HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Långsiktigt arbete för att störa kriminella på Kronogården

Trollhättan Ett rivet cykelskjul och mopedkontroller stör narkotikahandeln. Ibland är det de små sakerna som gör ett område tryggare. Det menar polisområdeschef Rickard Fremark. Men arbetet att stoppa de kriminella är långsiktigt. ”Det löper över tioårsperioder”.
Foto: Karin Gistedt
Polisområdeschef Rickard Fremark säger att arbetet på Kronogården pågår både öppet och dolt, för att störa de kriminella. Drömmen är fler poliser i de utsatta områdena.

 

De östra stadsdelarna i Trollhättan, Kronogården, Sylte och Lextorp, är klassade som utsatta områden. Men polis och politiker är överens, det handlar om ett fåtal personer som sätter egna gränser i bostadsområdena.

Läs ocksåLivet efter bilbränderna i Trollhättan

– Några individer har egen rättskipning och tilltron till myndigheterna är låg bland dessa.

Det säger polisområdeschef Rickard Fremark.

 

Läs ocksåLångsiktigt arbete för att störa kriminella på Kronogården
Flera bilägare drabbades när vandalerna drog fram den 13 augusti.

Fick han som polisområdeschef önska fritt skulle det vara fyra ytterligare områdespoliser i östra Trollhättan. Det skulle göra området till det säkraste i regionen, men Fremark menar att det ändå skulle ta tid och mycket arbete att störa kriminaliteten. Han menar att det krävs både akuta och mer långsiktiga insatser för att störa de kriminella som verkar där.

– Vi har en mycket större aktivitet i de där områdena än gemene man ser, säger han. Vi jobbar mycket för att störa den narkotikahandel som vi vet styrs av personer där.

Efter bilbränder och kravaller har polisen fått kritik för att ingen gripits och lagförts.

Läs ocksåOro i bilbrändernas spår

– Jag kan förstå det, säger Rickard Fremark. Att man ser kravallerna och att polisen finns på plats men inte jagar de misstänkta.

I dagarna har polisen genomfört husrannsakan hos en av de som misstänks varit drivande i kravallerna, en 20-årig man. Där ska polisen, enligt tidningen Ttela, bland annat tagit en mobiltelefon i beslag för att hitta bevis mot honom.

 

En beslagtagen telefon kan ge bevis mot 20-åring

Rikard Fremark förklarar den långa utredningstiden det med att i det akuta läget gäller det att se till att människor och egendom inte skadas. Polisen ser till att räddningstjänsten kan utföra sitt uppdrag utan risk att skadas. Efter den akuta insatsen har polisen jobbat för att knyta misstänkta gärningspersoner till händelserna.

– Det är ofta så i en förundersökning att vi har god kontroll på vilka personer det gäller. Då samlas det in material för att räcka till för ett frihetsberövande som består. Vi vill inte gripa en person och sedan tvingas släppa den i brist på bevis. Det är rent taktiskt, men kan verka konstigt.

Han säger att det är svåra brott att knyta misstänkta personer till vad de gjort, då det råder kaos på brottsplatsen. Men idag har poliserna kameror på sig, vilket gör det något lättare.

Polisen vet att det ofta är oroligt strax innan skolorna öppnar och ett problem är att vid den tiden är polisbemanningen som lägst. Han menar att områdespoliserna måste vara i tjänst tidigare för att finnas på plats vid de tider som det blir oroligt.

– Vi kommer att bemanna upp de tjänsterna tidigare i augusti än vi gjort.

Att det också förekommer öppen narkotikahandel i området är polisen mycket medveten om och där handlar det om både spaning och aktivt polisiärt arbete, som att stoppa mopeder som körs inne på gångvägar.

– Det kan tyckas märkligt att vi stoppar mopeder när det förekommer narkotikahandel, men vi vet att många av transporterna sköts med just mopeder.

Tillsammans med bostadsbolaget Eidar tog polisen också beslut om att riva ett cykelskjul där narkotikahandel pågick. Det gjorde att handeln stördes på just den platsen och polisen vet att för varje gång handel störs och måste flytta minskar handeln något, i alla fall under en period. Så med ganska små, enkla medel kan man nå snabba positiva resultat.

Om du skulle önska fritt, hur många poliser skulle behöva stationeras i området för att få stopp på brottsligheten?

– Idag har vi två områdespoliser. Hade vi fått fyra till hade det nog kunnat bli hela polisområdets lugnaste område. Men vi ska heller inte glömma att det inte bara är i de stadsdelarna det pågår brottslighet. Men det handlar inte om ”quick fix”. Det är ett mycket långsiktigt arbete. Med ökad polisresurs skulle det naturligtvis vara lättare, men det handlar ändå om långsiktigt arbete.

Det handlar om att bygga upp ett förtroende mellan boende och polis och andra myndigheter, att få kontakt med familjerna, inte minst mammorna som har stort inflytande i familjerna.

– Där pågår mycket arbete som vi ser lönar sig, säger han. Och alla ska veta att Kronogården inte är ett otryggt område. Det är ett fåtal personer som ställer till det, men det är väldigt få våldsbrott där.

LÄS MER
Värdarna om tryggheten i Frölunda efter bilbränderna: ”Vi märker inget ökat tryck”
Livet efter bilbränderna i Trollhättan
Oro i bilbrändernas spår – se filmen 
Segregationen ska brytas med hjälp av mammorna

Fakta: Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier

Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier:

  • Särskilt utsatt område – kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut.
  • Utsatt område – är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt. Hit hör Kronogården.
  • Riskområde – kännetecknas av att det befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt utsatt område. Något eller några av de fastställda kriterierna saknas. Läget anses alarmerande.
Läs också Segregationen ska brytas med hjälp av mammorna Bilbränderna plågar Varberg: ”Man är orolig varenda kväll”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.