Annons

Sigtuna skickar bostadslösa till Norrland – familjen Mohseni fick inte stanna i Märsta

Sigtuna Flera kommuner vittnar om att bostadslösa skickats norrut från rika kommuner i Stockholms län. Sigtuna är en av de kommuner som hänvisat familjer till Norrlandskommuner som Ragunda och Kramfors visar en ny rapport.
Foto: Åsa Eriksson
Familjen Mohseni fick flytta från Sigtuna till Kramfors och hamna på ruta ett igen efter fem år i Sverige.

Hem & Hyra har tidigare berättat om familjen Mohseni som flydde från Afghanistan och kom till Sverige 2015. Familjen hade börjat bygga upp ett nytt liv i Märsta när kommunen sa att de var tvungna att flytta.

Korttidskontraktet på två år hade löpt ut. Pappan hade ett jobb som vaktmästare och hade fått höra att det fanns möjligheter till fast anställning. Sonen Nima som då var 16 år hade gått i skola två år i Märsta och ansökt om gymnasium i Stockholm när familjen fick beskedet.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Vi ville inte flytta. De lyssnade inte på oss. De gör som de vill, sa han om kommunens agerande.

Enligt Nima blev familjen lovade att de skulle få bo centralt i Kramfors. Men så blev det inte. Huset låg en mil utanför stan, i Bollstabruk, och bussarna gick sällan.

– Det blev inte alls som de sa, förklarade Nima.

Läs ocksåSå drabbas bostadslösa av social dumpning: Familjen fick en enkel biljett till Kramfors

Familjen Mohseni är inte ensam. Flera av landets landsbygdskommuner vittnar om hur de får ta emot människor utan egen försörjning och bostad som hänvisats från rikare kommuner.

Varannan Norrlandskommun har tagit emot bostadslösa

Hem & Hyra har rapporterat om att hälften av Norrlands kommuner upplever fenomenet.

Stockholmskommunerna Solna och Sigtuna pekas särskilt ut för att medvetet anordna flyttar till andra kommuner för att skjuta över kostnad och ansvar, så kallad social dumpning.

Läs ocksåNorrland får betala när rika Stockholmskommuner "dumpar" bostadslösa
Familjen Mohseni flyttade från Märsta till ett hus i Bollstabruk, en mil utanför Kramfors.

Den bilden bekräftas i en ny rapport från revisionsfirman KPMG.

”Går inte att utesluta ett ekonomiskt motiv”

Revisionsfirman skriver att Sigtuna kommun aktivt medverkar till att personer med försörjningsstöd bosätter sig i en annan kommun. Sigtuna har avsatt två tjänster till att hjälpa enskilda som inte lyckats finna fast boende att hitta bostad i en annan kommun.

Kommunen följer inte upp hur det fungerar för de tidigare kommuninvånarna på den nya adressen. Det görs ingen bedömning om flytten kommer underlätta att hitta ett jobb och få ett självständigt liv. Kommunen har i de flesta fall inte kontaktat den mottagande kommunen inför flytten, skriver KPMG i rapporten.

Att Sigtuna aktivt medverkar till att personer med försörjningsstöd söker bostad i andra kommuner skulle därför kunna tolkas som ett sätt för kommunen att minska sina kostnader, enligt rapporten.

KPMG menar också att barn inte informeras eller ges möjlighet att säga sin mening i de här fallen, trots att kommunen har en handlingsplan för att stärka barns rättigheter. I handlingsplanen står att barnrättsperspektivet ska vara en självklarhet vid beslut och åtgärder som berör barn.

Annons
”Ekonomiska intressen har gått före barns trygghet”

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S), säger att Sigtuna kommun velat sänka sina kostnader.

– Det här har vi misstänkt hela tiden. Vi har fått signaler från Norrland att det förekommer och nu fick vi det svart på vitt.

”Man stjälper över familjer till någon annan som ska lösa problemen,” säger oppositionsrådet i Sigtuna, Marie Axelsson (S). Mattias Askerson (M), håller inte med och anser att KPMG:s rapport är undermålig och bygger på lösa antaganden.

Ekonomiska intressen har gått före familjers och barns trygghet, menar hon.

– Att rycka upp barnfamiljer ur sitt sammanhang är det värsta av allt. De måste få chans att säga vad de tycker. Barn har rätt att uttrycka sig i frågor de berörs av.

Sigtuna: ”Osakligt att påstå att det finns ekonomiska motiv”

De som arbetar med frågan på Sigtuna kommun slår ifrån sig och menar att det är osakligt att påstå att det finns ekonomiska motiv bakom att kommunen gör så här. Syftet är att ge invånare som är bostadslösa eller riskerar bostadslöshet en lösning, skriver Olive Carlson som är chef för enheten för arbete och försörjning i Sigtuna i ett yttrande från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

De flesta av de personer som flyttat från Sigtuna har gjort det under de två år som de fått etableringsstöd av staten. De betraktas som självförsörjande eftersom de inte fått försörjningsstöd från Sigtuna kommun, menar nämnden. Därför kan det inte handla om social dumpning, resonerar nämnden. Kommunens bedömning är att de som fått hjälp att flytta är nöjda.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skriver att de inte kan ge förtur till nyanlända i kommunens bostadskö efter etableringsperioden på två år när det finns så många andra som söker boende.

Nämnden menar att det KPMG skriver om att barn inte får komma till tals inte stämmer och att kommunen tar hänsyn till barnperspektivet när de ger vägledning i boendefrågor.

”Andra orter har bättre arbetsmarknad”

Nämnden skriver också att granskningen kan uppfattas som att en flytt från Sigtuna försvårar möjligheten till egen försörjning men menar att det är lättare att få jobb på många andra orter.

Marie Axelsson (S) säger att det inte stämmer. Tvärtom har Sigtuna lättare att få ut nyanlända i arbete än många andra kommuner.

– Att skicka en familj till en annan kommun när det statliga etableringsstödet tar slut är väldigt osolidariskt. Man stjälper bara över familjer till någon annan som ska lösa problemen.

– Det här är ett sätt att dra ner kostnader, men Sigtuna kommun har en bra ekonomi. Vi har gott om jobb som inte kräver lång utbildning. I Arlandatrakten finns ett stort utbud av serviceyrken och lagerarbeten. Vi har goda chanser att få ut folk i försörjning. I Kramfors finns inte arbetstillfällen på samma sätt.

Annons
Socialt utsatta som kommer till Kramfors får sällan en lägenhet i stan utan hamnar ofta lite utanför, som i Bollstabruk.
”KPMG har inte full koll på hur vi arbetar”

Kommunstyrelsen ordförande i Sigtuna, Olov Holst (M), vill inte svara på frågor kring rapporten utan hänvisar till Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna.

Han menar att rapporten från revisionsbyrån KPMG som beställts av de socialdemokratiska kommunrevisorerna är undermålig.

– Jag anser att deras slutsats är felaktig, innehåller osakliga påståenden och bygger på lösa antaganden.

Varför har ni inte kontakt med mottagarkommuner inför flytt?

– När en person flyttar så är det ett eget val. Sigtuna kommun har boendestödjare som bistår i hur och på vilket sätt man söker en bostad. Om personen hittar en bostad och tar den är deras egna val.

Menar du att det ligger utanför ert ansvar?

– Om du vill ha mer uppgifter om handläggningen får du vända dig till förvaltningen.

Varför följer ni inte upp hur det går för era tidigare kommuninvånare i de här fallen?

– Den frågan bör du ställa till förvaltningen om du vill veta hur vi skulle kunna göra det. Har personer valt att flytta vidare bedömer inte jag att det finns rimliga skäl att göra uppföljningar. Människor flyttar över kommun- och regiongränser dagligen.

KPMG skriver att barn inte informeras eller ges möjlighet att säga sin mening i de här situationerna trots att kommunen har en handlingsplan för att stärka barns rättigheter. Hur ser du på det?

– Jag konstaterat att KPMG inte har full koll på hur vi arbetar. Det här handlar inte om myndighetsutövning. Vi erbjuder stöd i hur och på vilket sätt man söker en bostad. Sen finns möjligheten om man har barn att få hjälp med hur man kan ta reda på var närmsta skola eller förskola ligger.

Fakta: Norrland får betala när rika kommuner skickar vidare bostadslösa

I Hem & Hyras enkät 2020 svarade 23 kommuner i Norrland att det skett en inflyttning av socialt utsatta där individerna inte tycktes ha varit aktiva i flytten.

Kramfors är en av de kommuner som ansetts sig särskilt drabbad. Dåvarande kommunalrådet Jan Sahlén uppgav 2019 att minst 57 personer flyttats till Kramfors 2017 – 2019. På det sättet hade de aktuella kommunerna minskat sina sociala budgetar med minst 1,6 miljoner kronor per år genom att lägga över kostnaden på Kramfors, menade han.

Jan Sahlén pekade ut Sigtuna och Solna som två av de största ”dumparna”.

I båda kommunerna är arbetslösheten jämförelsevis låg och skatteintäkterna goda, jämfört med Kramfors.

Fakta: Sigtunabor har hänvisats till Kramfors och Sorsele

Under 2020 lämnade 46 hushåll Sigtuna som haft tillfälligt boende genom kommunen. Revisionsbyrån KPMG bedömer att 14 av hushållen flyttat till en mindre kommun på landsbygden. Det motsvarar cirka 30 procent. 2021 uppges 16 hushåll flyttat från Sigtuna varav fem till mindre kommuner på landsbygden.

I sju fall de senaste två åren har Sigtuna betalat flyttkostnader för familjer som hänvisats till en annan kommun.

Sigtuna kommun har hänvisat hushåll till bland annat Skog/Kramfors, Sorsele, Uppsala, Rimbo, Ragunda, Upplands Väsby och Järfälla.

Källa: Rapporten ”Granskning av aktiv medverkan till bosättning i annan kommun”, KPMG

Läs också Civilministern om Hem & Hyras granskning av social dumpning: "Det är mycket allvarligt" Vägrade dumpas till Hagfors – nu har Björn förstahandskontrakt Adam och Zara tvingades flytta från hemkommunen mot sin vilja: "Vi skulle bara bort"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.