Annons

Köpte ”hotellnätter” för 616 miljoner kronor – utan upphandling

Malmö Under tio år köpte Malmö stad akutplatser till hemlösa på hotell och liknande boenden för över en halv miljard kronor. Kommunens revisorer har granskat affärerna och menar att det kan ha skett lagbrott.

Budskapet i revisorernas granskningsrapport av Malmö stads hantering av hemlöshet 2018 är tydlig: Det har funnits brister och problem. Och akutboendena borde ha upphandlats. För drygt ett år sedan upptäcktes detta vid en intern granskning.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Rikard Vroland, avdelningschef på arbetsmarknads och socialförvaltningen i Malmö stad:

– Det är inget försvar men en praktisk orsak är tidsbrist. Du kan sitta en eftermiddag som socialsekreterare och du ska hitta boende för natten för ett par tre hushåll. Då löser man det akut. Men vi behöver starkare system och hårdare styrning. Vi tittar på det här nu för vi bedömer också att man måste ha en avtalshantering som är rimlig och lagenlig.

De senaste tio åren handlar det om 616 miljoner kronor, enbart för det som i statistiken beskrivs som hotell och liknande boende. Det är den sammanlagda summan av de siffrorna vi begärt ut av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som gäller hotellkostnader per år. Och det är just den här kategorin av boende som revisorerna har reagerat på. I fjor slutade rekordnotan på 161 miljoner kronor.

Läs ocksåFemdubblade hyror när Malmö stad betalar akutboende till hemlösa

När vi talar med Sofia Blixtberg, kommunrevisorn som gjort granskningsrapporten, och Ann-Mari Ek, revisionsdirektör i Malmö stad, bekräftar de sin syn på Malmö stads uteblivna upphandling av akutboenden som ett brott mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Men de vill inte låta sig citeras utan hänvisar till Sten Dahlvid (S), dåvarande ordförande i Malmö stads revisorskollegie.

– Man har inte följt kommunens upphandlingspolicy och det regelverk som finns för upphandlingar. I slutänden kan det innebära att kostnaderna fördyras, säger han.

Annons
Läs också400 dagar i "tillfälligt boende"

Enkelt förklarat: för att undvika slöseri med skattebetalarnas pengar måste alla företag få möjlighet att lämna erbjudanden när kommunen gör vissa satsningar. Den som lämnar bäst förslag kan göra affär. Detta är reglerat i lagen och kallas upphandling. Men det har Malmö stad struntat i och det borde de inte gjort, enligt revisorerna. ”Arbetsmarknads- och socialnämnden rekommenderas att säkerställa att akutboendena upphandlas”, står det i granskningsrapporten.

Malin de Jounge, enhetschef på Konkurrensverket

Malin de Jounge är enhetschef på enheten för otillåtna direktupphandlingar på Konkurrensverket. Hon har tagit del av Hem & Hyras rapportering men vill inte uttala sig i sak om kommunens affärer. Det kan finnas utrymme för flera möjliga tolkningar, menar hon.

– Om revisorerna anser att det borde ha upphandlats får man väl utgå från att de har gjort en bedömning av hyresundantaget. Robustheten i en sådan bedömning kan jag inte uttala mig om. Man får bara utgå från att de har gjort sitt jobb. Vi kan inte säga om det är rätt eller fel innan vi har granskat det, säger hon.

Och högst sannolikt kommer frågan att hamna på Konkurrensverkets bord via myndighetens omvärldsbevakning. Detta skulle innebära att frågan lyfts och att myndigheten får ta ställning till om man ska starta en utredning eller inte.

– Det är vår sedvanliga gång, säger Malin de Jounge.

Hem & Hyra har granskat hemlösheten i Malmö och kommunens största samarbetspartner för akuta boenden i en rad artiklar. Lägenhetsföretagen APTS och Living room hotel hyr ut vanliga lägenheter i hyreshus och med grannar som betalar förhandlade hyror. Men när kommun hyr i andra hand av APTS och Living room hotel betalar de upp till sex gånger så mycket.

Inte en enda krona av de 155 miljoner kronor som Malmö stad har betalat ut till APTS och Living room hotel de senaste sex åren har med andra ord upphandlats. Köpen hamnar under den kategori av akutboenden som kommunens revisorer riktat kritik mot. Faktum är att det inte finns ett enda avtal eller hyreskontrakt med APTS, trots att de har anlitats så flitigt. Det enda som kommunen har är själva bokningen.

Annons

– Men det är klart att det ska vara upphandlat. Förvaltningarna har inte rett ut det här i förhållande till arbetsbelastningen. Huvudfokus har varit att hjälpa klienten, säger Rikard Vroland.

Rikard Vroland, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Inte heller ägaren till lägenhetsföretagen APTS och Living room hotel har varit nöjd med att det saknats avtal. De har till och med bett om att det ska skrivas – utan att få gehör, menar Patrik Persson.

– Det har tidvis känts osäkert att inte ha ett avtal. Att inte vara upphandlad har vi aldrig känt som en fördel. Vi har tvärt om bett om att få skriva ett sorts avtal men det har inte skett, säger han.

Just nu pågår den allra första upphandlingen någonsin i Malmö stad av just ”akutboende utan stöd”. APTS ägare bekräftar för Hem & Hyra att företaget är en av de aktörer som deltar i den processen.

Enligt upphandlingsdokumentet är kommunens behov 500 ”lägenheter/rum” per år. Men vad slutsumman för en enskild lägenhet kan komma att landa på hålls fortfarande hemligt. Just upphandling ser Sedat Arif (S), ansvarigt kommunalråd, som ett av sätten att komma tillrätta med skenande kostnader för akutboende på hotell och i lägenheter. Enligt Rikard Vroland, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, behöver dock inte upphandlingen leda till sänkta kostnader.

– När vi tittar på det här tror vi inte att den ekonomiska skadan har varit så stor. Om vi upphandlar de platser som finns tillgängliga på marknaden så är det inte säkert att platserna räcker till. Aktörerna är de samma så vi är inte säkra på att vi kan pressa det priset. Snarare tvärtom. Men det är inget incitament för att inte upphandla, säger han.

Fakta: Vad är upphandling?

Du som betalar skatt är med och bekostar när staten eller kommunen köper varor eller tjänster. För att undvika onödigt dyra affärer, slöseri eller mutor finns det i många fall krav på offentlig upphandling. Det innebär att alla företag ska få chans att erbjuda en affär och allt detta regleras i LOU, lagen om offentlig upphandling.

Kommunen ska annonsera om vad man vill köpa in. Intresserade leverantörer anmäler intresse och tanken är att det billigaste förslaget, som samtidigt matchar kommunens krav, ska vinna. Annonsen, förslagen och beslutet ska i regel vara offentliga för allmänheten. Affären ska på detta sätt vara offentlig och kunna granskas.

Fakta: Läs mer – Bostad till varje pris

Hem & Hyra har kartlagt Malmö stads affärer med hyresrätter. Läs hela granskningen här.

Läs också Marie Linder: "Djupt omoraliskt att tjäna pengar på hemlösa" Efter miljonrullningen - Malmö stad kräver inte tillbaka överhyra Mellanhanden delar hyreshuset i två

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.