Annons

Kommunen fortsätter neka hyresgäster med svartkontrakt bidrag – väntar på fler domar

Uppsala Vid minst 60 tillfällen har Uppsalabor nekats försörjningsstöd till hyra, sen en ny regel infördes för att hindra att skattepengar går till svartuthyrare. En handfull av besluten har överklagats, med varierande resultat. Nu hoppas Uppsala kommun att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp ett fall.
Skylt på Uppsala station: UPPSALA Välkommen hit Välkommen hem
Foto: Petra Marandi Roos
Uppsala kommun hälsar "Välkommen hit, välkommen hem", men välkomnar inte svartuthyrning. Den som riskerar hemlöshet kan drabbas av de tuffa reglerna. Kan du inte visa upp ett godkänt andrahandskontrakt nekas du försörjningsstöd till hyra, trots att rättsläget fortfarande är oklart.

Det var i november 2019 som Uppsala kommun på politiskt initiativ började kräva att den som söker försörjningsstöd till hyra och bor i andrahand kan visa upp ett godkänt andrahandskontrakt. Enligt Ida Bylund Lindman, avdelningschef för ekonomiskt bistånd på socialtjänsten, har 60 nyansökningar fått avslag på den grunden sen dess. Någon statistik över hur många avslagsbeslut personer som redan är inne i systemet har fått har hon inte.

Sju av avslagsbesluten har överklagats till förvaltningsrätten. I två av de sju fallen har socialtjänsten omprövat besluten efter att de sökande lämnat in godkända inneboendeavtal.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Hem & Hyra har tittat närmare på tre av fallen som har överklagats av Uppsalabor som nekats bidrag. De gäller en 43-årig kvinna som hade sökt försörjningsstöd till hyreskostnader på 7333 kronor för januari 2020, en 57-årig man som hade ansökt om bidrag till en hyra på 6574 kronor för februari 2020 och en 49-årig man med familj som hade sökt bidrag till hyreskostnader på 11000 kronor för april 2020.

I alla de tre fallen argumenterade Uppsala kommun för att socialtjänsten inte kunde pröva den faktiska boendekostnaden i och med att de inte hade något godkänt hyreskontrakt att utgå ifrån. I två av de tre ärendena hävdade kommunen dessutom att de sökande inte hade gjort tillräckligt för att bidra till sin egen försörjning, eftersom det krävs ett godkänt hyreskontrakt för att kunna få bostadsbidrag av Försäkringskassan.

Hyresgästerna fick rätt i förvaltningsrätten

De argumenten höll inte juridiskt, ansåg förvaltningsrätten, som gav kommunen bakläxa i alla de tre fallen. Enligt förvaltningsrätten finns det inget krav i socialtjänstlagen, i förarbetena till lagen eller enligt praxis på att den som söker försörjningsstöd ska kunna visa att uthyrningen är godkänd av fastighetsägaren för att kommunen ska kunna utreda behovet av bistånd. Därför beslutade förvaltningsrätten att kommunen i alla de tre fallen måste göra en ny prövning av om hyreskostnaderna var skäliga, utan att ta hänsyn till om kontraktet var godkänt.

Annons

Förvaltningsrätten hänvisade också till en dom från 2009 i Högsta förvaltningsdomstolen, där en person hade sökt försörjningsstöd till hyra för att bo i en kolonistuga. Landskrona kommun hade avslagit ansökan med motiveringen att kolonistugan inte var ett godkänt boende. Men enligt Högsta förvaltningsdomstolen måste utgångspunkten vid prövningen vara att var och en har rätt att själv bestämma var man ska bo. Att låta det faktum att boendet ansågs otillåtet avgöra rätten till ekonomiskt bistånd ansåg Högsta förvaltningsdomstolen var att sätta den sökande i en ”akut tvångssituation” och oförenligt med de grundläggande principerna i socialtjänstlagen.

Kammarrätten gjorde en annan bedömning

Uppsala kommun överklagade alla de tre förvaltningsrättsdomarna. I mars 2021 avgjorde kammarrätten det första av de tre fallen, där en 43-årig kvinna hade sökt försörjningsstöd till hyreskostnader på 7333 kronor för januari 2020. Kammarrätten upphävde då förvaltningsrättens dom och hävdade att Uppsala kommun visst hade rätt att begära ett godkänt andrahandskontrakt, eftersom det inte är tillåtet att hyra ut i andrahand utan godkännande från hyresvärden. Kammarrätten höll också med Uppsala kommun om att kvinnan inte hade inte gjort vad hon kunnat för att bidra till sin försörjning, eftersom hon hade fått avslag på sin ansökan om bostadsbidrag på grund av att hon inte hade kunnat visa upp ett giltigt andrahandskontrakt. Den 43-åriga Uppsalabon valde att inte överklaga kammarrättens dom.

Väntar på svar om prövningstillstånd

I april 2021 kom kammarrättens besked i det andra av de tre fallen. Det gällde en 57-årig man som hade sökt försörjningsstöd till hyreskostnader på 6574 kronor för februari 2020. Fallet hade redan överklagats av kommunen till kammarrätten en gång, men då beslutade kammarrätten att förvaltningsrätten måste ta om rättegången eftersom bara en juristdomare och inga nämndemän hade deltagit i beslutet. När resultatet i förvaltningsrätten blev detsamma den andra gången överklagade Uppsala kommun även den domen. Men kammarrätten gav inget prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens krav på att Uppsala kommun måste göra en ny prövning ligger fast. Kommunen överklagade dock kammarrättens beslut att inte ta upp fallet och väntar nu på att Högsta förvaltningsdomstolen ska ge besked om den tänker ge prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolens huvuduppgift är att fatta beslut som blir prejudicerande – vägledande – för förvaltningsrätten, kammarrätten och olika myndigheter. Men om Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd i det här fallet prövar de bara frågan om kammarrätten borde ha gett prövningstillstånd. Om Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till att kammarrätten borde ha gjort det måste kammarrätten pröva ärendet. Först om den domen överklagas och Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd kommer de att pröva innehållet i domen.

I det tredje fallet, som gäller en 49-årig man med familj som sökte bidrag till en hyra på 11000 kronor för april 2020, har kammarrätten ännu inte hunnit fatta något beslut.

Annons

Tills vidare ligger Uppsala kommuns linje om att kräva godkända andrahandskontrakt fast.

”Vi har inga planer på att arbeta på annat sätt just nu, vi söker mer rättslig vägledning”, skriver Ida Bylund Lindman, avdelningschef på socialtjänsten, i ett mejl till Hem & Hyra.

Läs ocksåBodde i Nigeria i fyra år – lägenhetsbluffen avslöjades av felanmälanMannen utvandrade till Nigeria, men behöll lägenheten i Sverige – och hyrde ut den. OBS! Bilderna är inte från tillfället.
Läs också Mormor vill bo nära barnbarn och hjälpa till med livspussel – värden sätter stopp för planerna Hyresvärden gick in i kvinnans rum och sniffade på trosor – fångades på film 35-årig kvinna förlorar lägenhet på Östermalm efter svartkontraktshärva: "Mardröm" Hemlösa får egen lägenhet i ny satsning – Huddinge kommun inför Bostad först

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.