Annons

Regionordförandes bror portas från valberedning

Västra Götaland Regionens nya valberedning var en het fråga när Hyresgästföreningen i Västra Sverige höll årsmöte i helgen. Nomineringen av regionordförandens bror stoppades på grund av risk för jäv.
Foto: AnnaKarin Löwendahl
Regionfullmäktige för Hyresgästföreningen i Västra Sverige under senast genomförda årsmöte på Arena Första Lång i Göteborg, april 2019. I år sker årsmötet digitalt.

Valberedningens uppgift är att vaska fram lämpliga kandidater till centrala förtroendeuppdrag, bland annat regionstyrelse och -ordförande.

I det arbetet ska valberedningen sträva efter en mix av kandidater som speglar medlemskåren när det gäller åldersfördelning, kön och utländsk bakgrund, enligt de mål som Hyresgästföreningen antagit nationellt.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Det är med andra ord en viktig funktion. För att vässa och bredda arbetet har Hyresgästföreningen i region Västra Sverige på senare tid utökat sin valberedning med två personer, till totalt nio.

Regionens föreningar har numera också en gemensam valkommitté, som ansvarar för att samla alla nomineringar och lämna ett förslag till regionfullmäktige.

Vid årsmötet i lördags kandiderade hela 18 personer till de sex lediga posterna i valberedningen (se faktaruta nedan). Fem hade nominerats i förväg, resten under lördagsförmiddagen innan nomineringen stängde vid lunchtid.

Annons
Läs ocksåStarkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg

På årsmötet drog valkommittén tillbaka ett av de i förväg nominerade namnen som kommittén rekommenderat. Orsaken var risk för jäv enligt stadgarna. Detta eftersom personen i fråga är bror till regionordförande Kristofer Lundberg.

Kristofer Lundberg själv tycker inte att släktskapet borde överskugga det faktum att regionens valberedning behöver nytänkare som rekryterar brett.

– Jag har inte sett honom som min bror, utan vi behöver en valberedning som ser till representativiteten i vår förening. Vi har haft en väldigt bra valberedning i delar av Angered som lyckats engagera unga och folk med utländsk bakgrund, och som har erfarenheter som borde spridas i övriga regionen. Han har lett den processen, kommenterar Kristofer Lundberg.

Läs ocksåTio år efter striden: Pennygången tvingade Hyresgästföreningen att tänka nyttKonflikten om hyrorna på Pennygången ledde till att Hyresgästföreningen utvecklade nya metoder, säger Kim Weinehammar och Pedram Kouchakpour.

Men enligt valkommittén är gränsdragningen principiellt viktig.

Annons

– Annars blir det att ordföranden skulle kunna styra valberedningen. Det blir lite långsökt, men risken finns i alla fall, säger Reino Kedegård från valkommittén.

Vid årsmötet yrkade Reino Kedegård på tydligare rutiner för valkommitténs arbete, så att gruppen ska kunna presentera ett väl genomarbetat förslag till nästa års valberedning. Regionstyrelsen fick i uppdrag att se över detta.

Fakta: Jäv

Så här säger Hyresgästföreningens stadgar om jäv:
”Förtroendevald eller anställd inom Hyresgästföreningen ska anses jävig i beslutssituation eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som är jävig får inte delta i beslutet.”

Fakta: Här är valberedningen i region Västra Sverige

Invalda i valberedningen:
Bo Olsson, Frölunda (2 år)
Hasse Kvint, Centrum (2 år)
Rene Svenningsson, Varberg (2 år)
Kalle Karlsson, Västra (2 år)
Sara Juaniquina Svensson, Angered (fyllnadsval, 1 år)
Christer Gustafsson, Hisingen (fyllnadsval, 1 år)
13 personer var nominerade till de fyra platserna med tvåårigt mandat. Fyllnadsvalet till de ettåriga platserna drog 14 nomineringar.
Har ett år kvar på sitt mandat:
Alexandra Popok, Frölunda
Axel Winther, Hisingen
Doris Åberg, Centrum

Västsvenska årsmöten 2019
Läs också Han går i täten för 67 000 västsvenska hyresgäster: "Vi måste kunna ha högt i tak" Storgöteborg mobiliserar inför valet – medlemsökning i fokus för Västra Sverige Kritiken mot konsulterna i allmännyttan: ”Förkastligt”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.