HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Regeringsutkastet föreslår fri hyressättning i nyproduktion

Nyheter Fri hyressättning i nyproduktion och omgjort investeringsstöd. Det är några av förslagen i den pågående regeringsförhandlingen.

Regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet har nu lett fram till ett konkret förslag som Socialdemokraterna publicerade vid 15-tiden på fredagen. Vid 15.30 hade sedan Annie Lööf presskonferens där hon redogjorde för innehållet och partistyrelsens ståndpunkt, att Stefan Löfven bör släppas fram som statsminister.

I dokumentet ingår ett avsnitt om bostadspolitiken som innehåller ett antal uppgörelser. Det har tidigare framgått att både Liberalerna och Centerpartiet argumenterat för en friare hyressättning, något som också finns med i dokumentet.

Läs ocksåPlanerade ombildningen splittrar de boende: "Lägg korten på bordet. Varför ska ni sälja?"Ammal Said framför Hyresgästföreningens tält på Bondegärdet i Hjällbo.

Fri hyressättning i nybyggnation

Den första punkten handlar nämligen om att införa fri hyressättning för nyproduktion.

”Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling.”

Sålunda kommer dagens system med presumtionshyror, som tillåter högre hyror än i befintliga hus, skrotas. För äldre lägenheter ska det tillsättas en utredning om hyrorna. Ny lagstiftning ska vara på plats den 1 juli 2021.

Läs ocksåEfter Hem & Hyras granskning: minister försvarar lagen som sätter dit hemlösa

Innan dess ska en kommission kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida om det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. Kommissionens slutsatser presenteras före 1 januari 2021.

Förändrat förhandlingssystem

Dessutom ska förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras. Det ska fungera mer effektivt med ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning, samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls. Ett sådant förslag har redan presenterats av Hyreskommissionen, som tillsatts av Hyresgästföreningen.

Återinfört investeringsstöd

Av dokumentet framgår också att investeringsstöden ska finnas kvar men att de ska effektiviseras. Investeringsstöden har i nuläget stoppats av den M-KD-budget som antogs av riksdagen i december förra året. Men enligt det nya förslaget kommer det alltså att återinföras i någon form.

”Stöden koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet.”

Hårdare straff för handel med svartkontrakt

Straffen för försäljning av svartkontrakt ska höjas och köp ska kriminaliseras, enligt tidigare utredningsförslag. Det ser dock ut som att dessa lagförslag kommer att dröja längre än väntat.

Den tidigare regeringen föreslog nya lagar redan från och med den 1 maj i år, enligt dokumentet ska det utredas igen, för att bli skarpa lagförslag den 1 juli 2022.

Läs ocksåSå skulle hyran kunna sänkas - om kommuner tolkade lagen annorlunda

Ytterligare förslag

Övriga förändringar inom bostadsfrågan handlar bland annat om att flyttskatten ska tas bort, att regler inom byggnation ska förenklas och att det införs krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande.

Om alla förslag blir verklighet kan alltså hyresmarknaden komma att genomgå mer omfattande liberaliseringar under kommande mandatperiod än under de åtta år, mellan 2008 och 2014, då Alliansen styrde Sverige.

Läs också Hyresgäster kluvna till omtvistad ombildning i Göteborg Utredning om fri hyressättning försenad – då släpps den

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.