Annons

Gräsrötter organiserar protestdag på egen hand

Göteborg Hyresgästföreningen i Västra Sverige har utlyst en nationell protestdag mot marknadshyra den 18 april. I Göteborg finns en stor uppslutning och förberedelser är i full gång. Men eftersom det saknas både budget och stöd från tjänstemannaorganisationen genomförs mobiliseringen som en ren gräsrotsrörelse.
Foto: Kristofer Lundberg
Ett 40-tal personer deltog på planeringsmötet i Haga i torsdags kväll. En av talarna var Pär Johansson från lokala hyresgästföreningen Pennygången.

Protestdagen har planerats sedan i höstas, men på senaste tiden har förberedelserna gått in i en mer intensiv fas. Det senaste planeringsmötet hölls i torsdags i Haga. Ett 40-tal personer från olika hyresgästföreningar och lokala hyresgästföreningar (LH) medverkade. En av dem var Linda Kreuzinger från LH Pennygången.

Linda Kreuzinger, ordförande LH Pennygången.

– Det var en väldigt peppad stämning på mötet. Vi bestämde att vi ska ha en kick off-fest om en månad och delade in oss i olika arbetsgrupper, säger Linda Kreuzinger, som numera själv ingår i media- och kampanjgruppen.

Arbetet inför protestdagen sker under minst sagt speciella former. Hyresgästföreningens nationella förbundsstyrelse har tagit över kontrollen av region Västra Sverige.

Regionstyrelsen hade inte hunnit fatta något beslut om budget för protestdagen innan styrelseledamöterna stängdes av från sina funktioner. Därför finns det i nuläget inga pengar till kampanjarbetet och heller ingen uppbackning från tjänstemannaorganisationen på regionkontoret.

Istället sker mobiliseringen på ren gräsrotsnivå och i sociala medier.

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

– Det går att lösa med självfinansiering. Det är extra viktigt att vi tar tag i det här nu, och det känns som att vi har bra självförtroende, säger Linda Kreuzinger.

På ett möte i Göteborg den 3 februari antog 81 föreningsordförande ett uttalande mot Januariavtalet, marknadshyra, ombildning och renovräkningar (se faktaruta).

Det uttalandet står som en samlande paroll för protestdagen och har i skrivande stund antagits av årsmöten i 44 olika lokala hyresgästföreningar och andra föreningar i Göteborg och Mölndal. Uppslutningen har hittills inte varit lika stor i kranskommunerna utom Mölndal, men många LH  har ännu inte hållit sina årsmöten, och heller inga av regionens hyresgästföreningar.

Annons
Läs ocksåHyresgästföreningen blåser till strid mot regeringen

Regionordförande Kristofer Lundberg konstaterar att gensvaret är stort.

– Uttalanden kommer in på daglig basis med lokala föreningar som ställer sig bakom. Över 2 500 personer har visat intresse på Facebook-eventet ”Demonstration: Nej till marknadshyra”, säger Kristofer Lundberg.

Han är inte orolig för hur protestdagen ska kunna bli av.

Läs ocksåSå påverkas hyresrätten av regeringsuppgörelsen

–  Folkrörelsen är uppbyggd av människors egen kraft. Så har det varit i alla år och vår region är full av förtroendevalda och aktivister som möjliggör demonstrationen. Eftersom vi saknar ekonomiska resurser har vi hittills betalat ut egen ficka, fått stöd från tryckeri som ställer upp gratis för tryck och en illustratör och kommunikatör som ställer upp utan kostnad för att möjliggöra 18 april, säger Kristofer Lundberg.

Att det finns stor motivation bland hyresgästerna är heller inte konstigt, menar han.

– Människor har inte råd med marknadshyra och ilskan mot regeringens svek är stor. Demonstrationen riktar en tydlig kritik mot januariavtalets partier, säger Kristofer Lundberg.

Linda Kreuzinger säger att det som gäller nu är att få ut arbetet i LH-styrelserna för att så många som möjligt ska bli delaktiga. En tävling har utlysts om vilken lokal förening som gör den snyggaste banderollen till demonstrationen. I LH Pennygången är verksamheten redan i gång.

Annons

– Vi kommer att ha medieverkstad mot marknadshyror fyra onsdagar i mars för alla som är intresserade. Det hade vi tänkt ha ändå, men nu kommer vi att koppla det till protestdagen. Det kommer att bli som en studiecirkel där vi pratar om opinon, PR och hur vi kommunicerar vår bostadspolitik. Sista kvällen kommer vi att göra banderoller, säger Linda Kreuzinger.

Hon säger att förbundsstyrelsens maktövertagande bara gjort att kampanjarbetet stärkts.

– Det här påverkar folk att bli mer involverade. Vi märker tydligt att aktivitetsnivån går upp. Många vill gå på möten. Samtidigt är det många som undrar hur Hyresgästföreningen är uppbyggd och hur man kan påverka. Därför ska vi ut och knacka dörr i vårt område inför Hyresgästföreningen Frölundas årsmöte och uppmana människor att gå dit, säger Linda Kreuzinger.

För hennes egen del gäller engagemanget inte bara själva sakfrågan. Hon vill också visa sitt stöd för Kristofer Lundberg och regionstyrelsen.

– Det tror jag även många andra vill. Det ju är vi medlemmar och förtroendevalda som röstat på dem att vara vår styrelse, och förbundets försök att avsätta dem kommer inte stoppa protestdagen den 18 april, säger Linda Kreuzinger.

LÄS MER: Så är hyresgästföreningen uppbyggd – riksförbund, region, förening och lokal förening

Fakta: Uttalande mot januariöverenskommelsen

Uttalandet antogs av 81 föreningsordförande på ett möte i Göteborg i början av februari. Sedan dess har det antagits av årsmötena i en rad lokala hyresgästföreningar i region Västra Sverige.

Stoppa januariavtalet
Nej till marknadshyra, ombildning och renovräkning

”Ett år har gått sedan januariavtalet slöts. Med regeringspartiernas svek mot väljarna genom att gå med på fri hyressättning i nyproduktion öppnas ett nytt kapitel i svensk politik med hot om marknadshyra, som första steg i nyproduktion men med siktet inställt på hela beståndet.

Marknadshyra innebär högre hyra och sämre trygghet för hyresgästerna och fördjupar segregationen.

Den första juli 2021 ska fri hyressättning införas enligt januariavtalet, om inte vi sätter stopp.

Hyresgästföreningen västra Sverige uppmanar nu hyresgäster i hela landet att stoppa hotet om marknadshyra och ansluta till protestdagen mot januariavtalet den 18 april.

Vi uppmanar alla hyresgäster, föreningslivet i bred bemärkelse, folk- och arbetarrörelsen att visa på den folkkraft som finns när människor går samman.

Låt oss tillsammans stoppa regeringens hyreschock. Demonstrera den 18 april.”

Fakta: Region Västra Sverige

• Har sitt nav i Göteborg men omfattar ytterligare tolv kommuner, från Varberg i söder till Stenungsund och Orust i norr.

• Nästan 73 000 västsvenska hushåll är medlemmar.

• Rymmer 13 hyresgästföreningar, varav sju i Göteborg. Cirka 200 lokala hyresgästföreningar, cirka 130 gårdsföreningar.

LÄS MER: Så är Hyresgästföreningen uppbyggd

Läs också Hyresgästföreningen riktar skarp kritik mot regeringen Minusbudget på tio miljoner klubbad i Storgöteborg Nu kan lagen ändras – hårdare tag mot kriminella och deras föräldrar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.