Annons

Klart med miljardstöd för hyresrätter

Nyheter Nu sjösätts jättebidraget. Under torsdagsförmiddagen presenterade bostadsminister Peter Eriksson (MP) den slutliga formen för investeringsstödet som ska gå till nya hyresrätter.

Redan i mars förra året skrev Hem & Hyra om att regeringen tänker miljardsatsa på att bygga hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist.

Men bidraget har blivit kraftigt försenat, dels på grund av att det behövde stämmas av mot EU:s regelverk och dels för att vissa remissinstanser kom med skarp kritik om att stödet inte skulle ge önskvärd effekt.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Fram till nu har därför inga pengar gått att söka.

Under torsdagen presenterade bostadsminister Peter Eriksson (MP) regeringens slutgiltiga form av investeringsstödet. 

Bidraget är på drygt tre miljarder per år och nytt är att det delas upp i två delar. En förordning gäller retroaktivt från mars i fjol och en annan löper från och med årsskiftet. Orsaken är att att det ska vara möjligt att söka stöd för både planerade och redan påbörjade projekt.

Läs också"Stötande om skolbråk leder till vräkning" – så upprör lagförslaget om vräkning

Totalt rör det sig om 11,3 miljarder kronor som kommer att betalas ut under en fyraårsperiod till olika byggprojekt, berättar Peter Eriksson.

– Det här är mycket pengar som kommer att spela roll för bostadsbyggandet nu när vi de närmaste åren har stora behov.

Annons

För att kunna söka bidraget måste byggherrarna visa att projektet vore olönsamt utan stöd samt avstå från höga inkomstkrav på sina hyresgäster. 

Läs ocksåKommunens känga till regeringen: ”Orimligt att bli lämnad så ensam”Lorents Burman (S) och en bild över Northvolt.

Därtill måste hyrorna hålla en sådan nivå att vanligt folk har råd att bo i dem. Något högre hyresnivåer kommer dock att tillåtas i storstadsregionerna samt i kommuner med hög befolkningsökning.

– Men det ska vara olika kategorier av människor som bor i husen, inte bara fattiga människor, säger Peter Eriksson.

– Meningen är att företagen ska ställa upp och visa att de kan ha en hyresnivå som är rimlig. Det är bara då de kommer att kunna få stödet.

Hyresgästföreningen välkomnar investeringsstödet, som enligt ordförande Marie Linder kommer att bidra till en ökad byggtakt, hålla nere hyrorna i nyproduktionen samt ge fler människor möjlighet att skapa sig ett hem.

Att bidraget nu kommer på plats gör det förhoppningsvis enklare för hyresrätten att konkurrera med andra boendeformer, som tidigare varit ekonomiskt fördelaktiga, resonerar hon. 

Annons

– Särskilt intressant kan stödet bli för de kommuner som har bostadsbrist men där kostnaderna för att bygga hyresrätter överstiger marknadsvärdet.

Marie Linder tycker dock att det är olyckligt att regeringen gör två separata förordningar.

– Det retroaktiva kommer bara finnas under väldigt begränsad tid och vår bedömning är att det omfattar få bostäder.

Mindre nöjda över investeringsstödet är branschorganisationen Fastighetsägarna. Vd Reinhold Lennebo kallar de statliga subventionerna för ”en tröskel för en väl fungerande marknad” och menar att man ger bort pengar till byggbolag.

– Det som behövs nu är en idé om hur man skapar förutsättningar för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, att befintliga bostäder utnyttjas mer effektivt och ger trygghet även för resurssvaga hushåll, säger han.

Fakta: Dessa villkor gäller

Stödet riktas till nya hyresbostäder där det råder befolkningstillväxt och bostadsbrist samt i kommuner där det finns universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.
Om inte behovet inte kan tillgodoses på annat sätt får stödet även lämnas till en kommun som inte har befolkningstillväxt.
Stödet är högre per kvadratmeter för mindre lägenheter.
Stöd kan lämnas till bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt.
Byggnaderna ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler.
Hyran ska hållas nere och vara max 1 300 kronor per kvadratmeter och år. Undantag görs i storstadsregionerna.
Hyrorna ska följa systemet för presumtionshyror och får inte höjas markant inom 15 års tid.
Bostäderna ska förmedlas genom överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller på annat sätt genom öppna och transparenta principer. 
Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandes ekonomi. Boverket kommer inom kort att fastställa exakt vad som gäller.
Projektet måste vara olönsamt utan stödet och maxbidraget är 10 miljoner euro per projekt.

Källa: Regeringen

Fakta: Maxhyra per bostadsort

1 450 kronor per kvadratmeter och år i Storstockholmsregionen.
1 350 kronor per kvadratmeter och år i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga stora kommuner samt i kommuner med hög och varaktig befolkningsökning.
1300 kronor per kvadratmeter och år i övriga landet.

Not: 1 300 kronor per kvadratmeter motsvarar ungefär 4 412 kronor per månad för en lägenhet på 30 kvadratmeter. 

Läs också Hyresgäster slipper chockhöjd hyra – bankbolag får rätt till 40 miljoner i statligt bidrag Trädgårdsexperten John Tizzard: "Gräsmatta vid hyreshuset räcker inte längre" Ann-Charlotte vann hyresfajten – nu får alla i kvarteret lägre höjning: ”Var tvungen att göra något”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.