HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Problemhusen i Blötberget: Många brister i Bessous företag

Ludvika Tino Bessou som äger problemhusen i Blötberget slarvar med bokföringen, skatten och lämnar inte in årsredovisningarna i tid. Nu hotas ett av hans bolag av tvångslikvidation medan ett annat har en obehörig styrelse.
Foto: Lena Mattsson
I november 2014 gick hyresnämnden syn i Blötberget. Tino Bessou syns i mitten av bilden.

Hem & Hyra har i många år skrivit om Tino Bessou och problemhusen i Blötberget, den lilla byn utanför Ludvika som åter blivit aktuell i och med det inslag i SVT:s Uppdrag granskning ska sända i kväll, onsdag.

Tino Bessou äger nio av de fjorton husen i byn, via företaget Blötbergets Fastigheter AB. Han var tidigare ägare till de övriga fem husen innan de 2015 såldes till Hilldex, ett bolag han sitter i styrelsen för.

Läs ocksåDelad stad: "Ett jämlikare samhälle minskar segregationen"

En genomgång av de här och övriga bolag Tino Bessou är inblandad i visar på flera brister.

Till exempel har Blötbergets Fastigheter under många år slarvat med att betala skatter i tid, ibland även sociala avgifter. Den löpande bokföringen har revisorn också anmärkt på i de revisionsberättelser som lämnats in till Bolagsverket.

Även Hilldex har haft liknande problem under flera år.

Läs ocksåHär är landets 25 värsta värdar

Men det kanske mest utmärkande draget för bolagen är oförmågan att upprätta årsredovisningar och skicka in dem i tid Bolagsverket. Hem & Hyra har granskat tio årsredovisningar som Blötbergets Fastigheter upprättat och av dem har sju varit för sena. I Hilldex fall är siffran fem av sex.

Men det här gäller inte bara dessa företag. Under många år ska Dalix Holding AB ha ägt alla aktier i Blötbergets Fastigheter. Holdingbolaget hotas nu av tvångslikvidation efter att Bolagsverket fått en bristfällig årsredovisning för 2017 och ingen alls för 2018.

Senast på måndag, den 24 februari, måste allt detta vara åtgärdat. Annars tvångslikvideras företaget. Det betyder att bolaget löses upp efter att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.

Läs ocksåHyresgästföreningen vill ha tvångsförvaltning i Blötberget

Och för att röra till det ytterligare: Företaget Sat Invest är – via sitt dotterbolag Höglunda Vårdfastigheter – numera ägare till Blötbergets Fastigheter. Sat Invest har hotats två gånger tidigare av tvångslikvidation, även då har årsredovisningarna varit orsaken. Företaget klarade sig dock genom att till slut skicka in kompletterande uppgifter till Bolagsverket.

Men strulet har fortsatt och den senaste årsredovisningen beskrivs så här av en handläggare på Bolagsverket:

”Ja, det har kommit en form av årsredovisning. Men det är bara ett mejl och det saknar i princip alla uppgifter.”

Hem & Hyras granskning visar att även Höglunda Vårdfastigheter slarvar med årsredovisningarna – och dessutom saknar en behörig styrelse. Tino Bessou är ensam kvar i styrelsen sedan en suppleant avsade sig uppdraget i november 2017. En styrelse i ett aktiebolag måste minst bestå av en ledamot och en suppleant.

Bolagsverkets chefsjurist Elisabeth Lagerqvist understryker vikten av att lämna in årsredovisningen i tid och ha en behörig styrelse. Utan en behörig styrelse blir ett bolag helt lamslaget eftersom det är styrelsen som företräder bolaget, fattar alla viktiga beslut och även skriver under årsredovisningen.

Det ser heller inte bra ut i andras ögon om sådana här saker inte sköts.

– Man ska ju kolla upp vem man göra affärer med och ett bra sätt att göra det är att titta i våra register: har bolaget lämnat in årsredovisningen och finns det en behörig styrelse? Det är kanske de två främsta indikationerna på att ett företag inte sköts som det ska, säger Elisabeth Lagerqvist.

Det kan dessutom bli dyrt för ett företag som inte lämnar årsredovisningen i tid. Till exempel har Dalix Holding bara det senaste halvåret fått tre förseningsavgifter på sammanlagt 20 000 kronor.

Lena Isaksson och Bror-Åke Johansson är trötta på att en hyresvärd som inte svarar i telefon och som inte bryr sig.
Lena Isaksson och Bror-Åke Johansson är två av flera missnöjda hyresgäster som Hem & Hyra mött under årens lopp i Blötberget. Bilden är tagen i januari förra året.

Alla aktiebolag är enligt lag skyldiga att anmäla det som kallas verklig huvudman till Bolagsverket. Det är den eller de personer som äger eller kontrollerar företaget. Syftet med registret är bland annat att förhindra penningtvätt.

Trots lagkravet är det endast Blötbergets Fastigheter som har en verklig huvudman registrerad, Tino Bessou. De andra fyra bolagen – Sat Invest, Hilldex, Höglunda Vårdfastigheter och Dalix Holding – har inte skickat in någon sådan anmälan.

När Hem & Hyra får tag på Tino Bessou berättar han först om hur svårt det är att som litet bostadsbolag få ta emot de hyresgäster som de större bolagen inte har plats för.

– Det finns hyresgäster som sköter sig och de som inte gör det. I princip får vi skräpet, sociala fall. De betalar första och andra hyran men sedan kan de strunta i resten av hyrorna. Efter några månader flyttar de till en annan kommun och så börjar proceduren om där. Pengarna stoppar de i egen ficka. Jag kan ge dig massor av sådana exempel, 15-20 stycken, säger Tino Bessou.

Men när han får frågor om bolagen blir han mindre talför. Han svarar visserligen kort att situationen med Dalix Holding och den hotande tvångslikvideringen ska lösa sig, om inte annat för att han själv har tänkt att upplösa bolaget då det inte är någon verksamhet i det.

Men därefter suckar han och säger:

– Om du är ute i syfte att hitta en massa fel, jag vet inte …

Tino Bessou avslutar sedan samtalet med att han sitter illa till och inte kan prata mer.

Fakta: Blötbergets Fastigheter AB

Allmänt: Bolaget som äger merparten av problemhusen i Blötberget.
Ägare: Tino Bessou. Företaget ägs och kontrolleras av honom genom bolaget Höglunda Vårdfastigheter. Det ägs i sin tur ägs av Sat Invest AB.
Styrelse: Två män från Västsverige, födda 1977 respektive 1985. Extern firmatecknare är Tino Bessou. Firmatecknare är en person som har rätt att skriva under exempelvis rättsligt bindande avtal i företagets namn.
Verksamhet och bildande: ”Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.” Bildat 1997.
Fastighetsägande: Bolaget äger elva fastigheter i Blötberget och en fastighet i Grängesberg, enligt Lantmäteriet. En fastighet är i det här sammanhanget marken som ett eller flera hus står på. Men enligt uppgift från Ludvika kommun rör det sig om nio hus i Blötberget och ett hus i Grängesberg (fd asylboende).
Resultat efter finansiella poster: Årsredovisningen för 2017 visar att Blötbergets Fastigheter gick med vinst, 784 415 kronor. Resultaten för de två föregående åren: 128 281 och 946 943 kronor.

Fakta: Höglunda Vårdfastigheter AB

Allmänt: Bolaget som uppges äga Blötbergets Fastigheter. Ingår i sin tur en koncern där Sat Invest är moderbolag.
Ägare: Tino Bessou.
Fastighetsägande: Två fastigheter i Alingsås.
Styrelse: Styrelsen är obehörig eftersom Tino Bessou är den enda som ingår i den. En styrelse ska minst bestå av en ledamot och en suppleant. Styrelsen blev obehörig efter att en tidigare suppleant lämnade sitt uppdrag i november 2017. Bolagsverket saknar uppgift om vem som är firmatecknare.
Verksamhet och bildande: ”Bolaget ska bedriva särskild omsorg för psykiskt utvecklingsstörda och fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.” Bildat 1995.
Resultat efter finansiella poster: Senaste årsredovisningen gäller räkenskapsåret första maj 2014 till sista april 2015. Bolaget gick då med 79 692 kronor i förlust. De två åren innan dess gick inte heller bra, minus 36 710 kronor respektive minus 267 511 kronor.

Fakta: Sat Invest AB

Allmänt: Moderbolag i en koncern där Höglunda Vårdfastigheter ingår.
Ägare: Oklart. Senast kända uppgift är från 2010 (bolagsstämmoprotokoll) och då var Tino Bessou ägare.
Fastighetsägande: En fastighet i Vårgårda.
Styrelse: Mannen från Västsverige som är född 1985. Tino Bessou är suppleant och ensam firmatecknare.
Verksamhet och bildande: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import av livsmedel, värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.” Bildat 2007.
Resultat efter finansiella poster: Senaste årsredovisningen är för räkenskapsåret första maj 2015 till sista april 2016. Då gick bolaget med en förlust, 13 260 kronor. De två föregående åren slutade också med förlust, minus 26 722 och minus 70 271 kronor.

Fakta: Hilldex AB

Allmänt: Det andra bolaget som äger hus i Blötberget.
Ägare: Attila Olah enligt den senast kända uppgiften från den 31 augusti i fjol (bolagsstämmoprotokoll). Han är skriven på en adress i Värmland.
Styrelse: Ledamot är Tino Bessou medan en närstående person till honom är suppleant. Båda är firmatecknare.
Verksamhet och bildande: ”Bolaget skall bedriva hotellrörelse med restaurang, städverksamhet, konsultationer samt försäljning av tillbehör inom IT-branschen samt härmed förenlig verksamhet.” Det bildades 2005.
Fastighetsägande: Bolaget äger fem fastigheter i Blötberget och elva i närliggande Ljusnarsbergs kommun, enligt Lantmäteriet. Hilldex äger totalt 24 fastigheter i Sverige. De andra orterna är Alingsås, Mellerud, Skövde, Vara, Munkedal. På en fastighet kan det alltså stå ett eller flera hus, men enligt uppgifter från Ludvika kommun rör det sig om enskilda fem hus i Blötberget.
Resultat efter finansiella poster: Räkenskapsåret första september 2017 till sista augusti 2018 gick bolaget med 1,5 miljon kronor i förlust (1 482 258). De två föregående åren gav ett plusresultat: Drygt 1,6 miljoner (1 649 717) samt lite mer än tio miljoner kronor (10 070 378).

Fakta: Dalix Holding AB

Allmänt: Tidigare ägare till Blötbergets Fastigheter. Företaget har uppgetts vara vilande.
Ägare: Senaste kända uppgift är från 2011 (bolagsstämmoprotokoll). Då var Tino Bessou ensam ägare.
Fastighetsägande: Inget, enligt Lantmäteriet.
Styrelse: Samma personer som sitter i styrelsen för Blötbergets Fastigheter AB. Firmatecknare är Tino Bessou plus den ordinarie styrelseledamoten.
Verksamhet och bildande: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.” Bildat 2007.
Resultat efter finansiella poster: Senast godkända årsredovisningen är för år 2016. Den visar att bolaget gick med 25 600 kronor i förlust. De föregående två åren gav också minusresultat: 31 280 och 39 017 kronor i förlust.
Övrigt: Bolaget hotas av tvångslikvidering eftersom årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 är bristfällig medan årsredovisningen för 2018 helt saknas. Senast den 24 februari måste bolaget åtgärda allt detta.

Läs också Athena vill skaffa elbil men kan inte: "Fel att det är enklare för dem i villa" Carina kämpar mot ensamheten

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.