Annons

Norrporten ser över reglerna

Sundsvall Kritik har riktats mot Norrporten sedan "Uppdrag gransknings" avslöjande. Styrelseordförande Jan Kvarnström försvarar bolaget men lovar samtidigt förändringar.

Debatten har gått varm, inte minst i Sundsvall, sedan SVT:s ”Uppdrag granskning” förra veckan sände ett inslag om Norrportens höga ersättningar och dyra konferensresor. Många har varit negativa, men flera röster har också höjts om att Norrporten gjort mycket för utvecklingen i Sundsvall, i form av till exempel stöd till idrotts- och kulturliv och upprustning av stadskärnan. Bland annat har Sundsvalls tidning i en ledare försvarat Norrportens agerande med hänvisning till den betydelse bolagets investeringar haft för Sundsvall.

Sedan Anders Wiklander avgick från vd-posten och fram till dess att en ny vd rekryterats är Jan Kvarnström, Norrportens styrelses ordförande, bolagets officiella talesperson. På grund av tidsbrist svarar han via mail på Hem & Hyras frågor.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Är det här ett godtagbart försvar med tanke på att den lokala sponsringen gjorts med allmänna pensionsmedel?

– Norrporten är ett kommersiellt fastighetsbolag som ska generera avkastning till sina ägare. Detta har gjorts mycket framgångsrikt genom åren. Sponsring är ett naturligt inslag de flesta företagens marknadsföring, så även för Norrporten. Dessutom är det ju mycket vanligt i statliga del- eller helägda företag. Jämför med Vattenfall, Posten, Telia och Svenska spel, skriver Jan Kvarnström.

Hur går det med rekryteringen av en ny vd? Hur går processen till? Kommer den nya vd:n få mindre ersättning än den Anders Wiklander fick?

Läs ocksåMångmiljardaffär i Norrland

– Rekryteringen är inledd. Ersättningar och lön är givetvis föremål för förhandling mellan styrelse och den tillträdande vd:n, liksom Anders Wiklanders ersättningar varit det. I hans fall var det ju även inräknat för ersättning av hans tidigare ägande i Norrporten, där han löstes ut av de nya ägarna, andra och sjätte AP-fonden.

Annons

Kommer det att bli några förändringar i bolagets styrelse? I sådant fall, på vilket sätt?

– Det är en fråga för ägarna att bestämma.

Läs ocksåNorrporten såldes för 14 miljarder

Hur ser du på kritiken från ägarna?

– Givetvis tar vi hänsyn till alla synpunkter och rättar oss efter de nya signalerna. Mer än så kan jag inte säga för tillfället.

Norrporten har i anslutning till ”Uppdrag gransknings” genom gång meddelat att en rad åtgärder ska göras för att säkerställa att policy efterlevs. Bland annat ska en ”compliance-funktion” införas (compliance innebär efterlevnad av gällande lagar och regler).

Annons

Vad innebär den ”compliance-funktion” som annonserats? Innebär den att lönerna kommer att sänkas för att anpassas till regeringens policy? Vilka ytterligare åtstramningar kan komma att göras?

– Allt fler företag inför en complience-funktion, det vill säga en person som ser till regelefterlevnaden. Det är ganska vanligt i den finansiella sektorn och blir allt mer vanlig även i andra typer av företag. Jag föreslog det under förra året och det kommer att inrättas i år. Löner är som alltid föremål för förhandlingar.

Har Norrporten förlorat i förtroende? Hur ska i sådant fall förtroendet byggas upp igen?

– Svårt att säga. Vi hoppas att våra hyresgäster och affärsrelationer ser till kärnan i vår verksamhet och att vi lyckas fortsätta leverera kvalitet och att vi därigenom kan fortsätta ha nöjda kunder och därmed bibehålla god lönsamhet, skriver Jan Kvarnström.

Läs också Fastighets-vd gav sig själv miljonpension Hyror klara för kvarteret Hunden Norrportens nye vd lovar förbättring

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.