Annons

Lång väntan på nya hyror

Norrköping Striden om Hyresbostäders hyror rullar vidare. Efter sju månader med misslyckade förhandlingar och medlingsförsök blir det nu Hyresmarknadskommittéen som får lösa konflikten.

Hyresförhandlingarna i Norrköping har i år präglats av flera stora konflikter. Bland annat hotade Heimstaden och Fastighetsägarföreningen, med totalt cirka 12 000 lägenheter, att gå till hyresnämnden efter att förhandlingarna med Hyresgästföreningen brutit samman.

Det slutade med att parterna till sist kom överens om en höjning med 1,2 procent, vilket är nästan dubbelt så mycket mot den genomsnittliga hyreshöjningen i landet på cirka 0,6-0,7 procent

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Nu återstår konflikten med kommunägda Hyresbostäder, med cirka 9 000 lägenheter, där Hyresgästföreningen och bolaget inte kommer överens om årets hyror, trots att diskussionerna har förts sedan oktober förra året.

Men striden handlar inte om hyresnivån. Båda är nämligen överens om att hyrorna ska höjas med 1,2 procent från den 1 april i år. Det man inte kommer överens om är hur lång tid de nya hyrorna ska gälla. Hyresgästföreningen vill att de ska gälla till den siste mars 2017, något som Hyresbostäder inte går med på. 

– Vi har accepterat nivån men inte längden, vi vill inte ha någon tidsbestämd uppgörelse. Orsaken till det är att vi har påkallat att vi vill förhandla om 2016 års hyror och inte 2017, förklarar Jonathan Karlsson, jurist på Hyresbostäder.

Läs ocksåLöser störningar med samtal: ”Vi tror inte man stör med flit”Torbjörn Lennström arbetar på Hyresbostäder i Norrköping.

Ett annat skäl är att Hyresbostäder vill ha exakt samma uppgörelse som de andra privata hyresvärdarna i ”rätt hyra”-systemet, såsom Heimstaden och Fastighetsägarföreningen som inte har någon tidsbestämmelse. Annars riskerar ”rätt hyra” att raseras, berättar Jonathan Karlsson.

– Hyresgästföreningen har ett ansvar att hålla ihop det här systemet. Blir det olika uppgörelser så blir det olika hyror inom rätt hyra, då blir inte varje poäng lika mycket värd, säger han.

Annons

Men Hyresgästföreningen håller inte med. Att Hyresbostäders uppgörelse skulle sträcka sig till siste mars 2017 är inget problem, enligt Benny Andersson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Läs ocksåFlera renoveringar stoppas efter byggfirmans konkurs

– Det blir samma hyresnivå inom systemet fram till årsskiftet. Sedan är det tre månader där vi teoretiskt kan ha olika nivåer, men det förutsätter att vi gör en uppgörelse med en annan hyresvärd som avviker. Jag ser i dag inga skäl att göra en sådan uppgörelse, säger Benny Andersson.

Varför vill ni inte ge Hyresbostäder samma uppgörelse som de andra i ”rätt hyra”?

– Dels för att de ekonomiska förutsättningarna finns och att det rör sig om ett allmännyttigt bostadsföretag, som vi tycker har ett ansvar att ha en måttlig hyresutveckling, säger han. 

Efter att hyresförhandlingarna bröt samman i slutet av feburari gick ärendet till central medling. I går tackade Hyresbostäder nej till medlingsbudet, som föreslog en tidsbestämd uppgörelse till siste mars 2017. Nu hamnar frågan hos Hyresmarknadskommittéen, som kommer ge ett förslag som båda parterna har förbundit sig att följa.

– Förhoppningen är att vi har ett beslut inom några veckor, helst under juni och före semestern, säger Jonathan Karlsson på Hyresbostäder.

Hur blir det med hyreshöjningen, kommer den att tas ut retroaktivt från 1 april?

Annons

– Den frågan ligger med i beslutet, men höjningen kommer troligen att spridas ut på flera månader i så fall, säger Jonathan Karlsson.

– Vi kommer yrka på att den inte tas ut, säger Benny Andersson på Hyresgästföreningen.

 

Fakta: Hyresmarknads-kommittén

Mellan SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag, och Hyresgästföreningen finns den partssammansatta Hyresmarknadskommittén, HMK. Inom HMK sker dels prövningar av tvister, dels överläggningar i frågor av övergripande intresse och betydelse för organisationerna och de lokala parterna. 

Källa: SABO

Läs också Hyresbostäder vill minska byggandet i Norrköping: ”Känns galet just nu” Norrköping bygger allt mer - men var är hyresgästerna? Sofia får betala men grannen parkerar gratis - Så mycket skiljer p-hyrorna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.