HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Mer kultur ska lyfta Salsta

Flen Kulturen är medlet i en stor satsning som ska genomföras i Salsta. Fler delaktiga i samhället är målet. ”Det blir hur häftigt som helst”, säger Världsorkesterns ledare Lutte Berg.
Flens Världsorkester har fått 1,6 miljoner kronor i bidrag av Kulturrådet för att utvidga sin verksamhet med andra kulturformer och försöka få fler hyresgäster i Salsta att känna sig delaktiga i samhället. Foto: CASPAR ALMALANDER.

Salsta är ett bostadsområde i Flen med en mycket stor andel utlandsfödda hyresgäster och med, som det brukar kallas, ”socioekonomiska utmaningar”. Det vill säga utbildningsnivå är låg, inkomsterna låga och arbetslösheten hög.

– Det är många som inte känner sig så delaktiga i samhället, konstaterar Anne Sjöberg

Läs ocksåKulturprojekt vill göra mer än tillfälliga avtryck

För Flens Världsorkesters räkning skrev hon ihop en ansökan till Kulturrådet när det skulle fördelas pengar till regeringens treåriga specialsatsning på att föra kulturen närmare folket i vissa utsatta bostadsområden.

Kriteriet var att den som får bidrag ska öka delaktigheten och utbudet av kreativa verksamheter för människor i områden som utmärks av utanförskap som kan ta sig uttryck i exempelvis lågt valdeltagande.

I mycket hård konkurrens fick föreningen sin ansökan beviljad. Något som innebär att Flens Världsorkester nu i ett första steg får 1,6 miljoner kronor för att anställa personal, köpa material och hyra lokaler.

Läs ocksåHopp om låga hyreshöjningar även nästa år

Världsorkestern med tio nationaliteter representerade har på kort tid fått stort genomslag för sin vision om kreativa möten över gränser med musiken som det gemensamma språket.

– Redan när vi började hade vi som dröm och idé att utvidga projektet till att även omfatta andra kulturformer. Nu har vi fått möjlighet att göra det så att alla får chansen att vara med, säger orkesterledaren Lutte Berg.

Rent praktiskt innebär bidraget från Kulturrådet att Flens Världsorkester nu på deltid kan anställa professionella ledare för musik, film, teater, dans och bild för att dra igång en bred verksamhet med prova på-aktiviteter, uppsökeri, kurser, shower, festivaler med mera.

Läs ocksåKrav på höjda hyror för privathyresgäster

– Det kommer att hända saker alla dagar i veckan. Alla ska få chansen att hitta just sin sträng. Och allt är gratis.

Genom att skapa nya, kreativa mötesplatser hoppas man inom föreningen kunna bidra till att människor i Salsta och övriga Flen mår bättre och får nya kontakter över språk- och åldersgränser.

– Det kan också bli en inkörsport till arbetslivet. Filmteamet som bildas inom projektet kanske utvecklas till ett team som kan börja erbjuda tjänster inom exempelvis reklamfilm, spånar Lutte Berg.

Varför är kultur ett bra sätt att få fler delaktiga i samhället?

– Därför att människor möts under lekfulla former. Kultur är en kreativ process och när man möts i en kreativ process och gör saker tillsammans blir livet så mycket roligare. Det har vi visat inom Världsorkestern, säger projektledaren Anne Sjöberg.

– Därför att det inom kulturen finns ett gemensamt, universellt språk. Jag vet att det låter som en klyscha. Men det är bokstavligen så. Jag behöver inte kunna prata arabiska för att spela tillsammans med en arabtalande. Samma sak är det med andra kulturformer. Det finns ett annat gemensamt språk, säger Lutte Berg.

Kulturprojektet, som även stöds av Flens kommun, är i första hand inriktat på bostadsområdet Salsta. Men Flen är inte större än att även övriga kommundelar automatiskt blir involverade.

– Hur kul det blir? På en skala ett till tio säger jag elva. Det här är en chans att ytterligare visa vilket jättehäftigt ställe Flen är och att det här är en plats där det verkligen händer saker, säger Lutte Berg.

Läs också Kvarterskultur ger nya kontakter Försvinner jobben töms husen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.