HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Hyresgästföreningen självkritisk i fråga om skandalhusen i Åmål

Åmål Femton år har gått sedan hyresgäster i Järnvägshusen i Åmål för första gången vände sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp. I dag är misären värre än någonsin. "Vi skulle ha vänt oss till hyresnämnden tidigare", säger Lennart Björkman, juridisk chef.
Foto: Kajsa Wedberg/Karin Gistedt
"Vi kunde gjort mer". Det säger Lennart Björkman, chef för den juridiska enheten på Hyresgästföreningen i region BohusÄlvsborg-Skaraborg, och syftar på situationen för hyresgästerna i Järnvägshusen i Åmål.

Efter kvällstidningen Expressens reportage om misären i Järnvägshusen i Åmål har kommunalrådet Michael Karlsson (S) lovat krafttag. Nu ska räddningstjänst och miljöinspektörer skickas till husen för att göra en bedömning. Skulle de ”…finna situationen graverande, vilket vi tror att den är, kan vi kräva tvångsförvaltning”, säger Michael Karlsson (S) till Expressen.

Men, som Hem & Hyra konstaterat, situationen för hyresgästerna i Järnvägshusen är inte ny varken för Åmåls kommun eller Hyresgästföreningen.

Läs ocksåTredjedel av 5-årsplanen för Järnvägshusen avklarad - "Framåt sommaren blir det nyinflyttning"Efter år av väntan har Doris Bergkvist, hyresgäst i Järnvägshusen i Åmål, äntligen fått sin trasiga spis utbytt.

– Första gången som hyresgästerna i de här husen hörde av sig till oss med problem var för ungefär femton år sedan. Felen åtgärdades av dåvarande ägare, men många gånger endast med miniåtgärder. Därefter har det varit flera ägarbyten och det ledde till att underhållet av fastigheterna i princip uteblev, säger Lennart Björkman, chef för Hyresgästföreningens juridiska enhet i region BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Men, trots att husen stod och förföll, var det få hyresgäster som hörde av sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp. Mellan år 2012 och 2017 hade Hyresgästföreningen endast tre eller fyra så kallade bristärenden i Järnvägshusen.

– Trots flera värvningsförsök har vi haft få medlemmar i de här husen. Och omsättningen på hyresgästerna har varit ganska stor, säger Lennart Björkman.

Läs ocksåSkandalvärden hotas av nya viten efter stora brister i brandskyddet

År 2017 drev Hyresgästföreningen två pilotärenden med brister till hyresnämnden. Nämnden beslutade åtgärdsföreläggande.

– När besluten i hyresnämnden vann laga kraft hade vi också säkrat bevisning för att ställa krav på nedsättning av hyran. Och när hyresvärden inte ville betala någon nedsättning blev hyrorna istället deponerade till länsstyrelsen, säger Lennart Björkman .

Annons

Varför har problemen bara blivit värre?

Läs ocksåSkandalhusen i Åmål har fått nya ägare - och hyresgästerna nytt hopp

– I & M Fastigheter, som ägt husen de senaste åtta åren, tycks sakna den tekniska kunskap som krävs för att förvalta fastigheterna på ett professionellt sätt. Dessutom har vi anledning att tro att det bristande underhållet beror på att ägarna har begränsat med pengar. Bolaget är ordentligt belånat, säger Lennart Björkman.

Hade ni, på Hyresgästföreningen, kunnat göra något annorlunda?

– Vi hade också kunnat fånga upp hyresgästernas engagemang bättre i samband med mötena i Åmål som vi hade 2017. Vi uppfattade då att det fanns stora problem på både Odengatan och Rösgatan och valde ut två lägenheter som pilotfall för att prövas i hyresnämnden. Normalt sett försöker vi uppnå en dialog med hyresvärdarna så att bristerna åtgärdas frivillig väg, men med facit i hand skulle vi istället ha vänt oss till hyresnämnden tidigare.

Svårt att samla boende

Ett problem är, enligt Björkman, att många av de som bor i Järnvägshusen är nyanlända och att de därför inte känner till sina rättigheter eller vill bråka med hyresvärden.

– Dålig standard på boendet är mindre farligt än den situation man lämnat. Och rädslan att förlora sitt hem är stor. Flera av hyresgästerna som var med på mötet vi höll 2017 har flyttat eller också tycker de att processerna i hyresnämnden tar för lång tid. För att få beslut om föreläggande i hyresnämnden på åtgärder krävs att hyresgästen själv är part. Det tror jag har avskräckt många från att vilja driva frågan vidare, säger Lennart Björkman och nämner ett möte som Hyresgästföreningen arrangerade i början av året.

Annons

– Då informerade vi på olika språk om hyresgästernas rättigheter. Därefter följde vi upp med besök för besiktningar och delade ut översatta informationsblad. Men gensvaret var mycket litet, säger Lennart Björkman.

Varför har ni inte försökt få husen tvångsförvaltade? 

– För att ansöka om tvångsförvaltning måste man både ha en intressent som vill åta sig uppdraget och veta att flera av hyresgästerna tycker att det är omöjligt att ha kvar sin nuvarande förvaltare. Än så länge har vi bara haft enskilda ärenden där hyresvärden varit tvungen att åtgärda saker. För att det ska bli aktuellt med tvångsförvaltning måste ett antal hyresgäster säga att de inte får hjälp, säger Lennart Björkman.

Vad gör ni för hyresgästerna i Järnvägshusen just nu?

– Vi fortsätter att driva de två pilotärendena. Vattenläckan som förstörde flera lägenheter på Rösgatan har blivit ett försäkringsärende, så där förväntar vi oss att skadorna åtgärdas på ett fackmannamässigt sätt. Vi bedömer att bristerna inne i lägenheterna är störst i de vitrappade husen på Rösgatan. När det gäller de gula trähusen på Odengatan är underhållet eftersatt men inte riktigt lika illa. Men vi skulle gärna vilja komma in och titta på standarden i fler lägenheter , säger Lennart Björkman.

I & M:s skandalhus i Åmål
Läs också Samir räddades av sin hund när huset stod i brand Skandalhusen i Åmål är till salu

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.