Annons

Lyssna mer på hyresgäster och förvaltare!

Nyheter Sverker Thorslund var under många år Konsumentverkets expert på bostadsfrågor och flitig konsumentupplysare i press, radio och teve. I våras gick han i pension. Hem & Hyra frågade vad han tycker om boende och hyresmarknad.​
Vilka är de största problemen på bostadsmarknaden?
– Allmänhetens okunnighet. Den leder till alltför fritt spelrum för proffs av skilda slag.
Staten och kommunerna använder bostadsmarknaden som inkomstkälla. Så har det inte alltid varit. Tidigare fick boendet kosta, samhället betalade. Politikerna ansåg att om folk inte bor bra blir det besvärliga följder för människor, och så småningom även för samhället.
Ett stående problem är att nyproduktion ägnas stort intresse, medan vård och förvaltning av byggnader som redan finns har låg status. Det är tydligen finare att vara arkitekt än förvaltare. Ändå behövs förvaltarnas erfarenheter för att ekonomin ska bli bra på sikt.
Marknaden sköter inte sitt uppdrag. Alla inblandade försummar sitt eget ansvar. Ett exempel: om allmännyttan går med vinst och betalar in överskottet till ägaren/kommunen blir följden att alla hyresgäster tvingas betala högre hyra än nödvändigt, en bakvänd följd av bruksvärdessystemet.
Mitt intryck är att privata hyresvärdar faktiskt är mer villiga än allmännyttan att lyssna till hyresgästerna. Kanske vill privatvärdarna slippa beskyllningen att endast vara ute efter kortsiktiga vinster.
 
Har du någon kommentar till utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna”?
– Egentligen inte. Antingen har utredaren Michaël Koch rätt i sitt påstående att den svenska ordningen inte är förenlig med EU-juridiken. I så fall måste vi anpassa oss, oavsett vem som regerar i Sverige. Eller också har Koch fel, och då kommer ingenting att hända.
 
Är det bra balans mellan aktörerna på hyresmarknaden (privata ägare, allmännyttan som ägs av kommunerna, hyresgästerna och politikerna)?
– Nej. Hyresgästerna, brukarna, har genomgående för lite att säga till om. Det är nog ett vanligt skäl till människors intresse för omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.
Så är det exempelvis vid ombyggnader. Hyreslagen ger alltför mycket makt till ägarna, hyresgästerna kan möjligen åstadkomma en fördröjning. Politikerna skulle kunna ge hyresgästerna det inflytande som fanns förr i tiden (i Bostadssaneringslagen som avskaffades för fjorton år sedan).
 
Andra exempel på obalanser:
* En levande hyresgäst som säger upp sitt hyreskontrakt för att flytta till annan ort har en uppsägningstid på tre månader, medan ett dödsbo slipper undan med en månad. Varför är lagen så generös mot de döda och samtidigt ogin mot de levande?
* Andrahandshyresgäster är rättslösa gentemot fastighetsägaren, utan någon begriplig orsak. Om förstahandskontraktet av någon anledning upphör har andrahandshyresgästen inte en chans att få bo kvar, oavsett omständigheterna. Jag tycker att andrahandshyresgästen borde få möjlighet att låta hyresnämnden pröva saken!
* Regeringen borde utnyttja möjligheten att ålägga kommunerna att inrätta en kommunal bostadskö. För närvarande tror jag att det finns nio kommunala bostadsförmedlingar, men behovet finns på många andra orter.
* Kommunerna borde ge hyresgästerna mycket bättre och mindre partisk information vid ombildning av kommunala hyreshus till bostadsrätter.
 
Om du fick bestämma: är det något du vill ändra på hyresmarknaden?
– Alla som har något att säga till om borde lyssna mer på brukarna, på hyresgästerna, och mindre på ägarna!

Annons
Annons
Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din ”Osten” nominerad till Årets vardagshjälte Kommun nobbar nyanlända – slipper straff Elina fann bostads-kompis via Facebook Svårt att hitta studentbostad i Blekinge Nu kan du få avdrag för flytthjälp

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.