Annons

Höga radonhalter i 152 lägenheter

Södertälje Hundratals hyresgäster hos Telge Bostäder bor i lägenheter med för höga halter av radon. Bolaget arbetar för att få ner halterna. Men flera hyresgäster som bor i en radonlägenhet kräver lägre hyra.
Foto: Gry Ellebjerg

År 2013 – 2016 mätte Telge Bostäder radonhalten i sina fastigheter. Resultatet visade att 220 fastigheter hade halter över det tillåtna riktvärdet på 200 bequerel av den cancerframkallande radongasen.

Trots bolagets arbete med att få bort radonet har lägenheter i flera hyreshus fortfarande höga radonhalter. Lägenheten med högst radonhalter finns på Sveagatan 12 – 14, där radonhalten är fem gånger över riktvärdet, 990 bequerel, tätt följt av Östergatan 24 – 30 där halter på 780 bequerel har uppmätts. På Getingstigen 1 – 16 finns radonhalter på 620 bequerel och på Humlestigen 7 – 20 finns radonhalter på 540 bequerel.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Av bolagets 220 lägenheter har idag 49 fastigheter för höga radonvärden, berättar Alexandra Mollgren, ansvarig för radonmätningar och åtgärder på Telge Bostäder. I 26 av de 49 fastigheterna har bolaget vidtagit åtgärder för att få ner värdena.  I ytterligare tio fastigheter pågår åtgärder.
– Vi gör en ny radonmätning på dessa 36 fastigheter i oktober och hoppas att det visar sig att de ligger under 200 bequerel då, säger hon.

Ni gjorde radonmätningarna för över tre år sedan, borde ni inte fått ner radonhalterna vid det här laget?
– Jag kan inte riktigt svara på det eftersom jag inte jobbade här då. Men vad jag kan berätta, är hur vi jobbar med dessa fastigheter just nu och vår plan framåt.

Annons

Hem & Hyra har skrivit flera artiklar om att hyresgäster fått ersättning för att de bott i en radonlägenhet. Enligt en vägledande dom i Högsta domstolen 2016 så fick en hyresgäst rätt till ersättning för att ha bott i en lägenhet med för höga radonhalter. Ersättningen beräknades från den tid som hyresgästen begärde nedsättning av hyran.

Läs ocksåHyresgästföreningen kräver besked om radonlägenheter

Kompenserar ni hyresgäster som bor i lägenheter med höga radonhalter?
– Vi har beslutat att nedsättning av hyresgästers hyra ska utgå för den tiden från att hyresgästen uttryckt oro och påtalade radonhalter över gällande gränsvärde, fram till det finns ett godkänt mätresultat.

Men ännu har ingen hyresgäst fått kompensation för att ha bott i en lägenhet med höga radonhalter.
– Det är en väldigt ny rutin hos oss så någon utbetalning har ännu inte skett. Vi har några pågående ärende men vi har inte fattat något beslut, säger hon.

Annons

Hon berättar dock att om hyresgästen inte godkänner åtgärder som Telge Bostäder /Telge Hovsjö önskar utföra, ges ingen ersättning. Eventuell ökade elkostnader på grund av saneringsåtgärder bekostas också av bostadsbolaget.

Läs ocksåTelge Bostäder har åtgärdat få radonlägenheter

Hur många lägenheter har halter över riktvärdet?
– Idag innan mätningen som kommer ske i oktober har vi totalt 152 stycken enskilda lägenheter med halter över riktvärdet.

Fakta: Radon

Varje år får 500 personer i Sverige lungcancer av radon i sin bostad. Av dessa röker 450 stycken.Gränsvärdet för radon i bostäder är 200 becquerel. Hyresgäster kan begära ut radonprotokoll från kommunen eller sin hyresvärd. Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken, vatten eller i byggnadsmaterial som blåbetong.

Läs också Hyresgäst får rätt mot Uppsalahem om radon Hyresgäst får 125 000 i radonskadestånd Telge Bostäder höjer hyran med 5,95 procent – får extrahöjning för 2023

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.