Annons

Många damer till stämman från region Sydost

Jönköping Region Sydost bidrar med en stor andel kvinnor när ombud från hela landet träffas i juni. Men sned könsfördelning bekymrar inte ombuden.

Region Sydost får skicka 19 ombud till Hyresgästföreningens förbundsstämma i Stockholm. Vilka det blir väljs formellt vid regionens fullmäktige på lördag.

Hem & Hyra har frågat de nominerade vad de anser om könsfördelningen. Majoriteten tycker inte att det spelar någon roll att 13 av 19 nominerade är kvinnor.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Engagemang och kunskap är viktigare än könet, anser de flesta och framhåller även att ombuden ska ta tillvara alla hyresgästers intressen oavsett kön.

– Jag ser inte någon skillnad på män och kvinnor som grupp. Det man bör titta på är om det är en likriktad grupp som representerar, att bakgrund och sysselsättning är lika. Då får vi inte den dynamik vi eftersträvar, säger ombudet Lisa-Maria Ek.

Hade det haft betydelse om situationen varit omvänd, att 70 procent varit män? 

Annons
Läs ocksåStämman framgång för Mitt

– Nej, det är lika viktigt med gruppens dynamik här också, säger Lisa-Maria Ek.

Inte heller Sydosts regionordförande, Björn Johansson, ser könsfrågan som ett problem.

– Det är mera en tillfällighet att det blivit så här, säger han.

Läs ocksåTummen ner för Stefan Attefall

Könsfördelningen av ombuden till stämman:

Annons

Ombudens åsikt om att majoriteten är kvinnor:

… och inga utomeuropéer i sikte bland ombuden

Fakta: Förbundsstämman

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ och hålls vartannat år.

Stämman beslutar om verksamhetens inriktning och behandlar motioner från medlemmarna.

I region Sydost ingår länen Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Östergötland och Gotland.

Läs också Nöjda deltagare efter förbundsstämman Så här tycker ombuden Rösträtt slopas för familjemedlemmar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.