Annons

Uppsala kommun får bakläxa om att neka bidrag vid svartkontrakt

Uppsala I november började Uppsala kommun ställa krav på att de som söker försörjningsstöd till hyra och bor i andrahand kan visa att uthyrningen är godkänd. Nu har en Uppsalabo som nekats bidrag överklagat beslutet och fått rätt av förvaltningsrätten.
Mohamad Hassan (L), kommunalråd och ordförande för arbetsmarknadsnämnden, säger att kommunen kommer att överklaga förvaltningsrättens dom.

Det var ett politiskt beslut som låg bakom att socialtjänsten i Uppsala i november började kontrollera att de som söker försörjningsstöd till boendekostnader inte bor på svartkontrakt. Politikerna ville inte att skattepengar skulle gå till kriminella eller göda den svarta bostadsmarknaden. Som Hem & Hyra tidigare har berättat är rättsläget oklart, och olika kommuner gör olika tolkningar av vad de ska och får göra när det gäller att lägga sig i om bidragssökande bor på svartkontrakt.

14 Uppsalabor har nekats försörjningsstöd på den här grunden sedan den nya policyn infördes. Nu har ett beslut för första gången överklagats och prövats i domstol, vilket Upsala Nya Tidning var först med att rapportera. Förvaltningsrättens dom gäller en person som sökte försörjningsstöd till hyreskostnader på 6574 kronor för februari i år, men inte visade upp något giltigt andrahandskontrakt eller intyg på att uthyrningen var godkänd av fastighetsägaren.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Kommunen motiverade avslagsbeslutet med att en andrahandsuthyrning måste vara godkänd för att det ska gå att utreda den faktiska boendekostnaden. Förvaltningsrätten hävdar å sin sida att det inte finns något krav i socialtjänstlagen, i förarbetena eller enligt praxis att den som söker bidrag ska lämna in intyg från fastighetsägaren för att kommunen ska kunna utreda behovet av bistånd. Förvaltningsrätten upphäver därför avslagsbeslutet och Uppsala kommun måste göra en ny prövning utifrån om hyreskostnaderna är skäliga eller inte.

– Jag är lite förvånad över domen eftersom det till exempel finns en kammarrättsdom från Södertälje som stärker vårt arbetssätt. Därför väljer vi att gå vidare till kammarrätten för att få den här domen prövad, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd och ordförande för arbetsmarknadsnämnden.

Flera andra kommuner har ju fått backa när beslut har överklagats, var ni inte beredda på att det här skulle kunna hända?
– Jo, det är klart, det är en rättsstat och man måste räkna med att beslut blir överklagade, det är den enskildes rättighet. Jag välkomnar att det här beslutet blev överklagat, det är bra att det prövas, säger han.

Annons
Läs ocksåBarnfamilj på nio personer kastas ut efter sena hyror – Valentine: ”Det här kommer bli jättesvårt”Valentine Bayong och barnfamiljens riskerar att kastats ut

I höstas skärptes lagen runt andrahandsuthyrning och att hyra ut på svartkontrakt kan i vissa fall leda till fängelsestraff. Mohamad Hassan tycker att det är bra att se om lagändringen påverkar kammarrättens bedömning när det gäller utbetalning av försörjningsstöd.

Vad gör ni om kammarrätten går på förvaltningsrättens linje?
– I så fall tycker jag att regeringen och riksdagen måste agera för en lagändring. Jag kan ta initiativ från kommunens sida att lyfta den frågan. Det har aldrig varit tanken att skattepengar ska gå till kriminalitet, säger Mohamad Hassan.

Han vill samtidigt framhålla att syftet med åtstramningen av reglerna inte är att komma åt enskilda individer som behöver någonstans att bo.
– Ibland säger man att vi jagar de utsatta, men de vi jagar är de som utnyttjar systemet. Vi vill komma åt dem som har satt det här i system och på så vis sätter hela bostadskön ur spel. Det är bättre att de här lägenheterna återgår till bostadskön och att vi hittar andra lösningar för dem som står utan bostad, säger han.

Läs ocksåVräkt efter socialens hyresmiss – kommunen anmälde sig själv för allvarliga bristerSocialtjänsten vräkte den unga hyresgästen på grund av omfattande hyresskulder. Men skulderna hade uppstått för att socialen inte stöttat hyresgästen så som man hade lovat.

En bakgrund till att de här problemen uppstår är ju bostadsbristen. Hur ser du på det?
– Ja, det är onekligen bostadsbrist. Vi har byggt flest nya lägenheter per capita i Uppsala, men det är ett dilemma att både nya bostadsrätter och nya hyresrätter blir för dyra för de mest utsatta. Nu har vi längst kötid till de lägenheter som har lägst hyra, som i Gottsunda och i Eriksberg på gator som inte har renoverats än. När Eriksberg och Gottsunda har renoverats kommer det inte att finnas några områden kvar med låga hyror. Det här måste vi hantera från kommunens sida.

Annons

Vilka lösningar ser du?
– I Uppsala har vi jobbat med markpolitik, men även när vi tar hälften så mycket betalt för marken om man bygger hyresrätter blir slutkostnaderna ganska höga. När det gäller central mark kan det vara svårt att sänka markpriserna mer, men kanske skulle vi kunna göra det runt Uppsala. Vi kanske då också kan sänka krav på till exempel arkitektonisk utformning. Man kan bygga snyggt utan att husen vinner arkitektoniska priser. Vi ska inte sänka löner för de som bygger, utan måste hitta andra vägar.

Mohamad Hassan anser också att skattepolitiken runt olika boendeformer borde ses över.

– Jag tycker att skattefria renoveringsfonder borde införas för hyresrätter, för att hyrorna inte ska behöva höjas så mycket vid renovering. Jag tycker att det är rimligt att hyresrätter och bostadsrätter ska behandlas lika, men villkoren är olika i dag och det tycker jag är orättvist, säger han.

Läs också Utbudschock på bostadsrätter att hyra: "Det är hyresgästernas marknad" Ockerhyra eller överhyra – så kan du få tillbaka pengar Gör succé hos turister men stör grannarna - nu vill värden vräka mannen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.