Annons

Segregationen ska brytas med hjälp av mammorna

Trollhättan Östra stadsdelarna av Trollhättan, där Kronogården ligger, tillhör de mest segregerade i landet. Kommunalrådet Paul Åkerlund, S, säger att Trollhättans stad lägger ner stora resurser på att bryta segregationen, att man arbetar långsiktigt för att nå de mest utsatta. Det genomförs projekt för att framför allt nå kvinnorna i området.
Foto: Karin Gistedt
Kommunalrådet Paul Åkerlund menar att det krävs mycket arbete för att bryta segregationen, men vägen dit är jobb och att bygga förtroende genom främst kvinnorna i området.

– Vi vet att det är ett bra sätt att jobba, då det i vissa kulturer är kvinnorna som kan påverka familjen mest, säger Paul Åkerlund.

Som exempel berättar han att det spridits rykten om att föräldrar inte får sätta gränser för sina barn.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

– Det går rykten om att föräldrar som bestämmer, sätter regler för sina barn, riskerar att förlora vårdnaden. Barnen tar helt enkelt över bestämmandet och säger att det inte är tillåtet med regler för barn i Sverige.

Genom att ge kvinnorna information om vilka regler som gäller når man också märkbara resultat, menar Paul Åkerlund.

 

Annons
Läs ocksåKameror och vakter ökar tryggheten i Fjällbacka
Skolan Kronan är ett viktigt nav i arbetet för att nå barnen i Kronogården.

Han tycker också det är viktigt att man lyfter fram allt positivt som finns i de så kallade utsatta områdena:

– Jag tycker det är så tråkigt att stämpeln finns där, att de som bor och lever där alltid framställs på ett visst sätt. De flesta som bor i Kronogården är väldigt skötsamma och arbetande människor. Det är så sällan de får synas och höras i media.

– Visst har vi problem i stadsdelarna, men jag är väldigt hoppfull att det ska lösa sig. Det handlar om att få in så många som möjligt i jobb. Vi kommer att behöva alla dessa invånarna, då vi annars inom några år kommer att sakna arbetskraft.

Läs ocksåBilbränderna plågar Varberg: ”Man är orolig varenda kväll”

Han sätter stort hopp till att rikspolitikerna bryter upp ebo-lagen, lagen om eget boende, vilket blivit ett problem för Trollhättan

– Vi har nästan inga flyktingar utan mest anhöriginvandring. Det är en självklarhet att man vill bo nära sina släktingar, men det leder till problem som trångboddhet och segregation.

Annons

Han säger att det självklart är mycket svårare att ta hand och integrera en människa som varken kan läsa eller skriva, än en högutbildad person som kommer till Sverige. Men genom idogt arbete och specialsatsningar tror han att problemen kommer att lösa sig, men det tar tid.

– Det är ju inte så att om vi nått 500 personer och informerat dem om vad som gäller i Sverige, så kan vi så oss till ro. Det kommer hela tiden nya inflyttade och de ska ha samma chans till utbildning och information. Det är en ständigt pågående process, som bara kan lugnas genom att man styr inflyttningen genom att ta bort ebo-lagen.

LÄS MER
Värdarna om tryggheten i Frölunda efter bilbränderna: ”Vi märker inget ökat tryck”
Livet efter bilbränderna i Trollhättan
Långsiktigt arbete för polisen

Fakta: Trollhättans miljonprogram

 

Kronogården, Lextorp och Sylte är tre stadsdelar belägna sydöst om Trollhättans centrum.Stadsdelarna växte fram inom miljonprogrammet, då en miljon bostäder skulle uppföras i landet mellan åren 1965-1975 för att hantera den akuta bostadsbristen. Perioden kallas även för rekordåren på grund av den enorma bostadssatsning och nybyggnadsexplosion som skedde i många städer runt om i Sverige.

Fakta: Ebo-lagen

Lagen om eget boende, Ebo-lagen, innebär att Migrationsverket lämnar bistånd även om den asylsökande inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning, utan ombesörjer eget boende. Detta gäller främst dagersättning. Den asylsökande kan själv välja bostadsort.

Läs också Oro i bilbrändernas spår Livet efter bilbränderna i Trollhättan Långsiktigt arbete för att störa kriminella på Kronogården

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.