Annons

Lättare för värden få komma in i din lägenhet – ”Rättssäkerheten kan vara hotad”

Dalarna Snart kan det bli lättare för hyresvärdarna att få komma in i lägenheter där man misstänker olovlig andrahandsuthyrning. Men Hyresgästföreningen är tveksam. ”Rättssäkerheten kan vara hotad”, säger förbundsjuristen Johan Mirtorp.
Tvådelad bild där det som syns är en hand som sätter nyckeln i ett lås på en lägenhetsdörr samt en lagbok.
Foto: Getty Image
I framtiden kan det bli lättare för hyresvärdar att få komma in i din lägenhet.

En hyresvärd får inte bara klampa in i en lägenhet. Men i grunden gäller att värden har rätt att komma in i din bostad för att exempelvis utföra brådskande arbeten och reparationer.

Paragrafen i hyreslagen som ger värdarna den här rätten fokuserar i hög grad på lägenhetens skick, det vill säga hur hyresgästen sköter sitt hem. Däremot är det betydligt svårare för värdarna att kontrollera hur hyresgästen använder bostaden.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Det senare betyder att en hyresvärd inte kan kolla en lägenhet där man exempelvis misstänker svartuthyrning eller att man har fyllt hela bostaden med madrasser där människor betalar per dygn för att få en sovplats.

Rundar lagen

En del hyresvärdar rundar lagen och tar sig in i sådana lägenheter genom att skylla på att ventilationen måste kontrolleras. Det kan man läsa om i den statliga utredningen ”Åtgärder för tryggare bostadsområden”.

Utredningen blev klar i höstas och regeringen har nu gått vidare med förslagen som presenterades. Det kanske mest uppmärksammade förslaget är att föräldrar kan förlora sina hyreskontrakt om barnen begår brott i närområdet.

Läs ocksåTidöpartierna vill att föräldrar till barn som begår brott ska kunna vräkasGunnar Strömmer, moderat justitieminister
Thomas Edling Gunnar Strömmer
Utredaren Thomas Edling lämnar över utredningen till justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Går till mötes

Men i likhet med utredaren vill regeringen även att fastighetsägare ska få tillträde till en lägenhet just för att kontrollera hur den används. Det gillar både Sveriges Allmännytta och organisationen Fastighetsägarna.

Annons

Så här skriver Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta, till Hem & Hyra:

”Att komma till rätta med olovlig andrahandsuthyrning och så kallade madrassboenden är viktigt för hyresvärdar för undvikande av felaktigt användande av lägenheter, osunda boendeförhållanden, otrygghet i trapphusen med mera.”

Läs ocksåTom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från HyresgästföreningenTvå bilder i en. En vit man med skägg och keps som ser allvarligt in i kameran. I nederkant en bild av mögel på en vägg.
Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige. Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta.

Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, uttrycker sig så här:

”Det kan vara förenat med hot och repressalier att driva en uppsägningsprocess mot en kriminell lokal- eller bostadshyresgäst. Om en hyresvärd ska våga och kunna inleda en sådan process till skydd för övriga boende behöver det finnas rimliga möjligheter att styrka sin talan.”

Kan inte förstå

Men Hyresgästföreningen är mer tveksam till förslaget, eftersom brottslighet kan dölja sig bakom sådant som svartuthyrning och madrassboenden. Det säger förbundsjuristen Johan Mirtorp:
– Jag tycker det här är tveksamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Misstankar om brott i en lägenhet är ett ärende för rättsväsendet och när poliser med en husrannsakningsorder går in i en lägenhet så har rättskedjan sagt sitt.
– Men nu vill man föra över den här utvidgade tillträdesmöjligheten till ett privaträttsligt subjekt, det vill säga fastighetsägaren. Det kan jag inte förstå, att det ska vara hyresvärden som ges rätten och har ansvaret för att inspektera lägenheter när vi talar om brottslighet, säger Johan Mirtorp.

Annons

Maktbalans

Hyreslagen syftar i grunden till att jämna ut maktbalansen mellan den svagare och starkare parten, det vill säga hyresgästen och fastighetsägaren.
– Hyreslagen har fungerat väl under åren som har gått. Men nu blandar man ihop den här sociala skyddslagstiftningen med sådant som rimligen borde falla under brottsbalken. Det är inte bra, säger Johan Mirtorp.

Men är det inte bra att man försöker komma till rätta med de här problemen?
– Självklart tycker Hyresgästföreningen att det ska vara ordning och reda, att folk ska sköta sig och att bostadsområdena är trygga. Å andra sidan är det positivt att hyresgäster kan hyra ut i andra hand för att på så sätt nyttja hyresbeståndet på bästa sätt.

Johan Mirtorp, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.
Johan Mirtorp.

Snäva direktiv

Utredarna skriver i betänkandet att arbetet bedrevs i nära samarbete med sakkunniga och experter. Dessa har ”i allt väsentligt” ställt sig bakom de förslag som presenterats för regeringen. Men det stämmer inte riktigt när det gäller delen som rör hyresvärdarnas utvidgade tillträdesrätt, enligt Johan Mirtorp.
– Jag har naturligtvis framfört Hyresföreningens åsikter i den här frågan. Men det utredningen har kommit fram till har skett inom ramen för direktiv som den fick av först den socialdemokratiskt ledda regeringen och därefter av den nuvarande moderatledda regeringen. Utredningsdirektiven var snäva och det här var de möjligheter utredningen hade att komma fram till någonting.

Siktar på 31 maj

Regeringen har nu skickat en remiss till Lagrådet som granskar lagförslag innan de läggs fram till riksdagen. Efter granskningen kommer regeringen att lägga fram en proposition i riksdagen. Redan den 31 maj hoppas regeringen att lagändringarna träder i kraft.

Fakta: Skärpta krav på trygghet

Hyresgästens skyldighet att värna tryggheten i fastigheten ska skärpas.
Brottslighet i närområdet kan leda till uppsägning av hyresavtalet.
Förverkande av hyresrätten på grund av brott i lägenheten ska kunna ske i fler situationer.
Hyrestvister som rör särskilt allvarliga brister i skötsamhet och användning av lägenheten för att begå brott ska handläggas särskilt skyndsamt.

Fakta: Du riskerar kontraktet

Den som hyr ut utan värdens tillåtelse riskerar kontraktet utan förvarning eller chans till rättelse. Enda undantaget är vid ”giltig ursäkt” eller ”ringa fall”, till exempel om värden varit otydlig eller om man hyrt ut en mycket kort tid.
En andrahandshyresgäst ska inte betala mer än grundhyran och max 15 procent extra för möbler. Återbetalning av överhyra kan krävas för två år bakåt.
Otillåten uthyrning plus överhyra kan ge fängelse i upp till två år.
Att ha inneboende kräver inte tillstånd, om man själv bor på adressen.

Läs också Viveca, 78, bor hos värden som höjer hyran mest i landet: "Måste bli ett stopp någon gång" Öppnade utan byxor på annan adress – förlorar sitt hyreskontrakt Hyresvärden gick in i kvinnans rum och sniffade på trosor – fångades på film

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.