HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Klimatsmart bygga med gammalt material – pilotprojekt i Helsingborg

Helsingborg Produktionen av betong, stål och tegel har stor klimatpåverkan. Inte minst därför är framtiden att återanvända materialen. Men det är en sak att säga och en annan sak att göra.
bygga med gammalt material
Foto: Petra Martinsson
I början av året började rivningen av hyresrätter på Drottninghög i Helsingborg.

Att återanvända saker från bostäder som till exempel element och innerdörrar är inte komplicerat men att på nytt använda själva byggmaterial har inte gjorts i större omfattning tidigare. Nu testar det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem att återanvända gammalt håltegel och betong.


– Huvudsyftet är att vi ska lära oss och delge andra i vår bransch. Det finns inget storskaligt återbruk idag av dessa material, säger Tina Appelqvist, Helsingborgshems klimat- och miljöansvarig (bilden).

I början av året började tre bostadsfastigheter att rivas i området Drottninghög för att ge plats åt ett helt nytt kvarter. I samband med det började en kartläggning av processen för att återbruka material.

Läs också40 procent av hyresvärdarna har noll koll på klimatpåverkande utsläppUtsläpp

Enligt Helsingborgshem finns en rad frågor som inte är besvarade och som de vill ha svar på i projektet:

  • Vad skiljer en återbruksrivning från en traditionell rivning?
  • Har materialet rätt dimensioner och hållfasthet för att kunna användas på nytt?
  • Klarar materialet dagens krav på kemikalieinnehåll?
  • Var ska materialet förvaras i väntan på ny användning?
  • Hur löser man behovet av garantier för återbrukat material?
  • Hur kan vi ställa krav i upphandlingar som leder till ett ökat återbruk framöver?
Tegelblock har sågats ner och ska återanvändas. Foto: Helsingborgshem.

I projektet har håltegel sågats ner i block enligt en ny metod. Att återbruka massivt tegel sten för sten har tidigare gjorts av andra och att krossa det för att använda till fyllnadsmaterial är den traditionella lösningen. Nu har teglet sågats ner i sektioner om cirka 0,25 kvadratmeter. Enligt Helsingborgshem har hållbarhets- och beständighetstester gjorts med positiva resultat. Blocken kommer att muras upp på en ny fasad.

Det har också demonterats några betongväggar och bjälklag. Om detta överhuvudtaget var möjligt att göra visste man inte men det visade sig hålla ihop. Materialet ska nu analyseras för att se hur de kan användas. I väntan på det ligger det förvarat hos Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR.
– Vi vet ännu inte om betongen kan användas på nytt, om dess innehåll är ok för återbruk, om vi har någon användning av den eller om vill någon annan vill ha den, säger Tina Appelqvist.

Läs ocksåKlimatsmart hyresgäst - så här blir din framtid
Gamla trappräcken blir växtstöd. Illustration/Helsingborgshem.

Förutom teglet och betongen har trappräcken sparats och kommer att bli växtstöd på en fasad. Några diskhoar har även sparats för att monteras i gemensamhetslokaler.

Det nya området på Drottninghög kallas Stadskvarteret och här bygger Helsingborgshem närmare 200 lägenheter. Beräknad inflyttning är 2022/2023.

Läs också Om 5 år kan det smarta hemmet ha flyttat in till hyresgästerna Huset ska rivas – inredningen skänks bort Hyresgäst sägs upp efter Facebookinlägg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.