
Inget ekonomiskt behov av att hyra ut 39%
Vill använda det extra utrymmet till annat 39%
Det krävs åtgärder för att anpassa bostaden för uthyrning 29%
Det är svårt att hitta en lämplig inneboende 12%
Vill inte ansvara för en inneboende gentemot grannarna m.m. 10%
Osäker på vilka villkor och regler som gäller för exempelvis hyressättning eller möjlighet att säga upp en hyresgäst 9%
Det är ekonomiskt otryggt (till exempel uteblivna hyresbetalningar, slitage och skador) 9%
Det är krångligt att hyra ut, till exempel att deklarera inkomsten eller söka tillstånd hos bostadsrättsförening 7%
Det är inte tillräckligt ekonomiskt lönsamt 5%
Annat 4%
Vet ej/ej svar 2%

Källa: Statskontorets medborgarundersökning. 1 958 personer som äger sin bostad, har minst ett sovrum över, men inte hyr ut till inneboende har svarat.

Läs också Var sjunde vill hyra ut ett rum Svenska boendekostnader i topp Privatuthyrning ska undersökas

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.