Annons

Övikshem tjänar mest – Krambo på väg uppåt

Västernorrland Övikshem fortsätter att ha den högsta lönsamheten av de kommunägda bostadsföretagen i Västernorrland. Största uppryckningen har Krambo i Kramfors gjort. Mitthems vd varnar för tuffare tider.
Foto: Mitthem
Mitthems vd Lotta Björklund varnar för tuffare tider med höjt avkastningskrav, stigande räntor och försämrade avdragsmöjligheter.

Hem & Hyras boslutsgenomgång visar att 2018 blev ett bra år för de så kallade allmännyttorna i Västernorrland. Alla sju redovisar plusresultat på bokslutsraden efter finansiella poster. Den sammanlagda vinsten ökade från 57 till 84 miljoner kronor.

Största företaget gjorde också den största vinsten. Mitthem i Sundsvall plussade 36 miljoner, en förbättring med 13 miljoner från året innan.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Efter flera år i följd med goda resultat och med en soliditet på hyggliga 29 procent är Sundsvallsföretaget ganska väl rustat inför framtiden.

Men Lotta Björklund slänger ur sig en brasklapp i årsredovisningens vd-ord genom att varna för tuffare tider med ökat avkastningskrav från ägaren, alltså Sundsvalls kommun, samt med höjda räntor, stigande löner och minskade avdragsmöjligheter.

”Vi måste planera för minskat underhåll”, skriver hon.

Läs ocksåLjusdalshem lönsammast i länet

Större förtjänst i förhållande till hyresintäkterna gjorde dock det betydligt mindre företaget Övikshem i Örnsköldsvik.

Annons

Precis som året innan hade Övikshem 2018 den bästa vinstmarginalen av allmännyttorna i Västernorrland, nämligen 18 procent. Något som innebär att nästan var femte hyreskrona blev till vinst som kan återinvesteras i företaget när alla kostnader utom räntorna är betalda.

Övikshems rörelseresultat försämrades med 4 miljoner kronor. Men eftersom ränteutgifterna samtidigt minskade med 7 miljoner förbättrades resultatet efter finansiella poster med 3 miljoner.

Läs ocksåCoronan kortsiktigt lönsam för bostadsföretagen

I årsredovisningen flaggar Övikshem också för att soliditeten förmodligen är mycket bättre än den ser ut i balansräkningen. Som företaget ser på fastigheternas marknadsvärde är soliditeten snarare 56 procent än 23, bedömer man.

Något som i så fall innebär att mer än hälften av tillgångarna, som marknadsläget ser ut, är betalda med egna pengar och att lånesituationen därmed är ovanligt gynnsam.

Krambo i Kramfors reste sig efter ett tungt 2017, vände en stor förlust till vinst och förbättrade sin dåliga soliditet något.

Annons

Sämst till när det gäller både vinstmarginal och soliditet ligger Ånge kommuns Åfa, vars skulder motsvarar 90 procent av tillgångarna. Företaget är därmed är extra sårbart när räntorna börjar stiga igen.

På kort sikt bör det dock inte vara några problem för Åfa, som ändå levererat stabila plusresultat under en följd av år.

För Timråbo och Solatum i Sollefteå är ser det också stabilt ut med hyggliga resultat och en soliditet som inte oroar.

Fakta: Bolagens ekonomi
Härnösandshus 4,1 mkr 10,6 procent 29,2 procent 127,6 mkr 4,7 mkr
Krambo, Kramfors 3,2 mkr 7,2 procent 11,7 procent 263,2 mkr – 15,9 mkr
Mitthem, Sundsvall 36,1 mkr 13,7 procent 28,7 procent 417,2 mkr 23,3 mkr
Solatum, Sollefteå 4,4 mkr 10,0 procent 19,0 procent 93,8 mkr 5,3 mkr
Timråbo 4,8 mkr 7,4 procent 18,8 procent 137,7 mkr 10,4 mkr
Ånge Fastighets & Industri 3,2 mkr 6,7 procent 9,8 procent 110,6 mkr 3,3 mkr
Övikshem, Örnsköldsvik 28,3 mkr 18,0 procent 23,4 procent 240,7 mkr 25,6 mkr
Totalt 84,1 mkr 10,5 procent 20,1 procent 1 390,8 mkr 56,7 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också En kvarts miljard i vinst för kommunbolagen Minussiffror för tre av länets allmännyttor Planen som ska ta Härjegårdar ur krisen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.