Annons

Hem & Hyra JO-anmäler stiftelse

Hässleholm ​Stiftelsen Bjärnumshus vill inte lämna ut uppgifter om sina styrelseledamöters arvoden, och inte heller protokollen från deras möten. Offentliga uppgifter, menar Hem & Hyra som nu anmäler stiftelsen till Justitieombudsmannen (JO).
Hem & Hyra har vid tre tillfällen det senaste året begärt ut offentliga uppgifter från stiftelsen Bjärnumshus i Hässleholms kommun. Uppgifterna tidningen frågat efter gäller bland annat de enskilda styrelsemedlemmarnas arvoden. Tidningen har också begärt att få se protokollen från styrelsens sammanträden under våren 2010.
 
Stiftelsens representant har nekat tidningen tillgång till uppgifterna, med hänvisning till att Bjärnumshus är en stiftelse, och att offentlighetsprincipen, som annars gäller kommunala bostadsbolag, inte gäller dem.
 
Hem & Hyra är av en annan åsikt och menar att bolagsformen inte är relevant eftersom kommunen är majoritetsägare och tillsätter mer än häften av styrelseledamöterna. Därför har tidningen nu vänt sig till JO för att få tvisten löst.

Annons
Fakta: Offentliga handlingar


En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen. Den innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt skall ske i öppna former. För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av grundlagarna, Tryckfrihetsförordningen. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar. Källa: regeringen.se

Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Förbjöd kvinna sällskap och öl hemma – läxas upp rejält av JO Tunga JO-kritiken: Seppo fick vänta i 2,5 år på beslutet om trafikbullret Hyresnämnd får JO-kritik: "En total tankevurpa" JO-kritik mot Hyresnämnden - stora brister i handläggningen Stockholmshem dolde uppgifter - klandras av JO

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.