HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Konkurrensverket kan straffa Ängelholmshem

Ängelholm Konkurrensverket har inlett en utredning mot Ängelholmshem – med prioritet. Bakgrunden är upphandlingar för 100 miljoner som inte ska ha följt lagen om offentlig upphandling, LOU.
Foto: Petra Martinsson

I slutet av mars slog revisionsbyrån KPMG:s rapport ner som en bomb i Ängelholm. Det var kommunen som hade beställt rapporten och den beskrev flera allvarliga brister och misstänkta brott i de kommunala bolagen Ängelholmshem och dotterbolaget Ängelholmslokaler. Rapporten beskrev en kultur som tillåter upphandlingar i byggprojekt utan att följa lagen om offentlig upphandling och en ineffektiv användning av skattemedel, samt en dålig psykosocial arbetsmiljö för medarbetare. Rapporten granskade tio projekt där tjänster hade upphandlats för totalt hundra miljoner kronor.

I rapporten är dåvarande vd Benth Jensen intervjuad och han säger att LOU ”inte passar deras verksamhet”.

Läs ocksåÄngelholmshem utreds för ekobrott

Det har fått Konkurrensverket att reagera.
– Det är iögonfallande. Lagstiftningen gäller stat, regioner och alla kommuner och deras kommunala bolag. Det är inte oklart på något sätt. Det låter som att man har valt att strunta i lagstiftningen, säger Mattias Berger, upphandlingsråd vid Konkurrensverkets enhet för otillåten direktupphandling.

Mattias Berger Konkurrensverket

Konkurrensverket fick kännedom om rapporten och misstankarna i slutet av mars, dels via nyhetsartiklar och dels genom Ängelholms kommuns anmälan mot sig själva. I ett första steg beslutar myndigheten alltid om ärenden ska prioriteras, vilket man gör enligt olika kriterier. Ängelholmsärendet har nu prioriterats enligt kriterierna:
1. ”Hänsyn till det allmänpreventiva syftet”.
Det som har hänt kan vara ”otillåten direktupphandling”, att bolaget har vänt sig till en leverantör som har fått jobb utan att de utannonserats. Att visa på det kan vara avskräckande.

2. ”Bristerna i den upphandlande myndighetens eller enhetens agerande”.
Här finns det indikationer på ett stora brister.

Annons
Läs ocksåNotorisk bedragare lurar äldre att betala till "Hyresgästföreningen"

Enligt Mattias Berger är det första steget i utredningen nu att ställa generella frågor till bolagen (vem som svarar på frågorna bestämmer de själva). Hur utredningen sedan kommer att fortgå är i nuläget oklart. Konkurrensverket kan välja ut vissa delar eller granska mer brett. Alternativet är också att de senare beslutar att nedprioriterar ärendet.

Blir det tal om sanktioner finns två alternativ. Dels kan myndigheten fastställa ett beslut med kritik, dels kan de besluta om att bötfälla bolagen med en skadeavgift. Den avgiften kan vara mellan 10 000 kronor och tio miljoner, dock aldrig högre än tio procent av värdet på direktupphandlingen. Kruxet här är att en begäran om skadeavgift måste lämnas till domstol högst ett år efter att det aktuella avtalet har skrivit.

Konkurrensverkets utredningar och eventuella straff vänder sig alltid till bolaget, inte till någon enskild person.
– Vi håller oss ifrån det av den anledningen att man inte ska kunna skylla på enskilda personer. Vår uppfattning är att organisationer ska ha beredskap och organisation för att följa den lagstiftning som finns, säger Mattias Berger.

Läs ocksåVärden vill vräka gängbröders föräldrar – bomber och skjutningar risk för grannarPolisens bombtekniker i Limhamns sjöstad

Enligt honom är det oklart när Konkurrensverkets utredning kan vara klar. Bedömer de att en skadeavgift är aktuell är det mer bråttom. Myndighetens genomsnittliga handläggningstid är fyra månader.

Annons

Förutom Konkurrensverkets utredning pågår en fördjupad utredning av revisionsbyrån KPMG. Ängelholms kommun har också lämnat in en polisanmälan om misstankar om mutbrott och trolöshet om huvudman som handläggs av Riksenheten mot korruption. Ansvarig åklagare har begärt att polisen ska ta in ytterligare utredningsmaterial innan han beslutar om en polisutredning ska inledas eller inte.

Läs fler artiklar i ämnet här:

ÄNGELHOLMSHEM UTREDS FÖR EKOBROTT
ÄNGEHOLMSHEM FÖRE DETTA VD POLISANMÄLD – OCH HELA STYRELSEN GÅR

Fakta: Konkurrensverkets befogenheter

När polisen letar efter enskilda gärningsmän och ansvariga utreder Konkurrensverket omständigheterna inom en organisation. Konkurrensverket är en statlig myndighet som övervakar att Konkurrenslagen följs och att myndigheter följer Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Organisationer som utreds av Konkurrensverket är skyldiga att vara behjälpliga och lämna ut handlingar. I fall där sekretess råder, överförs den till Konkurrensverket. I ärenden som rör LOU har myndigheten inga befogenheter att göra husrannsakan eller liknande. De kan dock besluta att göra så kallade platsbesök och på plats ta del av handlingar och dokument. Det anses vara en kraftig åtgärd.

Läs också Se filmen – här använder gängen hyresgästernas garage som skjutbana Kindberg dömd till fängelse och ska betala mångmiljonbelopp

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.