Annons

Så riskerar hyresgäster hamna på gatan med kommunernas tuffa tidsgräns

Nyheter Det handlar om människor som i domstol får sitt ekonomiska bistånd för hyran strypt. Bara sedan årsskiftet har över 20 domar fallit mot hyresgäster som efter beslut får några månader på sig att hitta nytt, billigare boende för att hjälpen ska fortsätta komma. Ofta på orter med flera års bostadskö. 
många anses ha för hög hyra i Malmö
Det är många som anses ha för hög hyra i Malmö.

En av dem är Annika som bor i en lägenhet i Malmö tillsammans med sin man. I somras blev hon nekad ekonomiskt bistånd då hennes hyra ansågs för hög. De bor i en hyreslägenhet på tre rum och kök med en hyreskostnad på 10 245 kronor, något som nämnden ansåg skulle sänkas till 6 525 kronor (högsta nivån, 2021).

Hon fick sex månader på sig att försöka hitta ett nytt, billigare boende, i ett så kallat rådrum. Kommunen förväntade sig då att hon aktivt skulle söka efter nya lägenheter – både genom allmännyttiga bolag och privata alternativ – i hela Skåne, framgår det av domen.

ANNONSGuide till hemförsäkringar
Det finns 10 lägenheter som har en hyra mindre än Malmös smärtgräns när vi kikar.
Det finns tio lägenheter som har en hyra mindre än Malmös smärtgräns när vi kikar.

Lågt utbud i Skåne

Det råder extrem bostadsbrist i väldigt många av Sveriges kommuner och värst är det i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är inte lätt att hitta bostäder där, speciellt inte för dem som är i behov av ekonomiskt bistånd. Och i vad man kallar “Stormalmö” är oddsen väldigt låga att få tag i hyresklassen som Annika skulle vara tvungen att hitta.

När Hem & Hyra tittar på utbudet av lediga lägenheter, en helt vanlig fredag, så är det skralt. Det finns visserligen ett antal enrumslägenheter med lägre hyra än Malmö stads smärtgräns på 6775 kronor, men det skulle gå emot Försäkringskassans norm och beräkning, där två vuxna väntas bo i en tvårumslägenhet.

Det finns bara tio tvårumslägenheter runt om i hela Skåne tillgängliga när vi kikar. Tio lägenheter som det troligtvis är många som konkurrerar om. Tre av dem finns inne i Malmö, en stad med över 350 000 invånare. 

Läs också"AB Bostäders hyreskrav är för högt"

I sitt överklagande till förvaltningsrätten redogjorde Annika för hur hon sökt bostäder, hur många och var men att hon inte fått napp. Varken hos Boplats Syd, en bostadsförmedling som ägs av Malmö stad, eller privat. Hos Boplats Syd kunde hon nämligen bara göra fem intresseanmälningar åt gången samtidigt som hon också behövde uppfylla de villkor som fanns uppsatta. De privata hyresvärdarna krävde en större summa i deposition, vilket Annika inte hade råd att betala. Därför ville hon ha mer tid.

Annika är inte ensam om det här. 

högsta godtagbara hyreskostnaden är för låg
Petra Quandt Farkas är enhetschef på avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende i Malmö stad.

För kort tid att hitta ny bostad

När vi läser domarna som hittills fallit i år har de flesta hyresgäster fått mellan tre och sju månader på sig att hitta ett nytt och billigare boende bortsett från något enstaka undantag. Gemensamt för dem är att de upplever att det är för kort tid. 

Förutom att uppfylla hyresvärdarnas krav krävs ofta lång kötid för att kunna vara med och konkurrera om hyreslägenheterna. I Stockholm väntar man i snitt nio år på en lägenhet genom Bostadsförmedlingen, medan det i Göteborg i snitt tar 6,4 år. I Malmö tar det drygt tre år – betydligt längre än några enstaka månader.

Malmö är den kommun som förekommer flest gånger i de rättsfall vi granskat, sex gånger. Petra Quandt Farkas är enhetschef för ekonomiskt bidrag och boende på Malmö stad.

– Nu när vi pratar så pratar vi ju väldigt generellt. När vi fattar beslut om ekonomiskt bistånd så måste vi ju alltid göra en individuell prövning. Då tittar vi på vad personen har rätt till och om den gör vad den kan för att bidra till sin egen försörjning. I varje prövning gör vi individuella bedömningar, men vi har generella regler att förhålla oss till, säger hon. 

Annons
Läs också"Hyresgäster ska ha möjlighet att bo kvar"
Det råder enorm bostadsbrist i Sverige. Malmö stad är en av kommunerna där den är som högst.
Det råder enorm bostadsbrist i Sverige. Malmö stad är en av kommunerna där den är som högst.

Är det rimligt att kunna förvänta sig att personerna i den här situationen ska kunna få de här lägenheterna?

– Utbudet kan ju säkert skifta. Vi ser till Försäkringskassans beräkning för var hyresnivån ligger i Malmö generellt. Sen exakt vad den ligger på vid en specifik tidpunkt kan man inte veta. Vi kan inte styra vilka lägenheter som blir lediga. Att det finns lägenheter i Malmö stad, i den häraden, det gör det ju men sen kanske de inte är lediga just i dag, säger Petra Quandt Farkas. 

Men det är ju de lediga lägenheterna som personerna som har det här rådrummet har att välja på? Ska inte ni ta hänsyn till vilka lägenheter som faktiskt finns när ni tar beslut?

– Det finns ju mycket man själv kan göra, men att man kanske inte når ända fram men som kan göra situationen bättre. I en sådan situation måste man prata med sin socialsekreterare om hur man löser det här på bästa sätt. Grundtanken är att man ska bo så billigt som möjligt så att man på sikt kan klara sig själv.

 

Så riskerar människor att hamna på gatan
Hyresgäster riskerar att ställas på gatan på grund av kommunernas tuffa regler.

Olika definitioner

Försäkringskassan har i sina föreskrifter redogjort för den riksnorm som finns över hjälp till hyra i Sverige. De varierar i summa beroende på var i Sverige man bor och hur många barn som finns i familjen. Beräkningarna är grundade på siffror från SCB gällande nyproduktioner.

I Storstockholm ligger den högsta godtagbara hyreskostnaden för en till två personer på 9925 kronor, 9600 kronor i Storgöteborg och 8800 i Stormalmö.

Man har även räknat på genomsnittshyran efter SCB:s statistik och det är den parametern som Malmö, Stockholm och Göteborg har valt att kalla “högsta godtagbara.”

Det är betydligt lägre siffror: 7125 kronor i Stockholm, 6550 kronor i Göteborg respektive 6775 kronor i Malmö.

Dessa föreskrifter har Försäkringskassan författat för egen användnings skull och som de använder när de fattar beslut om bland annat bostadsbidrag och bostadstillägg. Sedan är det många kommuner som har valt att använda sig av föreskrifterna som vägledning – vissa mer bokstavligt än andra.

I de olika rättsfallen vi granskat hänvisar man till socialtjänstlagen från 1996 där det står att utgångspunkten vid bedömning av skälig boendekostnad borde vara vad en “låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig.” Men det domstolarna inte redogör för i besluten är meningen som följer, som kom till i ett tillägg 2013.

Annons

Där står det nämligen att beslutet också borde relateras till den hyresnivå som finns hos allmännyttiga eller privata bostadsföretag på orten. När vi granskar domarna som fallit hittills i år är det enbart i ett fall, i Uppsala, som man redogjort för vilken faktisk hyresnivå som lägenheterna låg på där personen bodde.

Enligt socialtjänstlagen bör man se över hyresnivån hos allmännyttiga och privata bolag vid bedömningar av ekonomiskt bistånd till hyran.

Högre medelhyra på lediga lägenheter i Malmö

När vi räknar på medelhyran för de tvårumslägenheter i Skåne som finns tillgängliga på Boplats syd ligger den på 7392 kronor. Det är 617 kronor högre än gränsen för vad Malmö stad klassar som “högsta godtagbara.”

– När Försäkringskassan har räknat ut den här genomsnittliga kostnaden så har de inte tittat på lediga lägenheter för det kan man ju aldrig styra över.

– Snittet i Malmö är ju ändå 6775, så lägenheterna finns ju men det är bara det att vi inte vet när de kommer ut på marknaderna, säger Petra Quandt Farkas.

I Stockholm ligger den högsta godtagbara hyresnivån på 7125 kronor. Men där ser man enbart Försäkringskassans norm för genomsnittshyra som vägledande.

“Det får inte ses som ett tak eftersom individuella bedömningar ska göras. Högsta godtagbara hyresnivå enligt Försäkringskassans norm får dock inte överskridas annat än om synnerliga skäl bedöms föreligga. Det finns inte något max-tak,” skriver Mona Thorin, kommunikationschef på socialförvaltningen i ett mejl till oss. 

Hon skriver vidare:

“Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. En individuell behovsprövning ska alltid göras och i de fall det finns sakliga skäl kan bistånd beviljas utöver det som framgår i riktlinjerna.”

Annika heter egentligen något annat.

Fakta: Några av dem som blir utan ekonomisk hjälp för hyra

Kvinna Malmö: 

En kvinna i 60-årsåldern ansöker om ekonomiskt bistånd för sin hyra på 7 871 kr. Det är högre än kommunens smärtgräns på 6550 kronor och får därför avslag. Hon menar att hon inte mår inte bra och inte kan acceptera beslutet. När hon blir pressad mår hon dåligt och får självmordstankar. Hon har fått sjukersättning för sin psykiska ohälsa. Hon vet inte hur pengarna ska räcka men tänker inte flytta ifrån lägenheten då hon känner sig trygg där. Hon vill att rätten ska godkänna hennes begäran mot bakgrund av hennes psykiska ohälsa. Förvaltningsrätten avslår kvinnans begäran.

Man Olofström:

En multisjuk man i 60-årsåldern bor i en bostad som kostar 2 998 kronor mer än vad kommunens högsta godtagbara kostnad ligger på. Därför blir han inte beviljad ekonomisk hjälp för hela hyran. Han har skulder hos Kronofogden och har skuldsanering. På grund av socialtjänsten har han också fått hyresskulder, framgår det av domen. På grund av det har han haft svårt att hitta en ny, billigare lägenhet i kommunen. Förvaltningsrätten avslår mannens överklagande och menar att socialnämnden i Olofstorp gjort sätt bedömning.

Par med fyra barn, Härryda:

Familjen har nyligen flyttat till Härryda, närmare pappans jobb. De har en hyreskostnad på drygt 13 000 kronor, vilket är nästan 5 000 kronor mer än vad kommunen ser som högsta godtagbara hyreskostnad. Familjen menar att de, utan biståndet, inte kan ge barnen det som de behöver. Utan det kan de inte äta alla måltider. De söker aktivt efter billigare bostäder, framgår det av domen. Förvaltningsrätten menar att i den kommun de tidigare bodde i hade en billigare bostad och att bytet till nuvarande lägenhet inte anses nödvändigt. Därför avslår de familjens begäran.

Par med sex barn, Helsingborg:

Paret har en hyreskostnad på 14 612 kronor för den lägenhet de bott i sedan vintern 2019. Helsingborgs kommun menar att den högsta godtagbara hyreskostnaden är 12 595 kronor för ett par med sex barn. Familjen har sedan dess fått rådrum för att hitta en billigare bostad, vilket de inte lyckats med. Men då de kunnat visa att de sökt billigare bostäder har rådrummet förlängts. Däremot anser nämnden att paret den senaste månaden inte sökt tillräckligt många och har därför avslagit begäran om ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten i Malmö avslår parets överklagan och går på kommunens linje. 

Par, Skurup:

Söker bistånd för hela hyreskostnaden på 10 000 kronor, men får avslag då kommunens högsta godtagbara hyreskostnad då låg på 7 000 kronor. Förvaltningsrätten anser att nämnden haft fog för sitt beslut och avslår familjens överklagan. 

Läs också 11 personer med psykisk ohälsa vräktes - så ska det förhindras i framtiden "Bostadsbristen är akut" "Bostadsbristen är ett stort problem"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.